Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Allmänna avfuktningslösningar
 3. Luftavfuktning i skridskohallar!

Fuktighetsmanagement i skridskohallar

Luftavfuktare: klar segrare mot olyckor och byggnadsskador

I varje skridskohall bildas det till följd av temperaturskillnaden mellan luft och is alltid kondensvatten – särskilt om fuktig utomhusluft alltid strömmar in genom kylanläggningen. Lösningen mot att vatten droppar ner isen och byggnadsskador är luftavfuktare. På så sätt förhindras kondensvattenbildning redan i förväg.

I princip är en sluten ishall eller curlingbana ett stort kylskåp – vilket skapar typiska problem: Kondensvatten droppar från taket och kan orsaka ojämnheter, skrovliga ställen eller pölar på isen – olycksfallsrisken för skridskoåkare, curlingspelare och ishockeyspelare stiger. Förutom detta blir dimmbildningen ytterligare ett problem. Sammanlagt råder det i ishallar som inte avfuktas på ett professionellt sätt ett otrevligt fuktigt klimat – ingen bra förutsättning för skridskoåkning eller ens bra skridskor. Dessutom leder kondensvatten till att det bildas mögel på byggnadsdelarna och rost på rör eller metallbärare: Först lossnar lacken till följd av att de hela tiden utsätts för fukt – sedan kommer förruttnelse och korrosion med i spelet. Följdkostnaderna blir snabbt oöversiktliga för operatören. Den höga luftfuktigheten måste därför avfuktas i förebyggande syfte så att isen är säker och ishallen ska kunna drivas på ett lönsamt sätt.

Mobil apparat eller stationär anläggning: TTR-luftavfuktare för ishallar

Luftavfuktare med adsorptionsteknologi tillkämpar sig tydliga segrar mot luftfuktighet i skridskohallar: Trotecs luftavfuktare i TTR-serien kan till skillnad mot kondensationstorkar även vid mycket låga temperaturer avfukta effektivt. Beroende på storleken på ishallen står olika prestandaklasser till urval hos Trotec: från mobila adsorptionsluftavfuktare till kraftfulla stationära adsorptionsluftavfuktare. TTR-serien övertygar på det hela taget med mycket hög avfuktningseffekt vid låga daggpunktstemperaturer, innovativ Monoventic-styrningselektronik, premiumventilator, integrerad värmeåtervinning liksom mikroprocessorstyrning med klartextvisning för funktionsövervakning och energimanagement. Det gör att isens yta förblir jämn och byggnaden torr.

För stora anläggningar: TTR 8200 avfuktar 9 000 kubikmeter luft i timmen

För att avfukta luften i mycket stora hallar krävs den högsta prestandaklassen: Adsorptionstorkar av typen TTR 8200 med Trisorp-Dual-funktionsprincip. Dessa luftavfuktare avfuktar upp till 9 000 kubikmeter luft per timme, vilket innebär att kondensvatten även kan förhindras i ishallar av större mått.

Luftavfuktning via slangsystem på ishallens tak

För att sänka luftfuktigheten i en stor till mycket stor skridskohall på ett pålitligt sätt installeras ett slangsystem för torrlufttillförsel på taket. Luftavfuktare av typen TTR 8200 är tillräckligt kraftfulla för att tillföra torrluft över långa sträckor och transportera bort fuktig luft. Till apparaterna och luftstyrningsslangarna levererar Trotec även mätteknik och datalogger för fuktighetsmanagement i skridskohallar.

Små eller stora isytor? Vilken avfuktare? Vi hjälper dig gärna!

Med industriservice blir det lätt att utforma ett system för luftavfuktning: Låt oss hjälpa dig med att ta reda på vilken luftavfuktare i TTR-serien som är mest lämpad och hur många som behövs för din ishall.

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …