Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

  1. Användningar
  2. Ventilation
  3. Ventilation inom boskapshållning

Den hälsosamma vinden: Ventilation inom boskapshållning

Med högpresterande ventilatorer kan till och med stora ladugårdar och fjäderfähus ventileras på ett pålitligt sätt – för friska och nöjda djur.

En kalv andas in upp till 14 kubikmeter luft per timme. På grund av avföringen och det ofta fuktiga klimatet i ladugården är bakteriebelastningen extremt hög. Det kan leda till att boskapen får permanenta luftvägssjukdomar. Även direkt solljus på sommaren är en belastning för boskap och fjäderfä som hålls i trånga ladugårdar och fjäderfähus. Endast en välventilerad omgivning klarar av att sänka bakteriehalten i luften. Därför bör det, förutom byggnadernas öppningar, även finns kraftfulla fläktar. Axialfläktarna i TTV-serien från Trotec cirkulerar luften i byggnaden på ett pålitligt sätt.

Ett fördelaktigt klimat i ladugården är avgörande vid hållning av boskap. Alla djur inom animalieproduktion, oavsett om det handlar om mjölkkor, kalvar, slaktsvin, fjäderfä avsedd för värpning eller slakt, behöver framför allt frisk luft, för att inte dö i förtid eller produktionen av mjölk, kött eller ägg inte ska sjunka markant. Inte ens om byggnaderna rengörs ofta kan man vara säker på att de skyddas mot bakteriebildning i luften. Genom avföring, halm och strö, drickanläggningar och foderplatser är bakteriebelastningen extremt hög i denna typ av byggnader. Och det varma och fuktiga klimatet gör att bakterierna snabbt sprider sig. Det medför att djur ofta drabbas av luftvägssjukdomar. På sommaren kan den varma luften dessutom stå stilla i byggnaden. Förutom detta innebär den klibbiga, varma luften stress för djuren, vilket i sin tur har en negativ inverkan på produktionen.

Inom många verksamheter används därför ventilationsanläggningar som kontinuerligt sörjer för bättre luftförhållanden inom boskapshållningen. Men om de slutar fungera eller om de är fel inställda kan en sådan användning i värsta fall till och med försämra situationen.

     

Lätthanterlig, pålitlig, precis

Om luften i en ladugård cirkulerar tillräckligt och pålitligt, innebär det exempelvis att nödkreatur har ett jämnt foderintag, låg ämnesomsättningsbelastning, konstant och kvalitativt bättre mjölkproduktion och säker fertilitet av boskapen. Det gäller för både djur som går fritt men även för djur som står bundna. Det uppnår producenterna med en mycket enkel lösning: med hjälp av axialfläktarna i TTV-serien från Trotec. Vid rätt placering i ladugårds- eller hallöppningarna sörjer den kraftfulla apparaten för att den förbrukade, fuktiga, dammiga och ofta även bakteriefyllda luften byts ut mot syrehaltig luft. Luftströmmen ökar dessutom boskapens välbefinnande och irriterande insekter, fåglar och andra ovälkomna gäster hålls borta.

Hållbar, robust och pålitlig är attributen för axialfläktarna från Trotec. De kan transporteras utan problem och ställas upp och tas i drift på just den plats där de behövs. Högeffektsfläkt TTV 7000 är den kraftfullaste apparaten i serien och lämplig för användning inom lantbruk för cirkulation av stora volymer luft. Apparaten kan ställas in på en luftkapacitet upp till 7 000 kubikmeter per timme och imponerar med en räckvidd på 65 meter inomhus. Ett plus: Med den passande slangadapter och flera anslutna luftslangar transporterar TTV 7000 stora luftmängder över längre sträckor i hela byggnaden.

Fördelarna med axialfläktarna från Trotec

  • Extremt robusta för kontinuerlig användning även under hårda villkor
  • Stänkvattenskyddade
  • Platssparande staplingsbar
  • Flexibelt användbara för ventilation genom variabla tillbehörsmoduler

Fler lösningar

Ytterligare tillämpningsexempel för ventilation