Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

BQ16 HCHO-TVOC-mätare
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Emission
 4. Gasmätare
 5. BQ16 HCHO-TVOC-mätare

BQ16 HCHO-TVOC-mätare

Exakt mätning av formaldehyd- och VOC-koncentrationer för utvärdering av rumsluftens kvalitet

Kompakt luftkvalitetsmätare för mätning av formaldehyd- och VOC-koncentrationer i rumsluften

I den egna bostaden, på kontor och arbetsplatser eller offentliga inrättningar, skolor och förskolor - överallt där människor uppehåller sig inomhus en längre tid, krävs en ren, obelastad rumsluft.

Tyvärr kan man inte se belastningen i luften, men som tur är kan man mäta den tillförlitligt: Med HCHO-TVOC-mätaren BQ16 från Trotec.

Formaldehyd (HCHO) och flyktiga organiska ämnen (VOC) räknas säkert till de oftast förekommande och farligaste ämnesgrupperna när det gäller exponeringen i rumsluften.

Därför kan du med BQ16 mäta båda koncentrationerna samtidigt i realtid och säkerställa att rumsluftens belastning är obetänklig. BQ16 mäter redan allra lägsta koncentration från 0,01 ppm eller 0,01 mg/m³.

Lagstiftaren definierar gränsvärdena för det mesta i mg/m³ eller som ppm (parts per million). Av denna anledning har BQ16 konstruerats så att alla mätvärden kan visas med endast ett tryck på knappen, antingen direkt i mg/m³ eller ppm.

Hanteringen av BQ16 är mycket enkel: Efter starten mäter mätaren automatiskt rådande koncentrationer av HCHO och TVOC. Båda mätvärdena visas samtidigt på den väl läsbara och bakgrundsbelysta displayen på BQ16.

Med de integrerade MIN-, MAX- och HOLD-funktionerna kan även det högsta eller det lägsta uppmätta värdet visas under mätningen. Det aktuella mätvärdet kan sparas vid behov. För att skona batteriet är denna praktiska mätare även utrustad med en avstängningsautomatik.

BQ16 – Specialfunktioner

BQ16 HCHO-TVOC-mätare
Mått
BQ16 HCHO-TVOC-mätare
Sidovy
BQ16 HCHO-TVOC-mätare
Strömförsörjning: 9 V blockbatteri
BQ16 HCHO-TVOC-mätare
Dubbel realvärdesvisning för HCHO och TVOC

Utveckling, design, tillverkning: 100 % Trotec

BQ16 HCHO-TVOC-mätare
Kompakt anordning för mätning av luftkvalitet för att upptäcka formaldehyd- och VOC-koncentrationer i inomhusluften
BQ16 HCHO-TVOC-mätare
Funktionstangenter med mjuka tryckknappar
Gasmätare

Alla gasdetektorer i direkt jämförelse:

För att du ska kunna hitta den passande gasmätare, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Gasmätare från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

Praktiska fördelar:

 • Utveckling, design, tillverkning: 100 % Trotec
 • Kompakt luftkvalitetsmätare för mätning av formaldehyd- och VOC-koncentrationer i rumsluften
 • Mätning i ppm eller mg/m³
 • Dual visning i realtid för HCHO och TVOC
 • MIN-, MAX- och Hold-funktion
 • Belyst display
 • Softtouch-funktionsknappar
 • Avstängningsautomatik
 • Optimerad tysk industridesign, skyddad formgivning

För att det nya bara ska reta sinnena - och inte ögon, näsa och hälsa

Ny lägenhet, ny möblering, nya möbler, ny lackering, ny matta, nya laminatgolv eller även en ny bil. Det nya ska göra dig glad, inte sjuk. Men i många moderna material döljer sig tyvärr även farlig formaldehyd och många flyktiga organiska föreningar. Använd därför BQ16 för att säkert kunna bedöma riskerna i den egna bostaden och på arbetsplatsen, i bilen eller direkt på plats i affären, t.ex. när du köper möbler eller byggmaterial.

Mätning av formaldehyd (HCHO)
Mätning av skadliga blandningar i luften (VOC/TVOC)

Formaldehyd (HCHO)

Metanal – även kallad formaldehyd – är det kemiska utgångsämnet för många industriella produkter som lacker, färger, lim, bindemedel och konserveringsmedel.

Många formaldehydhaltiga material som trämaterial, golvbeläggningar eller textilier, kan genom avgasning en lång tid ge upphov till kontaminering av andningsluften i slutna rum.

Klassas som cancerframkallande

Pga. dess toxicitet har formaldehyd klassats i riskklass carcinogen 1B som sannolikt cancerframkallande hos människan enligt EU-kemikalieförordningen (CLP).

Enligt riktvärdet från Deutsches Umweltbundesamt bör därför en koncentration på 0,1 mg formaldehyd per kubikmeter rumsluft inte överskridas - inte heller kortvarigt!

Med ett mätområde mellan 0,00 och 5,00 ppm och en upplösning på 0,01 ppm mäter BQ16 även lägsta formaldehydkoncentration i rumsluften.

