Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

MultiMeasure Studio Professional
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdata­hantering
 3. MultiMeasure Studio Professional 2.0

MultiMeasure Studio Professional

Perfekt mätdatahantering för dina praktiska krav

Förvalta alla mätprojekt i ett program – MultiMeasure Studio Professional

Profitera dig på ett unikt program för apparatövergripande förvaltning, analys och rapportgenerering för dina mätprojekt.

Många mätapparater erhåller man nuförtiden inklusive program. Det som egentligen alltid saknas är en allomfattande effektiv synkronisering av dina praktiska krav. Slutligen tar inte ditt arbete slut efter mätning och dataavläsning – utan det börjar först här.

MultiMeasure Studio Professional stödjer dig dessutom på ett utmärkt sätt under alla arbetsmoment – eftersom detta program har programmerats för dina processer på ett optimalt sätt och som praktiskt taget kan samarbeta med alla andra mätapparater som du använder dagligen.

Tre specialister står till ditt förfogande i samband med varje utgåva av MultiMeasure Studio­Professional

En utmärkt dataanalytiker organiserar mätdataavläsningen och den grafiska utvärderingen av alla kompatibla mätapparater.

En mångsidig projektmanager möjliggör samtidigt en flexibel förvaltning av din data för uppdragsgivare, mätställen och fakturamottagare med variabel tilldelning av enskilda mät- och saneringsprojekt.

Och med den unika rapportfunktionen står dessutom en begåvad författare vid din sida, som tack vare många färdiga textmoduler och kompletta mallar till professionella mätrapporter kan skriva rapporter i imponerande kvalitet som nästan skriver sig själva.


MultiMeasure Studio Professional är den perfekta programlösningen för specialisternas dagliga arbete när det gäller byggskador och- byggtorkning:

 • Läcklokalisering
 • Byggverksdiagnostik
 • Undersökning och sanering av mögelskador
 • Klimat- och fuktmätning
 • Avlägsnande av vattenskador
 • Byggtorkning

Varför komplicera saker när även det enkla funkar!

Dataavläsning och grafisk utvärdering

Dataavläsning och grafisk utvärdering

MultiMeasure Studio Professional möjliggör en automatisk avläsning av mätdata på alla kompatibla apparater och därutöver den manuella datainsamlingen på mätinstrument från andra tillverkare. All mätdata kan på ett detaljerat sätt framställas som grafisk utvärdering med fritt valbara delar som omedelbart kan överföras till en rapport. Även en Excel-rapport finns tillgänglig.


Projekthantering

Projekthantering för kunddata och mätinsatser

MultiMeasure Studio Professional ger dig en central förvaltning för alla mätställen och -kunddata med separat uppdragsgivare- och faktureringsadress. Mätprojekt kan vid behov föras över till andra kunder, genom att du helt enkelt drar dem dit, och de kan även komplett exporteras och importeras – praktiskt vid filialövergripande projekt. Och tack vare den integrerade backupfunktionen är du säkert skyddad mot dataförlust.


MultiMeasure Studio Professional har en automatisk rapportfunktion – som saknar motstycke i byggsektorn! Aldrig tidigare har det varit så lätt att skriva utmärkta rapporter: Med bara ett klick kan du inte enbart infoga kompletta fält från dina kunder eller mätdata i rapporten, utan du kan även infoga många fullständigt förformulerade textmoduler för praktiskt taget alla användningsfall.

Tillsammans med möjligheten till enkel integrering av företagets egna logo liksom individuellt sidhuvud och sidfot kan du tack vare den "inbyggda rapportfunktionen" i en handvändning skapa imponerande professionella rapporter, som lämnar ett positivt intryck hos dina kunder!

Ta reda på mer om den unika rapportfunktionen i MultiMeasure Studio Professional ...

Rapportfunktion för automatiska rapporter

MultiMeasure Studio Professional har en automatisk rapportfunktion – som saknar motstycke i byggsektorn! Aldrig tidigare har det varit så lätt att skriva utmärkta rapporter: Med bara ett klick kan du inte enbart infoga kompletta fält från dina kunder eller mätdata i rapporten, utan du kan även infoga många fullständigt förformulerade textmoduler för praktiskt taget alla användningsfall.

Tillsammans med möjligheten till enkel integrering av företagets egna logo liksom individuellt sidhuvud och sidfot kan du tack vare den "inbyggda rapportfunktionen" i en handvändning skapa imponerande professionella rapporter, som lämnar ett positivt intryck hos dina kunder!

Ta reda på mer om den unika rapportfunktionen i MultiMeasure Studio Professional ...


MultiMeasure Studio Professional är modulärt uppbyggd, det är lätt att lära sig och kan erhållas i två utgåvor som är optimalt anpassade till aktuella krav.

Pro-modul 1

MultiMeasure Studio Professional – Pro-modul 1

Pro-modul 1 ger dig alla utvärderings- och rapportfunktioner från byggnadsdiagnostik till läckagelokalisering plus extra moduler för dokumentation av mögelskador. Den optimala lösningen för arkitekter och byggingenjörer.

Ta reda på mer om funktionsomfånget på Pro-modul 1 från MultiMeasure Studio Professional ...

Pro-modul 2

MultiMeasure Studio Professional – Pro-modul 2

Pro-modul 2 har särskilt anpassats till de praktiska kraven för vattenskadesanerare och byggföretag och ger dig ett komplett antal tidsbesparande funktioner för att fastställa skador och resultat på MQDatamonitor-Synkronisering till speciella rapportmoduler för klimat- och fuktmätning, vattenskadesanering och byggtorkning.

Ta reda på mer om funktionsomfånget på Pro-modul 2 från MultiMeasure Studio Professional ...


Praktiska fördelar:

 • Komplett utvecklat av Trotec Analysprogram
 • Möjliggör universell mätdatahantering för olika mätapparater i ett centralt verktyg
 • Unik i byggsektorn för de apparatklasser som stöds: Automatisk rapportgenerering inklusive många kompletta mallar med färdiga textmoduler med fullständig Editor-funktion
 • Projektdata kan utan problem utväxlas mellan filialer eller kollegor.


Köpa

Software MultiMeasure Studio Professional Modul 1+2 visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.204.013
Basisfunktioner
  Uppdateringsfunktion för programmvara (online)
  Firmwareuppdatering (online)* för kompatibla apparater
  Datautläsning av kompatibla apparater
  Antal lagringsbara mätningar obegränsad
  Mätprojektutvärdering med diagramfunktion
  Kombinerad kund- och mätvärdesförvaltning
  Backup-funktion
  Export-funktion av hela mätprojekt
  Import-funktion av hela mätprojekt
  Export-funktion till Excel
  Automatiserad rapportframställning
  Matrisutvärdering för kompatibla apparater
  Uppdateringsfunktion för exempeltext (online)*
Inkluderade exempeltexter
  Exempeltext-modul läckagelokalisering och byggnadsdiagnostik
  Exempeltext-modul mögeldiagnostik
  Exempeltext-modul klimat- och fuktmätning
  Exempeltext-modul vattenskadeeleminering/vattenskadesanering
  Exempeltext-modul byggtorkning
  Tilläggningsfunktion för egna exempeltexter
  Datasynkronisering med MQDatamonitor
  LiveLog-funktion för kompatibla apparater
Matrisutvärdering för kompatibla apparater
  Ytframställning
  Optional konturframställning
  Tillgängliga färgscheman obegränsad
  Fritt fastställbara färger
Manuell mätvärdesinmatning
  Matris obegränsad
  X-Y-diagram obegränsad
Apparatkompatibilitet
  T3000 multifunktionsmätdon med samtliga SDI-sensorer
  T210 hygrometer
  T260 IR-termometer
  T510 trä- och byggfuktmätdon
  T610 materialfuktmätdon
  T660 materialfuktmätdon
  DL200 (H, D, L, P, X) datalogger
  BL30 datalogger
  Trotec-mätdon under utarbetande*
Systemförutsättningar
  Stödda operativsystem Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit
  Stödda språk SV, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE
  Hänvisningar (*) Innehåller alla uppdateringar för 12 månader, sedan via valfria underhåll licens
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Download
  Dongle

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Downloads

Hämtar...