1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. Emission

Trotecs emissionsmätare för exakta värden

Med emissionsmätare är du på jakt efter buller, fint damm och riskkällor. De professionella mätarna från Trotec Group står till din hjälp.

Skadliga ämnen, buller, fint damm, skadlig strålning gör dig sjuk. Därför måste vissa emissionsvärden hållas – för miljöns skull och för att skydda medarbetare och kunder. Även gasutsläpp måste upptäckas snabbt och på ett pålitligt sätt, ljuskällor mätas och svävande partiklar spåras och bestämmas. Inexakta mätresultat kan då bli förödande – för människorna i omgivningen och för affärerna. Gardera dig och ha alltid de senaste värdena med professionella och pålitliga emissionsmätare och -detektorer från Trotec. Mät snabbt och pålitligt – både i det privata liksom kommersiella området. Sammanställ din egen professionella miljömätare. xxx BG30 Gasdetektor spårar upp läckor i gasledningar. Med Trotecs ljudnivåmätare mäter du exakt nivå. xxx Luxmätaren gör universella ljusmätningar. Dessa apparater liksom BG20 kolmonoxidmätare, xxx BR15 strålningsmätare och PC200 partikelräknare sörjer dessutom för en detaljerad, omfattande och professionell emissionsmätning. Alla Trotecs emissionsmätare är lätta att hantera och samtidigt tåliga, pålitliga och yttersta kraftfulla. Med hjälp av knapparna ser du snabbt de viktigaste emissionsvärdena. De lättanvända emissionsmätarna från Trotec är pålitliga och kan användas – när som helst och överallt. Gör säkerhet ännu enklare och mata in alarmgränsvärdena i apparaten. En automatisk alarmfunktion informerar om hur hög koncentrationen av skadliga ämnen är. Praktisk och energisnål: Med den automatiska avstängningsfunktionen töms inte batterierna hela tiden.

Oavsett vilket emissionsvärde du vill mäta eller vilka källor som orsakar de farliga och skadliga ämnen du vill spåra – Trotec har rätt emissionsmätare och lämplig detektor. Professionell, pålitlig och billig.