1. Produkter och tjänster
  2. Maskiner - HighPerformance
  3. Ventilation

Fläktar och vindmaskiner

Fläktar från Trotec – i alla prestanda- och prisklasser

Effektiv ventilation och tillförlitlig lufttransport: Fläktar med hög effekt, vindmaskiner och turbofläktar från Trotec klarar det mesta. För insatsen på byggen, inom industrin och i hantverksföretag, men även för evenemang och privata områden finns det fläktar och vindmaskiner i olika prestandaklasser. I de olika apparatserierna hittar du alltid en passande maskin som motsvarar dina önskemål.

Prestanda inom alla områden

Vid transportfläktarna, vindmaskinerna och även turbofläktarna handlar allt om en sak: om frisk luft. Både när det gäller en snabbare byggtorkning, vid ventilation och avluftning på byggarbetsplatser, i lager, verkstäder och stora industrihallar, vid tork- och ventilationsinsatser inom lantbruket och efter rengöringen av silon och tankar. Även vid iscensättningen av en stormig kuliss vid fotoshootings eller vid filminspelningar gör de bra ifrån sig.

Smarta lösningar för ventilationen

Långlivad, robust och tillförlitlig: Tack vare dessa och fler attribut är TTV-axialfläktsserien från Trotec Europas mest sålda axialfläktsserie. Denna industrifläkt lämpar sig för olika användningar på grund av dess flexibelt användbara systemtillbehör. Speciellt praktiska, eftersom kompakta och stapelbara, är dessutom axialfläktarna i TTV-serien.

Ventilation och avluftning klarar dessa kraftfulla TTV-transportfläktar snabbt och kraftfullt. Den lätt installeringsbara kombinationen av fläkt och luftslang gör denna apparat till en universell lufttransportmaskin, som individuellt kan utökas allt efter behov. Professionella vindmaskiner finns i TTW-serien och TTW-S-serien från Trotec. Oavsett om de ska användas inom- eller utomhus, inom industrin, på kommersiella områden eller inom underhållningsbranchen – dessa mobila högeffektsfläktar är flexibelt användbara och erbjuder en hög kapacitet för luftcirkulation och ventilation. Och dessutom är de ekonomiska!

Gäller det lufttransport över extra långa vägar, då kommer radialfläktarna i TFV-serien med i spelet. De räknas till marknadens effektstarkaste mobila högtrycks-radialfläktar. Framför allt inom industrin, lantbruket och vid tankrengöringar utgör de tåliga kraftpaket, som förutom luftning och avluftning av utrymmen, även tillförlitligt eliminerar skadliga ämnen som lackångor, kolmonoxid och vattenånga. Dessutom finns dessa mobila fläktar för insatsen inom områden där risk för explosion kan uppstå. Dessa högtrycks-radialfläktar hittar du i olika effektklasser i TFV-Ex-serien. Även för kommersiellt och privat luftningsbruk, exempelvis efter våtrengöring av mattor eller efter en vattenskada, har Trotec den passande apparaten i beredskap: turbofläkten i TFV-S-serien och den extremt tryckstarka högeffektsfläkten radialfläkt TFV Pro 1.