På tävlingsbanor: Bullermätning på motorer

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Inspektioner, motorer och kropp
  3. Bullermätning på motorer

På tävlingsbanor: Bullermätning på motorer

För att kunna iaktta de föreskrivna bullervärdena undersöks bil- och motorcykelmotorer med ljudnivåmätare från Trotec.

På allt fler tävlingsbanor skärps bullerrestriktionerna. Personer som bor i närheten och deltagarna i dessa evenemang bör skyddas mot skadlig bullerbelastning. Därför gäller för arrangörerna av motorsportevenemang: Alla fordon bör i förväg undersökas med avseende på bulleremission. En pålitlig mätmetod erbjuder ljudnivåmätarna från Trotec. De garanterar en snabb och exakt bullermätning.

Den ena älskar buller och den andra blir sjuk av den. Det är skillnaden mellan de människor som besöker en tävlingsbana och deltar i motorsportevenemang och de människor som bor i närheten av en tävlingsplats. För att skydda ortsbefolkningen mot skadlig bullerbelastning, måste rörelseidkarna och arrangörerna av motorsportevenemangen som äger rum på tävlingsbanan iaktta föreskrivet bullerskydd. Från och med säsongen 2015 gäller exempelvis för evenemang på nordslingan på Nürburgring en maximal bullernivå på 130 decibel. För Hockenheimring gäller ett gränsvärde på 98 decibel. Bullerutvecklingen vid körning förbi stationära mätpunkter får därmed bara uppgå till 90 decibel. Detta motsvarar ett stationärt buller från fordon på 98 decibel. Bullernivån mäts permanent vid motorsportevenemang. Så snart ett fordon tycks vara för högljutt, tas det ur tävlingen och kontrolleras av tävlingsledarna beträffande dess ljudstyrka.

Kontroller i god tid

För att en deltagare med sitt fordon inte ska åka ur tävlingen i förtid eller kanske inte alls får delta, bör bilar och motorcyklar kontrolleras i god tid med avseende på deras bullerutveckling. Det kan göras av fordonsägarna själva eller den som vill ta det säkra för det osäkra, rådfrågar proffsen på tuning- och bilverkstäder. Men även organisatörerna på tävlingsbanan måste vara väl utrustade för bullermätningen. Det är ju ändå de som har sista ordet när det gäller deltagandet i ett motorsportevenemang. För att kunna genomföra en exakt bulleranalys på bil- och motorcykelmotorer, behöver de exakta mätinstrument - ljudnivåmätare från Trotec.

Bullret på spåren

För att i god tid kunna vidta åtgärder mot ett fordons bulleremission, måste motorns exakta bullervärden fastställas. Ofta är överraskningen perfekt: Nuförtiden är en del fordon även i originaltillstånd för högljudda för vissa tävlingsbanor. Och även när det gäller tuning är vissa proffs ganska övermodiga. Motorsportälskare vill inte alltid avstå från öppna avgassystem, som i regel medför extremt hög bullerutveckling. Det måste de inte heller, om de i god tid låter fastställa den konkreta bullerutvecklingen och med sina ombyggnader håller sig inom ramen för vad som är tillåtet.

Bullerproffsen

En professionell kontroll erbjuder ljudnivåmätaren SL300 från Trotec. Denna lätthanterliga ljudnivåmätare förenar modern elektrodynamisk ljudomvandlarteknik i en kompakt design. SL300 finns snabbt till hands när det handlar om bullermätningar på motorer. Den uppfyller kraven för ljudnivåmätare i precisionsklassen 2 enligt IEC 61672-1 samt ANSI S1.4. Mätvärdena visas mycket tydligt på LCD-displayen med bakgrundsbelysning. Den har många praktiska funktioner som t.ex. en Fast-Slow-tidsbedömning och kan spara 50 mätvärden - idealiskt för en detaljerad analys och dokumentation.

Ljudnivåmätarens SL300 fördelar:

  • Precisionsklass 2 enligt IEC 61672
  • Minne för max.- och min.-värden
  • Omkopplingsbar tidsbedömning
  • Minne för ca 50 mätvärden
  • Displaybelysning

Med ljudnivåmätaren kan du mäta bullerutvecklingen från en bil- eller motorcykelmotor vid en inspektion på provbänken men även vid förbikörning.

Fler lösningar