Oops, an error occurred! Code: 202301262302107390ffc9
Infrarödtermometer TP10 med multipunkt-lasersikte
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Temperatur
 4. Kontakt- och IR-termometer
 5. TP10 infrarödtermometer

Pyrometer TP10

Professionell infrarödtermometer med multipunkt-laserteknik - mångsidigt användbar

Pyrometer TP10 för proffs kombinerar exakt mätteknik, flexibla användningsmöjligheter och ett stort antal anspråksfulla mätfunktioner med enkel hantering och utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet i en kvalitetspyrometer av yttersta klass.

Oavsett om det handlar om säker diagnos och underhåll av värme-, klimat- och luftkonditioneringsanläggningar eller omfattande underhållsuppgifter inom industrin och hantverk – tack vare det mycket breda mätrområdet från -50 °C till +1 850 °C, den höga optiska upplösningen på 75:1, den fritt inställbara emissionsgraden och det stora antalet tekniska funktioner, lämpar sig denna infraröda precisionstermometer optimalt även för komplexa och anspråksfulla mätuppgifter vid underhåll, inspektion, analys eller dokumentation.

Tack vare den höga distansfaktorn kan du med TP10 göra exakta yttemperaturmätningar även på mycket små komponenter och objekt långt bort.

Den integrerade dataloggerfunktionen för insamling och lagring av upp till 30 mätpunkter möjliggör exempelvis en enkel uppföljning av inspektionsvägar.

Vid varje mätning bestäms även maximum-, minimum-, differens- och genomsnittsvärdet automatiskt och visas tillsammans med det aktuella mätvärdet när funktionen aktiveras.

För kontinuerliga mätningar kan TP10 dessutom fästas på ett stativ.

Kombinerad infraröd- och kontakttemperaturmätning 

Den lilla platta anslutningen på TP10 utökar användningsmöjligheterna med ytterligare kontakttemperaturmätningar med kontaktsensorn av typ K som ingår i leveransen eller samtliga temperatursensorer av samma konstruktionssätt från andra tillverkare. På så sätt går det till och med att mäta temperaturen på icke-korrosiva vätskor.

För batterisparande strömförsörjning kan TP10 drivas med den medlevererade anslutningskabeln direkt från datorns USB-port och kan med USB-funktionen även göra programstödd registrering av mätserier vid långtidsmätningar av temperaturförlopp för mekaniska eller klimattekniska processer.

En kort förklaring av den optiska upplösningen:

Den optiska upplösningen (D:S) definierar förhållandet mellan mätavstånd och mätytans diameter. Denna förstoras vid tilltagande avstånd från mätobjektet. Infrödtermometern beräknar då av mätytans alla temperaturer, en genomsnittlig temperatur.

Ju större mätytan alltså är, desto mindre exakt blir mätresultatet. Omvänt gäller: ju högre pyrometerns optiska upplösning är, desto mindre blir mätytan och desto mer exakt blir mätningen.


Med inkopplad bakgrundsbelysning blir displayen på TP10 grön. Vid aktiverad larmfunktion blinkar displayen blått så snart mätvärdet underskrider larmgränsvärdet, vid överskridning blinkar den rött.
Bakgrundsbelyst display med färgändring vid temperaturlarm
TP10 har en hög optisk upplösning på 75:1 och är utrustad med ett multipunkt-lasersikte som visar både mätpunkten och mätytans randpunkter.
TP10 med multipunkt-laserteknik och hög optisk upplösning

Displayens färg anger om allt är inom det gröna området

Larmvisning genom ändring av displayens färg

Displayen på TP10 med grön bakgrundsbelysning är lätt att läsa av även i mörker. En praktisk och tidsbesparande funktion är den larmstödda ändringen av displayens färg. Användardefinierade larmgränsvärden för ett undre och ett övre mätvärde kan matas in i apparaten. Så snart det inställda gränsvärdet underskrids blinkar displayen blått och när gränsvärdet överskrids blinkar den rött. Dessutom ljuder en akustisk signal både vid över- och underskridning.

Genom den intuitiva färgvisningen ser du direkt om den uppmätta temperaturen ligger inom målvärdets förinställda område. Därmed kan även stora områden snabbt mätas utan att man behöver vara uppmärksam på enskilda mätvärden.

Niofaldig multipunkt - helt enkelt exaktare

TP10 med multipunkt-laser

Den innovativa multipunkt-lasertekniken på TP10 gör det möjligt: I stället för att antingen bara visa mätmålet med en enskild laser eller endast mätytans storlek med en dubbellaser, förenar multipunkt-lasern på TP10 båda teknologierna och garanterar en både enkel och exakt visning av mätobjektet. Medan en central mållaser visar mätpunkten, visualiserar åtta extra laser mätytans randpunkter, vilket möjliggör exakta mätningar på kort tid.

