Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Arbetstält, mobil integritet
 3. Olycksfallsskydd för polis och räddningspersonal

Mobil olycksfallsskyddsskärm för polis och räddningstjänst

För att räddningspersonalen ska kunna arbeta ifred

Vid olyckor, brottsplatser och under katastrofinsatser förhindras räddningspersonalen ofta av nyfikna åskådare. Ju snabbare händelseförloppet fås under kontroll, desto bättre kan räddningspersonalen ta itu med sitt arbete. För detta erbjuder Trotec en mobil lösning för snabb montering: VarioScreen.

Vid trafikolyckor, brand och andra nödsituationer blockerar nyfikna åskådare inte bara infarter eller tillfartsvägar för räddningsstyrkor – ett annat problem i samband med trafikolyckor är kedjekrockar som uppstår när andra bilförare vill få en skymt av de skadade personerna. Kort sagt: Ju snabbare räddningstjänsten kan sätta upp skyddsskärmar, desto bättre.

I praktiken är det dock så att räddningsstyrkor vid olyckor, brand eller katastrofer endast har tillgång till provisoriska skyddsskärmar i form av presenningar. Det tar tid att sätta upp dessa provisoriska lösningar, håller räddningspersonalen borta från det egentliga arbetet och ger för lite skydd mot nyfikna åskådare. Andra lösningar som modulära skyddsskärmar tar stor plats eller kräver till och med ett eget transportfordon.

VarioScreen – räddningen för räddningspersonalen

Trotecs lösning inom produktområdet "monteringstält och skyddsskärmar" heter VarioScreen. Det är en mobil skyddsskärm som snabbt och lätt kan monteras av en enda person – och lika snabbt tas ner igen. I hopfällt tillstånd får olycksfallsskyddsskärmen plats i varje utryckningsfordon och väger 14 kilo. I utfällt tillstånd ger VarioScreen ett skydd som är ca 7 meter på bredden och 1,80 m på höjden. Det går även att förlänga skärmen med en förbindelse med extra stabila dragkedjeanslutningar, från 7 till 14 meter – eller 21 meter – i princip kan enheten göras ändlöst lång.

Flexibel skyddsskärm: Står just där den behövs

En annan fördel är flexibiliteten: Olycksfallsskyddsskärmen kan ställas upp i en båge eller i halvrund form, som skyddshörn eller individuellt formad – och ger med andra ord skydd där det är nödvändigt.


Ytterligare applikationsexempel för arbetstält / mobila sekretessskärmar

 • Vind-/siktskydd för events och gastronomi

  Hos Trotec Group hittar gastronomer, arrangörer och hotellägare en mobil lösning som uppfyller allt som behövs för att skapa skyddade utrymmen för gäster: Med VarioScreen Business står mobila vind- och siktskyddsskärmar till förfogande, som monteras i en handvändning och som kan ställas upp intill varandra i en ändlös rad.

  Mer information
 • Behandlings- och lagertält vid katastrofer

  Trotec optimerar luften i arbetsrum och arbetsprocesser. Inte nog med det, vi kan vid behov även leverera arbetsrum. Till exempel i form av behandlings- och lagertält för statliga nödhjälpsorganisationer och räddningsstyrkor som vid katastrofinsatser kan värmas upp eller kylas.

  Mer information
 • Evakueringsövningar på passagerarfartyg

  Även om passagerarfartyg anses vara ytterst säkra transportmedel måste man ändå vara förberedd för nödsituationer. Internationella bestämmelser som utarbetats under ledning av FN föreskriver att fartygspersonalen inom ramen för säkerhetsåtgärderna även måste genomgå utbildningar för evakueringar. För att kunna öva inför en nödsituation under realistiska förhållanden används dimmaskiner. Dim- och...

  Mer information
 • Evakueringsövning i flygplan

  Även om trafikflygplan tillverkas enligt modernaste standarder är maskinerna inte immuna mot tekniska problem. Om det skulle uppstå en allvarlig situation måste därför besättningen veta exakt vad den ska göra för att skydda passagerarna och sig själva. För sådana nödsituationer förbereds personalen genom särskilda övningar. Det innebär också att vid brand kunna få ut passagerare ur ett rökfyllt...

  Mer information
 • Evakueringsövning på tåg

  Oavsett om en luftkonditioneraranläggning är defekt, motorn är skadad eller om det brinner i en soptunna: Orsaken till en rökutveckling i ett tåg får man oftast först reda på efter att brandsläckningen har avslutats. Fram tills dess måste personalen ombord dock vara lugn och evakuera passagerarna. Under brandskyddsövningar förbereds medarbetarna för nödsituationer. Vid en sådan övning används ofta...

  Mer information
 • Lagertält/tälthallar

  Tälthallar och stora lagertält monteras snabbt och till låga kostnader jämfört med konventionella lagerhallar. De enda utmaningarna jämfört med byggnader är – till och med om tälthallarna är isolerade – kondensvatten liksom reglering av luftfuktigheten. Stationära högpresterande torkar med slangsystem för en jämn torrlufttillförsel förhindrar från början att det uppstår problem med fukt.

  Mer information
 • Hantering av besökarströmmar vid stora evenemang

  För att spärra av ytor för besökare vid stora evenemang och markera vägar, används ofta metallspärrar. De är inte nödvändiga, om det enbart handlar om optisk orientering. Trotec Group har mobila siktskyddslösningar i programmet som är lätta och tar lite plats och som kan fällas upp på bara några sekunder: VarioScreens.

  Mer information