Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Livsmedel Avfuktning
  3. Fuktreglering i ostfabriken

Bästa mogningsförhållanden: Fuktreglering i ostfabriken

Kraftfulla luftavfuktare sörjer för en optimalt anpassad, konstant omgivningsfuktighet – A och O när osten mognar.

Kraven på omgivningsklimatet i livsmedelsindustrin är höga. Om temperatur- och fuktighetsvärdena inte är perfekt anpassade efter produkten har det en negativ inverkan på kvaliteten. Det kan leda till att en större mängd varor måste kasseras. I särskilda fall hotar till och med produktionsstillestånd. Framför allt i högkänsliga områden inom livsmedelsproduktion måste klimatet stämma. Ett sådant område är ostmogningslagret. Här erbjuder Trotec Group med sina industrikondenstorkar i DH-serien högsta säkerhet för ostens mogningsprocess.

Den säkerligen viktigaste processen inom osttillverkning är mogningen av unga ostar. Mjukost måste mogna i flera dagar och ibland även veckor. Halvmjuk ost och hårdost kan behöva flera månader eller till och med år för att mogna. Här spelar klimatet i mogningslagret en avgörande roll för ostens utveckling och säkringen av produktkvaliteten. Vanligen ligger temperaturen här mellan 7 och 15 grader Celsius, luftfuktigheten mellan 75 och 95 procent. De optimala klimatvärdena avgör producenterna. För att kunna hålla den exakt och framför allt konstant under hela mogningstiden räcker det på långa vägar inte att lagra den i ett fuktigt källarutrymme.

Optimal mognad för kontinuerlig användning

För att garantera att osten når den önskade mognaden och därmed varken utsätts för mögel eller torkar ut, är det nödvändigt att använda luftavfuktare i ostfabriken. I slutändan är det ju ostens kvalitet som är avgörande för hur värdefullt godset blir. Därför gäller det att skydda osten och samtidigt låta den mogna till en optimal kvalitet. De stationära industritorkarna i DH-serien från Trotec sköter hela arbetet på ett pålitligt sätt. De kan ställas in individuellt och behöver ingen extra frisklufttillförsel och kan anpassas optimalt efter alla klimatiska villkor – och allt detta till låga driftkostnader! En optimal lösning för en exakt luftfuktighetsreglering.

Enkel kontroll

För att du alltid ska ha en överblick över aktuella klimatvärden i ostfabriken rekommenderar vi en extra DL200-datalogger från Trotec. Klimatdatalogger möjliggör manipulationssäker långtidsmätning av olika mätvärden. Med modell DL200H exempelvis, har du en ideal klimatövervakningslösning som du kan använda för att parallellt registrera och protokollföra temperatur, daggpunkt och luftfuktighet.

En passande modell för varje behov

Från kompakta, platssparande kondensationsluftavfuktare ända till extremt kraftfulla modeller: Med DH-luftavfuktarserie har du bästa möjligheter att hitta en apparat som passar fuktregleringen inom ditt område. Om du behöver hjälp med att välja det passande torkningssystemet eller önskar provdrift av en apparat, kontakta experterna hos Trotec-industriservice som gärna hjälper dig:

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

  • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
  • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
  • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …