Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Allmänna avfuktningslösningar
 3. Fuktreglering i gasturbinstation

Fuktreglering i gasturbinstation

TTR-avfuktare med hög effekt ökar lönsamheten

Gasturbinkraftverk bidrar avsevärt till kortsiktigt toppbelastningsskydd. För att undvika driftsfel på enskilda gasturbiner på grund av korrosion och elektroniska problem krävs en genomtänkt fuktighetsreglering. 

Klimatförändringen, färre resurser och ständigt ökade energikostnader kräver globalt lösningar för en miljövänligare och resursbesparande elproduktion. Gasturbinkraftverk gäller i allmänhet som tillförlitlig övergångsteknologi för ombyggnaden av energiåtervinningen till regenerativa energier, även om kostnaderna för ett GuD-kraftverk är jämförelsevis höga på grund av den låga verkningsgraden. Därför: En stor del av energin som används går förlorad genom spillvärmen och kylningen av gasturbinerna.

Desto mer gäller det att optimalt använda energin som används och eliminera dyra störningskällor, som har en negativ påverkan på den ekonomiska driften av en gasturbinstation, och som i värsta fall kan leda till bortfall av enskilda gasturbiner, värmepannor eller pumpar. Exempelvis genom för fuktig process- och regenerationsluft!

Faktum är: Driftstopp är dyra! Gasturbinstationer måste alltid vara klara för drift för att fånga upp höglaster i energiförsörjningen. Om det tar flera minuter innan turbinerna startar kan bortfall och störningar medföra höga kostnader!

Att säkra driftberedskapen ökar lönsamheten

För den felfria driften av gasturbiner krävs en hög mängd tilluft. Luftkvaliteten och en optimalt reglerad luftfuktighet är särskilt viktiga här. Om luften inte avfuktas optimalt bildas skadlig kondens inuti anläggningen. Följderna är rost, korroderade komponenter och bortfall av känslig elektronik.

Trotec-lösningen: Stationära TTR-adsorptionstorkar

För de individuella problemställningarna med modernt GuD-kraftverk erbjuder Trotec med den stationära industritorkarna i TTR-serien en mycket effektiv lösning som även avfuktar stora luftmängder på ett tillförlitligt sätt.

Hur höga kraven på aggregatets avfuktningseffekt än är: Trotec har en adsorptionstork på lager som passar till alla industriella användningsområden.

Till och med det minsta Torkningsaggregat TTR 800 i det omfångsrika TTR-sortimentet med en nominell luftmängd på 750 kubikmeter per timme erbjuder en tillräcklig avfuktningseffekt för den stationära processluftavfuktningen av enskilda anläggningar och maskiner. Optimala förutsättningar för att bevara maskinernas värde och för att skydda mot skadlig kondensbildning.

För en storskalig avfuktning av hela gasturbinstationer, även i kalla miljöer ner till 0 °C och med låga daggpunkter, är det högpresterande aggregatet TTR 13500 predestinerat med en enorm avfuktningseffekt på 13 300 kubikmeter torrluft per timme.

TTR-torkningsaggregat: Perfekt anpassat till ditt individuella behov

Alla adsorptionsluftavfuktare i TTR-serien kan genom en kombination av olika utrustningsalternativ konfigureras efter behov. Därutöver erbjuder Trotec även Specialmodeller med speciellt anpassade komponenter som individuella lösningar.

Expertkunskaper direkt från källan: Trotecs industriservice

När du planerar och genomför ett lämpligt avfuktningskoncept kan du lita på Trotecs industriservice mångåriga know-how gärna reda på för dig. Trotecs klimatspecialister analyserar dina processförlopp och skapar på grundval av denna behovssituation en skräddarsydd lösning.

Fler lösningar

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Avfuktare för gasturbinstationer

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare tillämpningsexempel för luftavfuktning

 • Omgivningssimulation klimatkammare

  I klimatkammare och vindkanaler måste tre faktorer kunna simuleras på ett optimalt sätt: Lufttemperatur, vindkraft och luftfuktighet. För det senare behöver fordonsindustrin luftavfuktare som fortsätter att vara effektfulla även vid låga daggpunkter under 0° C – dvs. adsorptionsluftavfuktare i högprestandaklassen.

  Mer information
 • Avfuktning och luftrengöring lackering

  När fordonsdelar lackeras måste speciellt följande parametrar kontrolleras: rumstemperatur, luftfuktighet och dammhalt. För detta produktionssteg inom fordonsindustrin erbjuder vi förutom luftavfuktare och värmeaggregat även framtidsorienterade luftrengörare med särskild volymströmsreglering.

  Mer information
 • Avfuktning i tält

  När man ställer upp ett tält eller upprättar andra tillfälliga boenden är det viktigt med goda rumsförhållanden. Det gäller särskilt för tillfälliga bostäder där många människor vistas. Det kan vara tältstäder eller containerbyar för asylsökande, tältläger för ungdomsgrupper, stora tält som fungerar som nattläger vid storevenemang eller containrar som bomöjlighet för säsongsarbetare. Det är...

  Mer information
 • Torkning hygroskopiskt bulkmaterial

  Omväxlande och för hög luftfuktighet kan göra att pulver och granulat klumpar sig – och leda till ökade kostnader. För att hygroskopiskt bulkmaterial inte ska klumpa sig och förstoppa transportvägarna måste all luft i kemi- och läkemedelsproduktion ha föravfuktats. Med adsorptionstorkarna i TTR-serien lyckas du med detta.

  Mer information
 • Torkning efter silorengöring

  Efter rengöringen av lagerbehållare och siloer måste man kunna vara säker på att de torkat helt, så att det nya bulkmaterialet redan från början skyddas mot fukt. Och för att torkningen kan ske så snabbt och ekonomiskt som möjligt rekommenderar vi för avskiljare inom kemi- och läkemedelsindustrin våra högpresterande torkar i TTR-serien.

  Mer information
 • Torkning av pellets

  Satsar man inte på den rätta klimatiseringen i produktions- och lagerutrymmena, måste man räkna med stora skador på produkten. Det gäller även för tillverkningen av pellets. Det biologiska bränslet är speciellt känsligt för en för hög luftfuktighet. Den obehandlade råvaran extraherar fukten ur luften och tar upp den. Resultatet kan bli förintande både för kunden och tillverkaren: fuktfläckar och...

  Mer information
 • Luftavfuktning på hotell

  Det rätta rumsklimatet är en förutsättning för att gästerna ska trivas på hotellet. För varm och fuktig luft gör att rummen känns kvava och unkna. Ofta uppstår efter kort tid även skador på byggsubstansen och interiören. På tapeterna bildas fuktfläckar, gardiner och sängkläder känns fuktiga och luktar unket och i hörnen växer möglet i värsta fall. Förutom olika servicetjänster bör även en...

  Mer information
 • Luftavfuktning i skridskohallar!

  I varje skridskohall bildas det till följd av temperaturskillnaden mellan luft och is alltid kondensvatten – särskilt om fuktig utomhusluft alltid strömmar in genom kylanläggningen. Lösningen mot att vatten droppar ner isen och byggnadsskador är luftavfuktare. På så sätt förhindras kondensvattenbildning redan i förväg.

  Mer information
 • Torkning av tryckluft

  Produktionsstopp beror oftast på för mycket vattenånga i maskiner och anläggningar och korrosion i rörledningar. För fuktig tryckluft måste därför under alla omständigheter undvikas. En effektiv möjlighet är användningen av effektstarka lufttorkar. Svaret på frågan hur torr tryckluften måste vara för att säkerställa optimala produktionsvillkor och för att skydda maskiner och anläggningar, ligger i...

  Mer information
 • Mobila apparater för VVS-företag

  Många VVS-företag använder mobila apparater från Trotec Group. Här får de allt som behövs från ett enda företag för att kunna fortsätta arbeta om de stationära anläggningarna slutar fungera: mobila värmeaggregat och värmecentraler, mobila luftkonditionerare eller kylaggregat och till och med mätdon för luftkonditionering för övervakning av den mobila klimatlösningen.

  Mer information
 • Luftavfuktning efter sanering

  Med en omfattande sanering snyggs lägenheter och hus upp så att de inom kort hittar en köpare. När det gäller god marknadsföring satsar fastighetsmäklare på denna service. Även husbyggare lägger stort värde på att det nya hemmet är i ett felfritt tillstånd innan de flyttar in. Med byggarbetets och renoveringens framskridande stiger även en glad förväntan hos de blivande invånarna som otåligt...

  Mer information
 • Luftavfuktning i biosalonger

  Biobesökare vill framför allt skjuta undan allt vad vardagsstress heter och i lugn och ro bege sig in i den fiktiva världen. Högljudda röster och oönskade ljuskällor kan vara lika störande som fel temperatur i biosalongen och dålig luft. Eftersom biosalonger är svåra att ventilera, är de i regel utrustade med effektstarka klimatsystem. Men dessa räcker tyvärr inte till för att komma till rätta med...

  Mer information
 • Fuktreglering i gasfördelarstationen

  Följderna av fukt och hög luftfuktighet i gasfördelarstationer är välkända – och kostsamma: Korrosion på rör, trappor och andra metalldelar liksom fuktighetsbetingade stopp i styrningselektroniken kan medföra mycket höga kostnader. För att detta inte ska hända lönar det sig att investera i ett professionellt luftavfuktningssystem.

  Mer information
 • Offshore: Förhindra korrosion

  Korroderande metalldelar i gondolen i ett vindkraftverk eller i själva tornet eller vid strömavbrott är tyvärr vanliga fuktskador i offshore-miljöer. De innebär avsevärda merkostnader till följd av ett ökat underhålls- och reparationsbehov eller till och med driftstopp. Dessutom förkortar de anläggningens driftlängd. Strategiskt placerade luftavfuktare, värmeaggregat och ventilatorer avhjälper och...

  Mer information
 • Luftavfuktning i brokonstruktioner!

  Inuti broar och stålställningar, elledningar eller teknikrum som utsätts för hög luftfuktighet. Sedan många år tillbaka har det som alternativ till underhållsintensiv rostskyddsfärg visat sig vara lönsamt att hålla insidan av broar torra med luftavfuktare. För luftavfuktning erbjuder Trotec adsorptionstorkar med varierande kapacitet.

  Mer information