Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Kontakt
 2. Översikt
 3. Das Unternehmen
 4. Kontakta oss
 5. Integritetspolicy

Integritetspolicy

Föremål för denna förklaring är insamling, behandling och användning av personrelaterade uppgifter ("användning") när du använder TROTEC:s® webbplats. Vi tackar för ditt intresse för vår webbplats. Nedan informerar vi om hur vi hanterar dina uppgifter.   

Allmänt

 1. Ansvarig
  Ansvarig i enlighet med uppgiftsskyddslagstiftningen är TROTEC® GmbH (se Kontakta oss). Kontaktperson i frågor om uppgiftsskydd är Dragan Stanković. Om du har frågor om hur dina uppgifter används eller om du vill använda de rättsmedel som beskrivs här, använder du helt enkelt vårt kontaktformulär. Självklart kan du använda TROTECs® tjänster utan att lämna uppgifter om din person. I detta fallet sparas endast åtkomstdata som inte är kopplade till din person (som t.ex. namnet på Internetleverantören, vilken typ av webbläsare som används, den sida som du använder för att söka efter erbjudanden eller namnet på önskade filer). Det är då inte möjligt att koppla den här informationen till dig som person. Dessa uppgifter används endast för att förbättra vårt erbjudande.
 2. Inget samtycke genom användning
  Avgörande för användningen av dina uppgifter är respektive gällande lagstadgade bestämmelser, och då särskilt den tyska lagstiftningen för uppgiftsskydd (Bundesdatenschutzgesetz) och telemedia (Telemediengesetz). I den mån uppgifter sparas i något syfte och som enligt dessa bestämmelser kräver ditt samtyckte, ombeds du uttryckligen att samtycka till detta. Du kan när som helst ångra medgivandet för framtida aktiviteter och/eller motsäga dig användningen av dina uppgifter. Själva registreringen, användningen av tjänsterna eller kännedom om denna förklaring ersätter aldrig din uttryckliga samtycke.
 3. Användning av dina uppgifter
  Nedan ges en kort beskrivning om hur dina uppgifter skulle kunna användas.

  1. Insamling av uppgifter
   Personliga uppgifter samlas in om du vill delta i en kurs, beställa en katalog eller om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Uppgifter om din person och erforderliga uppgifter för detta samlas in. Av dessa uppgifter är endast de uppgifter obligatoriska som krävs för avtalsförhållandet. Om återkommande funktioner används samlar TROTEC® automatiskt in och sparar teknisk information som din webbläsare överför till oss i serverloggar. Det rör sig huvudsakligen om uppgifter som finns sparade i så kallade cookies (se vidare i avsnittet "Cookies") och som behövs för servicefunktioner.
  2. Bearbetning och användning av data
   TROTEC® använder de uppgifter som samlats in i fyra grundläggande syften men alla uppgifter används inte i alla syften:

   1. i.Uppgifterna i ditt konto om din person och adress (huvudfiler) används för att motivera och genomföra beställningen (kurser).
   2. Uppgifterna om hur du använt de olika erbjudandena (användningsuppgifter) använder vi för det tekniska genomförandet av tjänsten (t.ex. katalog eller nyhetsbrev). Det kan då hända att användningsuppgifterna från olika tjänster sammanförs vid fakturering.
   3. När avtalet (kurser) har upphört att gälla i sin helhet spärras dina uppgifter för fortsatt användning och raderas efter att den moms- och handelsrättsliga lagringsfristen, om du inte uttryckligen har godkänt ytterligare användning av dina uppgifter (t.ex. för nyhetsbrev).
   4. Om du registrerar dig för nyhetsbrevet används din e-postadress för egna reklamändamål tills du avregistrerar dig.

  3. Dataöverföring till tredje part
   TROTEC® överför endast dina personliga uppgifter till tredje part om:

   1. Överföringen är nödvändig för att kunna genomföra eller fakturera en kurs, särskilt då en tredje part behöver dessa uppgifter för att slutföra avtalet (t.ex. kortföretag eller kursförrättare). Endast de uppgifter som krävs för detta överförs till tredje part).
   2. I enstaka fall överförs personrelaterade uppgifter inom lagstadgade gränser till tredje part för kontroll av de angivna uppgifternas giltighet (t.ex. kortinformation, kontonummer, etc.) och kreditupplysning. Dessa uppgifter vidarebefordras endast till de ställen som är nödvändiga för genomförandet. Detta rör sig om den ev. angivna banken och följande företag som TROTEC® samarbetar med:

    Speditörer (t.ex. posten)
   3. Under åberopande av tillämpliga lagar kan dessutom statliga myndigheter i vissa fall kräva information eller uppgifter för att uppfylla sina lagstadgade uppgifter, t.ex. vid åtal.

  4. Radering av uppgifter
   I den mån dina uppgifter inte längre krävs för ovan nämnda syften inklusive fakturering, raderas de. Beakta att uppgifterna till att börja med endast spärras och sedan raderas med en tidsfördröjning, för att undvika oavsiktlig radering eller eventuella uppsåtliga skador. Av tekniska skäl kopieras uppgifterna vid behov för säkerhetskopiering och spegling av tjänster. Dessa kopior raderas också först efter en viss tekniskt betingad tidsfördröjning. I övrigt är vi också av handels- och skatterättsliga grunder förpliktigade att spara uppgifter om utförda transaktioner under en bestämd tidsperiod.

