Klimatreglering inom cellulosa-, pappers- och tryckindustrin

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Cellulosa-, pappers- och tryckindustri

Klimatreglering inom cellulosa-, pappers- och tryckindustrin

Luftavfuktning och effektiv luftrengöring under produktionsdriften

Papperets kvalitet och beskaffenhet är avgörande för alla tillverkare. Det garanterar stora beställningar och att kunderna blir nöjda på lång sikt. Nyckeln till framgången är den optimala klimatiseringen i produktions- och lagerhallar. Därför erbjuder Trotec även här branschspecifika lösningar. Högvärdiga industriluftavfuktare skyddar papperet redan under tillverkningen. Professionella luftrengörare motverkar findamm. Och vid kontrollen av luftvärdena är exakt fungerande klimatdatalogger en värdefull hjälp.

Cellulosa och papper som tillverkas av cellulosa är känsliga mot fukt. Hackat trä som används vid tillverkningen av cellulosa och gammalt papper drar fukten ur omgivningsluften och tar upp den. Resultatet blir i regel stora ekonomiska förluster. Fuktighet skadar cellulosan och även det färdiga papperet. Därför är stabila klimatvärden och framför allt en permanent låg luftfuktighet så enormt viktiga vid produktionen i cellulosafabriker, pappersbruk, tryckerier och i lagerhallar, där pappersrullar förvaras. Trotec erbjuder effektiva lösningar för bekämpningen av för höga luftfuktighetsvärden. Trotec har även passande apparater för luftrengöringen, för att skapa en trivsam arbetsmiljö.

Mot korrosion och mögel

Skador på cellulosan, på den färdiga pappersprodukten, i tryckerier och lagerhallar orsakas i första hand av för hög luftfuktighet. Förutom skador på papperet som kan börja mögla och dessutom blir svårt att bearbeta med höga kvalitetsförluster till följd, angriper för hög luftfuktighet även de dyra maskinerna. Korrosion uppstår då inte bara på de elektroniska maskinkomponenterna, utan även på byggnadens substans. För ett effektivt skydd mot fukt har Trotec den optimala lösningen: de effektstarka, stationära adsorptionstorkarna i TTR-serien. De är hållbara, kräver lite underhåll och är framför allt flexibelt konfigurerbara – tillförlitlig och extremt hög luftavfuktningseffekt, anpassad till de olika kraven som ställs i företagen.

Bättre arbetsklimat tack vare ren luft

De små papperspartiklarna som i hög grad uppstår i pappersbruken och även träpartiklarna som virvlar runt i luften under hackningen, fastnar snabbt i medarbetarnas lungor och kan orsaka hälsoproblem – inte ens andningsskyddsmasker kan ge hundraprocentigt skydd. Industriluftrengörarna i TAC-serien från Trotec rengör luften professionellt och avlägsnar findamm, fibrer och partiklar som kan skada medarbetarna. Här används kombinerbara filtermoduler som rengör luften effektivt.

Alltid koll på klimatvärdena

Sörjer du regelbundet för låg luftfuktighet, ligger du inom pappers- och tryckproduktionen alltid ett steg före. För att de inställda värdena alltid ska kunna iakttas erbjuder Trotec klimatdatalogger i DL-serien. Högkänsliga sensorer registrerar den relativa och den absoluta luftfuktigheten och ger ytterligare klimatdata som lufttemperatur och daggpunkt.

I goda händer

Vilken luftavfuktare lämpar sig bäst för ditt företag? Frågan vilken modell som krävs för vilken omgivning besvaras av våra experter på Trotecs industriservice. Här får du alltid kompetent rådgivning.

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Användningsexempel för cellulosa-, pappers- och tryckindustrin

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Trotec:s produkter för cellulosa-, pappers- och tryckindustrin