Montagezelte für Erdarbeiten der Kabelnetzbetreiber

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Monteringstält
  3. Monteringstält för jordarbeten för kabelnätoperatörer

Monteringstält för jordarbeten för kabelnätoperatörer

Material som släpper igenom ljus möjliggör säkert arbete

Vid dragning av koppar- eller glasfiberkablar måste arbetsområdena vara väderskyddade för att man ska kunna genomföra elektriska arbeten. Här behöver montören framför allt bra ljusförhållanden, så att han med lätthet kan se färgerna och därmed kan förbinda kablarna riktigt. Alla monteringstält från Trotec Group är tack vare det ljusgenomsläppliga materialet lämpliga för användning av kabelnätoperatörer. 

Oavsett om du vill ha tält med lutande eller plant tak – Trotecs arbetstält är mycket lämpliga för många arbetssituationer vid utbyggnad av kabelnät som kräver skydd mot kyla och regn: Exempelvis vid jord- och ledningsarbeten som dragning av en muff eller förbindelse av glasfiberkablar i kassetter. På så sätt kan även underhållsarbeten på kopplings- och styrskåp genomföras, oavsett väder.

Ljusgenomsläppligt material sörjer för säker identifiering av alla färger på insidan

För att elektriker ska kunna genomföra installations-, underhålls- och monteringsarbeten på ett säkert sätt i tält utan att tröttas ut, är de specifika ljusegenskaperna som polyesterduken har särskilt fördelaktiga. En mycket liten mängd dagsljus absorberas av detta material och förfalskar därför inte färgerna. På så sätt är det lätt att känna igen och skilja på de olika färgerna på kabelsträngarna. Materialet släpper inte bara igenom ljus, utan är även vattenavvisande, vilket innebär att det inte tyngs ner av regn. Den genomtänkta, självbärande konstruktionen med fiberglasstänger sörjer dessutom för stabilitet.

Ytterligare en fördel: snabbmontering som en person klarar av ensam.

Förutom ljusgenomsläppligheten har våra monteringstält ytterligare fördelar för användning inom utbyggnad av kabelnät: Alla format kan fällas ihop i en handomvändning och tar lite plats i förvaringsutrymmen. Det gäller även för monteringstälten i TE-serien med lutande tak liksom för tälten med plana tak i K- och KE-serien. De senare skiljer sig genom formatet på ingången: I K-serien öppnas ingången med en dragkedja och bildar en triangel. I KE-serien möjliggör däremot tre dragkedjor en rymlig ingång i form av en rektangel. Men oberoende av om ett TE-, K- eller KE-tält används: Dragkedjorna är alltid skyddade och sitter därmed regnsäkert. Monteringen och demonteringen tar dessutom bara några få sekunder och görs av en person. På så sätt kan underhållsteknikern påbörja sitt arbete i kopplingsskåpet utan att vara beroende av medhjälpare eller elektriker och förbinda gasfiberkablar i skydd av tältet.