 4. Cookies
  Cookies är filer som finns sparade på en datorns hårddisk och som används för att underlätta navigeringen. Det gör att man slipper mata in alla data som krävs vid varje nytt användningstillfälle. Cookies gör det lättare att använda TROTEC:s® webbplats. Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att välja inställningen "Acceptera inte cookies". Du kan även ställa in din webbläsare så att den frågar efter ditt godkännande varje gång en cookie ska sparas. Om du har accepterat en cookie kan den emellertid när som helst raderas. Hur detta går till står i anvisningarna från webbläsartillverkaren.
 5. Informationsrätt
  Självklart har du när som helst rätt att begära information från TROTEC® om vilka uppgifter som vi har sparat om dig. Om du har registrerat dig, finns uppgifterna i ditt användarkonto och du kan där när som helst korrigera, spärra eller ta bort dem. Observera att uppgifter som är sparade offline först kan tas bort när de inte längre krävs för att slutföra ett avtal. Om du inte är registrerad kan du skicka ett e-postmeddelande via vårt kontaktformulär med din förfrågan. Om du vill ta bort ditt användarkonto, skicka ett e-postmeddelande till oss via vårt kontaktformulär (se även avsnittet "Radering av uppgifter").
 6. Nyhetsbrev och reklam/Återkallande av samtycke
  Om du har gett ditt samtycke för TROTEC:s® nyhetsbrev eller reklam, kan du när som helst återkalla detta. För att ångra samtycket använder du dig av vårt kontaktformulär.
 7. Datasäkerhet
  TROTEC® gör allt för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förstörelse. Dina personliga uppgifter finns endast tillgängliga för sådana medarbetare som i sitt arbete måste ha tillgång till dem för att kunna utöva sin verksamhet på ett korrekt sätt och för att kunna erbjuda dig erbjudanden och produkter på bästa möjliga sätt. Känsliga uppgifter krypteras med SSL när de överförs till TROTEC®. Registrerade kunder har endast åtkomst till kundkontot efter att användarnamn och lösenord har angetts. Vi ber dig därför att alltid vara försiktig med inloggningsinformation och inte lämna ut den till tredje part. Efter varje gång du loggat in dig och använt dig av TROTEC:s® webbplats måste webbläsarfönstret stängas helt innan en annan webbsida öppnas, särskilt om ni är flera som delar en dator, andra personer har tillgång till din dator eller du använder dig av en offentlig Internetanslutning.
 8. Analystjänster
  Analystjänster som för närvarande används:

  Google Analytics
  Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043, USA 

  Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textfiler, som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som cookies samlar in om hur du använder webbplatsen överförs i regel till en Google-server i USA och sparas där. Genom att aktivera IP-anonymiseringen på den här webbplatsen förkortar Google först din IP-adress inom EU-länderna, eller i en annan avtalsslutande stat inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till Google-servern i USA och förkortas där. På uppdrag av den webbplatsansvarige kommer Google att använda den här informationen för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att skapa andra tjänster förbundna med webbplatsanvändningen och Internetanvändningen. Google förbinder inte IP-adressen som överförts från din webbläsare inom ramen för Google Analytics med andra data. Du kan förhindra att cookies sparas genom att ändra inställningar av din webbläsare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att det i detta fall kan hända att du inte kan utnyttja samtliga funktioner på den här webbplatsen i full utsträckning.

  Du kan dessutom förhindra att Google samlar in och bearbetar de data som genereras av dessa cookies om hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera plugin-programmet från följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Uppgiftsskydd hos Google Analytics
 9. Använda plugins
  På TROTEC:s® webbplats används även så kallade plugins. Om du besöker en av TROTEC:s® Internetsidor som har en sådan plugin upprättas en anslutning till servern hos respektive leverantör av plugin-programmet och visar plugin-programmet på webbplatsen genom att informera din webbläsare om detta. På så sätt överförs information om vilka sidor på webbplatsen du har besökt till servern hos plugin-leverantören. Om du är registrerad som medlem hos plugin-leverantören är det möjligt att skapa en koppling utifrån denna information till ditt personliga användarkonto. Vid användning av plugin-funktioner (t.ex. när man klickar på en knapp för att kommentera) kopplas i vissa fall denna information till ditt användarkonto, vilket du kan förhindra genom att logga ut innan denna plugin används.

  Mer information om insamlade uppgifter och möjligheten att undvika insamling och användning och möjligheten att skydda din integritet finns i uppgiftsskyddet från respektive leverantör. Det kan öppnas direkt öppnas med hjälp av länken efter beteckningen.

  Plugin-tjänster som för närvarande används och andra tjänster:

  facebook.com
  Facebook Inc.
  1601 S. California Ave
  Palo Alto
  CA 94304
  USA
  Uppgiftsskydd hos Facebook 

  Google+
  Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043
  USA
  Uppgiftsskydd hos google+ 

  Youtube
  YouTube LLC
  901 Cherry Avenue
  San Bruno
  CA 94066
  USA
  Här gäller uppgiftsskyddet hos google 

  Twitter
  Twitter, Inc.
  1355 Market Street, Suite 900
  San Francisco, CA 94103, USA
  Uppgiftsskyddsriktlinje hos Twitter 

Dessutom gäller alla bestämmelser i den tyska uppgiftsskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz) och den tyska telemedialagen (Telemediengesetz). Klicka på texten för att läsa dem.