Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Allmänna avfuktningslösningar
 3. Luftavfuktning efter sanering

Snabbt i det egna hemmet: Luftavfuktning efter sanering

Fastighetsmäklare och husbyggare satsar efter byggarbetena på luftavfuktarna från Trotec i de nya rummen. På så vis blir det nya hemmet snart inflyttningsklart – snabbt och rent.

Med en omfattande sanering snyggs lägenheter och hus upp så att de inom kort hittar en köpare. När det gäller god marknadsföring satsar fastighetsmäklare på denna service. Även husbyggare lägger stort värde på att det nya hemmet är i ett felfritt tillstånd innan de flyttar in. Med byggarbetets och renoveringens framskridande stiger även en glad förväntan hos de blivande invånarna som otåligt väntar på att få flytta in i det nya hemmet. Här erbjuder de högvärdiga och effektiva luftavfuktarna från Trotec en speciell service. De sörjer för snabb torkning av byggsubstansen och påskyndar renoveringen. Av denna anledning satsar mäklare allt oftare på dessa effektstarka apparater – för bästa service och till kundens belåtenhet.

Fastighetsmäklare har ett ansvarsfullt jobb: De måste hitta den passande lägenheten eller det passande huset åt sina kunder. Och objektet måste befinna sig i oklanderligt skick för att möta anspråken. Det innebär ofta en påkostad renovering eller sanering av rummen innan köparen slår till. Även speciella önskemål som exempelvis flyttning av väggar, förnyelse av murar och puts eller andra ombyggnader uppfylls naturligtvis. Kunden är ju i regel också villig att betala för denna runtomservice. För att kunden till hundra procent ska bli nöjd, måste mäklarens service vara perfekt: från objektets besiktning, själva köpet och fram till inflyttningen. Just när det handlar om tidpunkten för inflyttningen måste löften hållas och optimal kundservice erbjudas. De nya invånarna väntar ju otåligt på att få flytta in i det nya hemmet. Här bör fastighetsmäklare gardera sig och vidta speciella åtgärder för att påskynda kundens inflyttning efter saneringen eller ombyggnaden av rummen.

Torka byggsubstansen på nolltid

Härmed är fastighestmäklarna optimalt utrustade för att professionellt kunna hjälpa sina kunder: med de mobila kondensationsluftavfuktare från Trotec. Oavsett om det handlar om en omfattande sanering, små renoveringar eller om en komplett förnyelse av byggsubstansen: De flyttbara kraftpaketen kan snabbt ställas upp och arbetar sedan för fullt för att påskynda inflyttningen i det nya hemmet eller de nya arbetsrummen. Trotec har ett stort sortiment av olika modeller, så att det alltid finns en passande apparat för varje behov.

Handlar det om nybyggda hus eller större ombyggnadsarbeten på ett hus, rekommenderas de effektstarka byggtorkarna i TTK-serien för proffs från Trotec. Dessa robusta torkar arbetar även vid låga temperaturer och i tuffa miljöer tillförlitligt och grundligt. De övertygar med sin höga avfuktningseffekt och kräver endast lite underhåll. TTK-serien för proffs räknas till den mest framgångsrika serien byggtorkar i Europa.

När det gäller avlägsnande av fukt efter en omfattande sanering, kan mäklare och kunder lita på luftavfuktarna i TTK-S-serien från Trotec. Den moderna och effektstarka tekniken torkar byggmaterialet inom en mycket kort tid. Även färger, lacker och lim torkar snabbt.

Extra komfort för de nya invånarna erbjuder apparaterna i TTK-E-S-serien från Trotec. Efter renoveringsarbeten i en lägenhet eller i ett hus sörjer de praktiska kondenstorkarna i kompaktklassen för det lilla extra vid luftavfuktningen. De mobila torkarna kan användas under resterande arbeten eller även redan vid inflyttningen på olika platser i det nya hemmet för att tillförlitligt skydda den nya inredningen mot fukt och korrosion. Extra fördel: Förutom apparatens imponerande avfuktningseffekt sörjer det integrerade luftfiltret för en extra rengöring av luften. Dammrester, ångor och lukter från byggmaskinerna avlägsnas tillförlitligt inom mycket kort tid.

De professionella byggtorkarna i TTK-serien

 • är extremt hållbara och robusta.
 • arbetar tillförlitligt och är speciellt effektstarka.
 • klarar suveränt uppgifter även i tuffa miljöer.
 • torkar byggsubstansen inom kort tid.

Industri-luftavfuktarna i TTK-S-serien 

 • hög avfuktningseffekt även vid låga temperaturer
 • extremt underhållsvänlig konstruktion
 • flexibel användning
 • enormt hög luftavfuktningseffekt
 • platsbesparande och staplingsbara

Fördelarna med TTK-E-S luftavfuktarna

 • flexibel användning vid olika rumsstorlekar
 • kraftfulla och formsköna modeller, som smidigt smälter in i en elegant omgivning
 • platsbesparande konstruktion
 • elektronisk reglering
 • integrerat luftfilter för extra rengöring av luften
 • utmärkt förhållande mellan kvalitet och pris

Oavsett om det handlar om ombyggnader, omfattande sanerings- eller renoveringsarbeten i lägenheter eller hus: Trotec kan alltid erbjuda den rätta modellen för en snabb torkning av byggmaterialet och en snar inflyttning.

Fler lösningar

 • Fastighetsförvaltning

Ytterligare tillämpningsexempel för luftavfuktning

 • Omgivningssimulation klimatkammare

  I klimatkammare och vindkanaler måste tre faktorer kunna simuleras på ett optimalt sätt: Lufttemperatur, vindkraft och luftfuktighet. För det senare behöver fordonsindustrin luftavfuktare som fortsätter att vara effektfulla även vid låga daggpunkter under 0° C – dvs. adsorptionsluftavfuktare i högprestandaklassen.

  Mer information
 • Avfuktning och luftrengöring lackering

  När fordonsdelar lackeras måste speciellt följande parametrar kontrolleras: rumstemperatur, luftfuktighet och dammhalt. För detta produktionssteg inom fordonsindustrin erbjuder vi förutom luftavfuktare och värmeaggregat även framtidsorienterade luftrengörare med särskild volymströmsreglering.

  Mer information
 • Avfuktning i tält

  När man ställer upp ett tält eller upprättar andra tillfälliga boenden är det viktigt med goda rumsförhållanden. Det gäller särskilt för tillfälliga bostäder där många människor vistas. Det kan vara tältstäder eller containerbyar för asylsökande, tältläger för ungdomsgrupper, stora tält som fungerar som nattläger vid storevenemang eller containrar som bomöjlighet för säsongsarbetare. Det är...

  Mer information
 • Torkning hygroskopiskt bulkmaterial

  Omväxlande och för hög luftfuktighet kan göra att pulver och granulat klumpar sig – och leda till ökade kostnader. För att hygroskopiskt bulkmaterial inte ska klumpa sig och förstoppa transportvägarna måste all luft i kemi- och läkemedelsproduktion ha föravfuktats. Med adsorptionstorkarna i TTR-serien lyckas du med detta.

  Mer information
 • Torkning efter silorengöring

  Efter rengöringen av lagerbehållare och siloer måste man kunna vara säker på att de torkat helt, så att det nya bulkmaterialet redan från början skyddas mot fukt. Och för att torkningen kan ske så snabbt och ekonomiskt som möjligt rekommenderar vi för avskiljare inom kemi- och läkemedelsindustrin våra högpresterande torkar i TTR-serien.

  Mer information
 • Torkning av pellets

  Satsar man inte på den rätta klimatiseringen i produktions- och lagerutrymmena, måste man räkna med stora skador på produkten. Det gäller även för tillverkningen av pellets. Det biologiska bränslet är speciellt känsligt för en för hög luftfuktighet. Den obehandlade råvaran extraherar fukten ur luften och tar upp den. Resultatet kan bli förintande både för kunden och tillverkaren: fuktfläckar och...