Skadliga blandningar i luften (VOC/TVOC)

VOC är substanser som redan vid en låg temperatur lätt förångas – det vill säga "lösgör" sig till gas – och på så sätt belastar luften. Därför betecknas de som flyktiga organiska ämnen (volatile organic compounds) och mäts som summavärde TVOC (total volatile organic compounds). Umweltbundesamt ger rekommendationer beträffande maximalvärdena.

Inomhus finns det många VOC-källor, exempelvis golvbeläggningar och -skikt, färger och lack, tätningar och lim, möbler och mattor. Människor kan bli varaktigt sjuka av VOC-belastad inomhusluft. I dessa sammanhang talar man om "Sick-Building-syndrom".

Pga VOC-ämnenas komplexitet kan både de individuella effekterna på hälsan och den mänskliga organismen och deras intensitet vara olika och ibland kraftigt variera. TVOC-koncentrationen och dess effekt är därför enbart av indikativ karaktär.

Enligt Bundesumweltamt bör TVOC-värdet inom ett område mellan 1 och 3 mg/m³ på lång sikt inte överskridas i rum där människor uppehåller sig en längre tid.

Med ett mätområde mellan 0,00 och 9,99 mg/m³ och en upplösning på 0,01 mg/m³ mäter BQ16 tillförlitligt även låga VOC-koncentrationer i rumsluften.

Formaldehyd - koncentrationsberoende effekt
0,05 - 0,125 ppm Lukttröskel
0,01 - 1,6 ppm Retning av slemhinnorna (näsa, hals) och ögonen
2 - 3 ppm Sticker i näsan, ögonen, halsen
4 - 5 ppm 30 minuter uthärdligt, tilltagande obehag, tårflöde
10 - 20 ppm Redan efter några minuters exponering kraftigt tårflöde (ihållande i upp till 1 timme efter exponeringen), omedelbar andnöd, hosta, stark sveda i hals, näsa och ögon
30 ppm Toxiskt lungödem, lunginflammation, livsfara!
TVOC - koncentrationsberoende effekt
< 0,2 mg/m³ Ingen retning eller påverkan på välbefinnandet.
0,2 - 3,0 mg/m³ Retning eller påverkan på välbefinnandet möjlig, om det finns en växelverkan med andra exponeringsparametrar.
3,0 - 25 mg/m³ Exponering leder till påverkan, eventuellt huvudvärk, om det finns en växelverkan med andra exponeringsparametrar.
> 25 mg/m³ Huvudvärk. Fler neurotoxiska effekter förutom huvudvärk möjliga.

Källa: Umweltbundesamt

Köpa

HCHO / TVOC mätdon BQ16 visa i Trotecs nätbutik

HCHO / TVOC mätdon BQ16

Du sparar: 300,00 Kr

2.099,95 Kr 1.799,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.205.090
HCHO formaldehyd
  Mätområde min. | Formaldehyd [ppm] 0
  Mätområde max. | Formaldehyd [ppm] 5
  Upplösning | Formaldehyd [ppm] 0,01
  Mätområde min. | Formaldehyd [mg/m³] 0
  Mätområde max. | Formaldehyd [mg/m³] 5
  Upplösning | Formaldehyd [mg/m³] 0,01
  Precision ± | Formaldehyd [% FS (full scale)] 5
TVOC (Total Volatile Organic Compound)
  Mätområde min. | TVOC [ppm] 0
  Mätområde max. | TVOC [ppm] 9,99
  Upplösning | TVOC [ppm] 0,01
  Mätområde min. | TVOC [mg/m³] 0
  Mätområde max. | TVOC [mg/m³] 9,99
  Upplösning | TVOC [mg/m³] 0,01
  Precision ± | TVOC [% FS (full scale)] 10
Display
  Dual LCD, 3 siffrig
  bakgrundbelyst
Energiförsörjning
  Batterityp 1 x 9 V blockbatteri
Husutförande
  Plast
Omgivningsvillkor
  Drift min. | Temperatur [°C] 0
  Drift max. | Temperatur [°C] 50
  Drift - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 80
  Lager - min. temperatur [°C] -10
  Lager - max. temperatur [°C] 60
  Lagring - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 80
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 35
  Bredd (utan förpackning) [mm] 55
  Höjd (utan förpackning) [mm] 230
Utrustning, kännetecken och funktioner
Intern sensorik
  HCHO
  TVOC
Funktioner och utrustning
  Minimalvärdesvisning
  Maximalvärdesvisning
  Realtid-mätvärdevisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Avstängningsautomatik
  Display med bakgrundsbelysning
  Batteristatusvisning
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Förvaringsbox
  Kort handbok
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  HCHO
  TVOC
Funktioner och utrustning
  Minimalvärdesvisning
  Maximalvärdesvisning
  Realtid-mätvärdevisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Avstängningsautomatik
  Display med bakgrundsbelysning
  Batteristatusvisning

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Alternativa produkter

Hämtar...

Downloads

Hämtar...