Skräddarsydda lösningar för industrikunder:

Skicka en Fråga om vad du letar efter till våra industriexperter. Vi tar kontakt med dig.

Servicetelefonnummer:

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
Måndag - Torsdag: 8:00 - 17:30
Fredag: 8:00 - 17:00
Industrie-Service

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Service
  3. industriservice

Industriservice för alla branscher

För en anläggning kan bara var så bra som specifikationen

Oavsett om det handlar om läkemedelsbranschen, fordonsindustrin eller logistik: Eftersom varje industriföretag har egna processförlopp, anläggningar och lokaler, skiljer sig behovet från den ena situationen till den andra. Varje luftkonditionering kräver en specifik apparatkonfiguration. I många industriella områden är det ofta svårt att beräkna luftströmmar, luftfuktighetsförhållanden och temperaturvariationer, exempelvis i transportvägar eller fryshusslussar. Om beräkningen inte är exakt uppstår det onödiga kostnader genom för högt beräknat behov. Eller, vilket är ännu värre, så ger lösningarna inte önskad effekt i praktiken.

Våra experter kan du lita på

För att exakt beräkna behovet i industrin och utveckla skräddarsydda koncept för luftkonditionering behöver man erfarna klimatspecialister. Du kan lita på vårt expertteam och de tjänster som industriservice erbjuder: Vi analyserar tillsammans med dig den individuella behovssituationen på plats, räknar ut det specifika apparatbehovet och utarbetar en skräddarsydd projektlösning, vilket även inkluderar placeringen av apparaterna.

För din säkerhet: Provdrift med mobila enheter och fjärrövervakning

Innan de stationära aggregat som behövs installeras arbetar vår industriservice i en valideringsfas till att börja med med mobila utföranden av torkningssystem. Dessa kan enkelt ställas upp och testas i provdrift, utan att ombyggnader måste genomföras. Under valideringsfasen registreras alla relevanta klimatparametrar som lufttemperatur, relativ fuktighet, daggpunkt eller strömningshastighet i områden som i förväg definierats av våra mobila fjärrövervakningssystem. De överförs kontinuerligt till Trotecs server och utvärderas av våra experter. Den avgörande fördelen med det praktiska testet: Du ser själv på plats i den egna produktions- eller lagermiljön vad som händer. På begäran kan telemetriska klimatdata registreras för jämförande analys redan före provfasen. Efter valideringsfasen kan resultaten dokumenteras sömlöst och behovsberäkningen avslutningsvis optimeras.

Du investerar uteslutande i beprövade lösningar som fungerar i praktiken!

Med industriservice kan du känna dig säker: Först när du har övertygats av vårt koncept för luftkonditioneringen installeras de stationära aggregaten. Under provdriften betalar du endast en mindre hyressumma.

Trotec Groups industriservice hjälper dig inte bara med avfuktningsteknik, utan även funktionsbeprövade lösningar!

Dra fördel av det kraftfulla och breda erbjudandet från Trotec Groups nätverk.  

Skicka en fråga om vad du letar efter till våra industriexperter. Vi tar kontakt med dig.