Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

UV-A-handstrålare
  1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. UV-A-strålning

UV-A-handstrålare

UV‑Torchlight 15F och UV-TrackMaster

UV-A-handstrålare
UV-A-handstrålare
UV-A-handstrålare

Universella Tracer-detektorer för många användningsområden

Kompakta långvågs-UV-lampor för icke-destruktiv detektering av ljusspår vid materialkontroller, läckagelokalisering eller kvalitetskontroll och för säkerhetsanvändningar.

Icke-destruktiv materialkontroll i industrin

Med fluorescensinträngningskontroll (FPI) kan järn- och icke-järnmetaller, många plaster eller keramiska material snabbt och utan problem hitta ytfel på komponenter och maskiner.

Ekonomisk sprickkontrollmetod

Efter behandlingen med fluorescerande märkningsmedel kan fel som sprickor eller porer, som är öppna på ytan, göras synliga även på icke magnetiserbara material med UV-A-strålning. Magnetfältoberoende UV-Torchlight kan även användas vid fluxning med fluorescerande kontrollmedel. Felsökningen med denna metod ger jämfört med inträngningskontrollen fördelen att den är relativt okänslig avseende mikrostrukturer, ytgeometri och -ojämnhet.

Läcksökning i motorer och aggregat

Genom att tillsätta ett kontrastmedel (tracer) kan läckor i motorsystem eller kylaggregat lokaliseras med UV-A-handstrålare redan efter några minuters användning i form av en lysande färgyta runt det otäta stället. Oavsett om det handlar om ett hydraulsystem, kylmedelsanläggning, smörj- eller bränsleledning – genom att använda tracers av olika färger kan inte bara läckan, utan även orsaken till läckaget snabbt och exakt fastställas.

Läcklokalisering i byggverk och ledningsnät

Genom att använda konstgjorda markeringsmedel (tracer) i komplexa, vätskeförande ledningar kan tätheten över ytan kontrolleras eller läckagebetingade vätskefördelningar och utträden detekteras och analyseras. Till och med mycket små spår av markeringsmedlet på golv, väggar eller tak blir synliga under UV-lampornas svarta ljus. Tack vare den extremt höga strålningsstyrkan hos UV-Torchlight kan man med en enda lamprörelse även kontrollera stora områden, till och med i dagsljus. Typiska användningsområden är utöver detta täthetskontroller på vattenförande nivåer på plana tak eller kontroll av avlopp eller stuprör.

Praktiska fördelar:

  • Lätt och mobilt system för effektiv undersökning av både stora och svårtillgängliga platser
  • Hög energieffektivitet, därför mindre strömförbrukning och batterier som håller längre
  • Behaglig tystgående drift utan kylfläkt
  • Omedelbart klar för användning utan uppvärmningsfas
  • Kan när som helst sättas på och stängas av utan förkylning

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig