Avfuktningslösningar för kemiindustrin

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Kemisk industri

Avfuktningslösningar för kemiindustrin

Luftavfuktning vid bearbetning av hygroskopiska ämnen

Oavsett om det handlar om färgpigment, plastgranulat eller gödsel: Inom den kemiska industrin måste hygroskopiskt bulkmaterial alltid skyddas mot luftfuktighet. Industritorkar och luftavfuktare från Trotec Group garanterar full rumsluftkontroll i hela produktionskedjan.

Inom den kemiska industrin är fukt alltid ett hot mot att kunna sila bulkgods. Förutom processklimatisering i de enskilda bearbetningsstegen är rumsluftklimatisering i lager- och logistikområdet ytterligare en utmatning. Även här måste luftfuktigheten vara konstant, så att kemikalier, men även förpackningar och etiketter, ska bibehålla optimalt tillstånd.

Industritorkar och luftavfuktare liksom kompletteringssystem

För den luftavfuktning resp. torkning som krävs har Trotec en stor mängd mobila och stationära högeffektiva apparater som ser till att bulkmaterial inte klumpar sig eller blir användbara och inte täpper till transportvägarna. I samspel med befintliga fuktnings- och avfuktningsanläggningar resp. värme- och kylsystem liksom våra mätdon kan man uppnå konstanta rumsluftvillkor med överskådliga kostnader – även som komplettering utan krävande ombyggnationer.

Funktionsbeprövad! Säkerhet genom Trotecs industriservice

Med industriservice realiseras ditt avfuktningskoncept på ett vattentätt sätt: Innan stationära industritorkar eller luftavfuktare installeras använder vi mobila enheter för att analysera om vår lösning fungerar riktigt. Under denna tid överförs klimatdata till vår server via mobil fjärrövervakning. Och först när vi har kunnat bevisa att luftavfuktningen av bulkmaterialet är helt under kontroll börjar de stationära lösningarna att användas. Garanterat.

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Trotecs produkter för kemiindustrin

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig