Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

MultiMeasure Studio Professional – Pro-Modul 2
  1. Produkter och tjänster
  2. Mätdata­hantering
  3. MultiMeasure Studio Professional 2.0
  4. Pro-modul 2 för vattenskadesanering och bygge

Pro-modul 2 för vattenskadesanerare och byggföretag

Snabbare resultat – perfekt synkroniserade

Med LiveLog-funktionen kan mätdataregistreringen av fuktskador ske direkt under mätningen. Praktiskt till exempel vid matrismätningen på plats med Windows-surfplatta eller laptop.
LiveLog-funktion

Med Pro-modul 2 från MultiMeasure Studio Professional kan vattenskadesanerare och hantverkare spara mycket tid och därmed pengar.

Registrera och förvalta dina fukt- och klimatmätningar för att fastställa skador och resultat med kundspecifik tilldelning i en applikation.

Hur var skadebedömningen, var byggnaden torr, på vilken dag demonterades apparaterna? Pro-modul 2 från MultiMeasure Studio Professional har alla svar redo för dig och möjliggör, tack vare den automatiska rapportfunktionen professionella mätrapporter, torkningsdokumentation och till och med erbjudanden med bara några få klick.

Från fuktmatris till klimat-seriemätning – all mätdata kan läsas av centralt med Pro-modul 2, utvärderas grafiskt och vid behov även exporteras till Excel.

Och tack vare den integrerade datasynkroniseringen med MQDatamonitor kan du nu även alltid läsa av mätdatan från alla styrenheter för torkning som används och på så sätt vara väl förberedd för detaljerade slutrapporter som exempelvis försäkringar allt oftare kräver.

All data till ett projekt kan vid behov valfritt ex- och importeras. På så sätt är även ett enkelt mätdatautbyte mellan olika filialer möjligt.


Den integrerade rapportfunktionen ger dig många prefabricerade textmoduler för erbjudanden, mätnings- och slutrapporter kring vattenskadesanering och byggtorkning.
Omfångsrikt mallbibliotek
Med Pro-modul 2 från MultiMeasure Studio Professional kan du alltid på det enklaste sättet läsa av all mätdata på styrenheterna för torkning som du använder och senare överföras till dokumentationen i din slutrapport.
MQDatamonitor-synkronisering
Pro-modul 2 gör det möjligt för dig att förutom den grafiska utvärderingen av all mätdata även skapa ett fritt skalbart diagram för all torkningsdata som har synkroniserats via MQDatamonitorn.

Pro-modul 2 – Ytterligare fördelar för dig:

  • Mätning, utvärdering, torkningsprocess, slutrapport – all mätdata i en applikation
  • Automatisk rapportfunktion med speciella textmoduler för klimat- och fuktmätning, vattenskadesanering och byggtorkning
  • MQDatamonitor-synkronisering för direktavläsning av samtliga mätdata på alla aktiva styrenheter för torkning


Köpa

Software MultiMeasure Studio Pro-Modul 2 för vattenskadesanerare och byggnadshantverk visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.204.012
Basisfunktioner
  Uppdateringsfunktion för programmvara (online)
  Firmwareuppdatering (online)* för kompatibla apparater
  Datautläsning av kompatibla apparater
  Antal lagringsbara mätningar obegränsad
  Mätprojektutvärdering med diagramfunktion
  Kombinerad kund- och mätvärdesförvaltning
  Backup-funktion
  Export-funktion av hela mätprojekt
  Import-funktion av hela mätprojekt
  Export-funktion till Excel
  Automatiserad rapportframställning
  Matrisutvärdering för kompatibla apparater
  Uppdateringsfunktion för exempeltext (online)*
Inkluderade exempeltexter
  Exempeltext-modul läckagelokalisering och byggnadsdiagnostik
  Exempeltext-modul mögeldiagnostik
  Exempeltext-modul klimat- och fuktmätning
  Exempeltext-modul vattenskadeeleminering/vattenskadesanering
  Exempeltext-modul byggtorkning
  Tilläggningsfunktion för egna exempeltexter
  Datasynkronisering med MQDatamonitor
  LiveLog-funktion för kompatibla apparater
Matrisutvärdering för kompatibla apparater
  Ytframställning
  Optional konturframställning
  Tillgängliga färgscheman obegränsad
  Fritt fastställbara färger
Manuell mätvärdesinmatning
  Matris obegränsad
  X-Y-diagram obegränsad
Apparatkompatibilitet
  T3000 multifunktionsmätdon med samtliga SDI-sensorer
  T210 hygrometer
  T260 IR-termometer
  T510 trä- och byggfuktmätdon
  T610 materialfuktmätdon
  T660 materialfuktmätdon
  DL200 (H, D, L, P, X) datalogger
  BL30 datalogger
  Trotec-mätdon under utarbetande*
Systemförutsättningar
  Stödda operativsystem Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit
  Stödda språk SV, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE
  Hänvisningar (*) Innehåller alla uppdateringar för 12 månader, sedan via valfria underhåll licens
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Download
  Dongle

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Downloads

Hämtar...