  Mer information
 • Luftavfuktning på hotell

  Det rätta rumsklimatet är en förutsättning för att gästerna ska trivas på hotellet. För varm och fuktig luft gör att rummen känns kvava och unkna. Ofta uppstår efter kort tid även skador på byggsubstansen och interiören. På tapeterna bildas fuktfläckar, gardiner och sängkläder känns fuktiga och luktar unket och i hörnen växer möglet i värsta fall. Förutom olika servicetjänster bör även en...

  Mer information
 • Luftavfuktning i skridskohallar!

  I varje skridskohall bildas det till följd av temperaturskillnaden mellan luft och is alltid kondensvatten – särskilt om fuktig utomhusluft alltid strömmar in genom kylanläggningen. Lösningen mot att vatten droppar ner isen och byggnadsskador är luftavfuktare. På så sätt förhindras kondensvattenbildning redan i förväg.

  Mer information
 • Torkning av tryckluft

  Produktionsstopp beror oftast på för mycket vattenånga i maskiner och anläggningar och korrosion i rörledningar. För fuktig tryckluft måste därför under alla omständigheter undvikas. En effektiv möjlighet är användningen av effektstarka lufttorkar. Svaret på frågan hur torr tryckluften måste vara för att säkerställa optimala produktionsvillkor och för att skydda maskiner och anläggningar, ligger i...

  Mer information
 • Mobila apparater för VVS-företag

  Många VVS-företag använder mobila apparater från Trotec Group. Här får de allt som behövs från ett enda företag för att kunna fortsätta arbeta om de stationära anläggningarna slutar fungera: mobila värmeaggregat och värmecentraler, mobila luftkonditionerare eller kylaggregat och till och med mätdon för luftkonditionering för övervakning av den mobila klimatlösningen.

  Mer information
 • Luftavfuktning i biosalonger

  Biobesökare vill framför allt skjuta undan allt vad vardagsstress heter och i lugn och ro bege sig in i den fiktiva världen. Högljudda röster och oönskade ljuskällor kan vara lika störande som fel temperatur i biosalongen och dålig luft. Eftersom biosalonger är svåra att ventilera, är de i regel utrustade med effektstarka klimatsystem. Men dessa räcker tyvärr inte till för att komma till rätta med...

  Mer information
 • Fuktreglering i gasfördelarstationen

  Följderna av fukt och hög luftfuktighet i gasfördelarstationer är välkända – och kostsamma: Korrosion på rör, trappor och andra metalldelar liksom fuktighetsbetingade stopp i styrningselektroniken kan medföra mycket höga kostnader. För att detta inte ska hända lönar det sig att investera i ett professionellt luftavfuktningssystem.

  Mer information
 • Fuktreglering i gasturbinstation

  Gasturbinkraftverk bidrar avsevärt till kortsiktigt toppbelastningsskydd. För att undvika driftsfel på enskilda gasturbiner på grund av korrosion och elektroniska problem krävs en genomtänkt fuktighetsreglering.

  Mer information
 • Offshore: Förhindra korrosion

  Korroderande metalldelar i gondolen i ett vindkraftverk eller i själva tornet eller vid strömavbrott är tyvärr vanliga fuktskador i offshore-miljöer. De innebär avsevärda merkostnader till följd av ett ökat underhålls- och reparationsbehov eller till och med driftstopp. Dessutom förkortar de anläggningens driftlängd. Strategiskt placerade luftavfuktare, värmeaggregat och ventilatorer avhjälper och...

  Mer information
 • Luftavfuktning i brokonstruktioner!

  Inuti broar och stålställningar, elledningar eller teknikrum som utsätts för hög luftfuktighet. Sedan många år tillbaka har det som alternativ till underhållsintensiv rostskyddsfärg visat sig vara lönsamt att hålla insidan av broar torra med luftavfuktare. För luftavfuktning erbjuder Trotec adsorptionstorkar med varierande kapacitet.

  Mer information