Kontakt- och IR-termometer

Alla Kontakt- och IR-termometer i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Kontaktni i IR-termometar, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Kontakt- och IR-termometer från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

Praktiska fördelar:

 • Utveckling, design, tillverkning: 100 % Trotec
 • Optisk upplösning 75:1
 • Beröringsfri yttemperaturmätning från -50 °C till +1 850 °C
 • Multipunkt-lasersikte för samtidig visning av mätpunkt och mätyta
 • Fritt inställbar emissionsgrad från 0,1 till 1,0
 • High-low larmvisning genom ändring av displayens färg och en larmsignal
 • Display med bakgrundsbelysning
 • Bargraph-indikator
 • Dataloggningsfunktion för registrering och lagring av upp till 30 mätpunkter
 • Kombinerade temperaturmätningar med infraröd- och kontaktsensor
 • Batterisparande strömförsörjning via USB-anslutningen på din dator – optimalt för långtidsmätningar
 • Option för programstödd mätserieinspelning
 • Avstängningsautomatik
 • Användningsoptimerad tysk industridesign – skyddad formgivning

Köpa

Infraröd termometer / Pyrometer TP10 Multipoint laser visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.003.046
Optik
  Optisk upplösning (D:S) 75:1
  Minsta mätyta 18mm @ 1.350 mm
Temperatursensor infraröd [°C]
  Mätområde min. | Temperatursensor infraröd [°C] -50
  Mätområde max. | Temperatursensor infraröd [°C] 1 850
  Precision max. [°C] | Temperatursensor infraröd
  Precision < -4°C
  Precision -4°C till 65 °C
  Precision > 65 °C
  Precision < 20 °C
  Precision = 20 °C
  Precision -50 °C till 20 °C (-58 °F till 68 °F) ± 3,0 (5.4)
  Precision 21 °C till 300 °C
  Precision 301 °C till 1 000 °C
  Precision 21 °C till 400 °C
  Precision 401 °C till 800 °C
  Precision 800 °C till 1 600 °C
  Reproducerbarhet -50 °C till 20 °C ± 1,5 (2.7)
  Reproducerbarhet 21 °C till 1 000 °C
  Reproducerbarhet 21 °C till 1 200 °C
  Reproducerbarhet 1 201 °C till 1 600 °C
  Precision 20 °C till 500 °C (68 °F till 932 °F) ±1,0 % ±1,0 (1.8)
  Precision 500 °C till 1 000 °C (932 °F till 1 832 °F) ±1.5 %
  Precision 1 000 °C till 1 850 °C (1832 °F till 3 362 °F) ±2.0 %
  Reproducerbarhet 20 °C till 1 000 °C (68 °F till 1 832 °F) ±0,5 % ±0,5 (0.9)
  Reproducerbarhet 1 000 °C till 1 850 °C (1832 °F till 3 362 °F) ±1.0 %
Temperatursensor infraröd [°F]
  Mätområde min. | Temperatursensor infraröd [°F]
  Mätområde max. | Temperatursensor infraröd [°F]
  Precision ± min. [°F]
  Precision max. [%]
Integrerad temperatursensor [°C]
  Mätområde min. | Integrerad temperatursensor [°C]
  Mätområde max. | Integrerad temperatursensor [°C]
  Precision ± min. [°C]
  Precision ± max. [°C]
Integrerad temperatursensor [°F]
  Mätområde min. | Integrerad temperatursensor [°F]
  Mätområde max. | Integrerad temperatursensor [°F]
  Precision ± < 23 °F till 150 °F °F [°F]
  Precision ± > 150 °F [°F]
Daggpunkttemperatur [°C]
  Mätområde min. | Daggunkttemperatur [°C]
  Mätområde max. | Daggpunkttemperatur [°C]
  Precision
Luftfuktighet
  Mätområde min. | Luftfuktighet [%]
  Mätområde max. | Luftfuktighet [%]
  Precision [%] | Luftfuktighet
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 50
  Drift - min. rel. luftfuktighet [% r.F.] 10
  Drift - max. rel. fuktighet (icke kondenserande) [%] 90
  Lager - min. temperatur [°C] -10
  Lager - max. temperatur [°C] 60
  Lagring - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 80
Display
  LCD
  Monokrom
Gränssnitt
  USB
  Kontaktanslutning för typ-K temperatursensor
Minneshantering
  Dataminne intern Flash 100 mätvärden som kan sparas
Apparatstyrning
  Tryckknappar
  Knappsats
Skyddsklass
  IP54
  IP65
Temperatursensor
  Aktiveringstid 150 ms
  Spektral känslighet 8 ~ 14 µm
Laser (målvisning)
  Klass Klass 2 (ll)
  Våglängd [nm] 630 ~ 670
  Effekt [mW] 1
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 9V-blockbatteri
  Extern (USB)
Husutförande
  Plast
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 168
  Bredd (utan förpackning) [mm] 56
  Höjd (utan förpackning) [mm] 225
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,35
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Kontakttemperatursensor typ K
  Väska
  USB-kabel
  Ministativ
  Batteri/-er
  Bruksanvisning
  Transportväska
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Materialtemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Materialtemperatur [°C]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
Funktioner och utrustning
  tillkopplingsbar multipunktlaser
  Temperaturmätenhet-omkopplingsfunktion °C/°F
  Visningsupplösning 0,1 °C
  Kontinuerlig mätfunktion
  Maximalvärdesvisning
  Minimalvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Differensvärdesvisning
  Larmfunktion med användardefinierade gränsvärden
  Optisk larmfunktion genom olikfärgad LED-belysning (röd/grön/blå)
  Larmfuktion akustisk
  Emissivitet inställbar från 0,1 till 1,0
  LCD-visning med bakgrundsbelysning
  Avstängningsautomatik
  Maximalvärdesindikator
  Öppet målvisir
  Extra temperaturmätning med extern sensor typ-K
  Användningsbar för programstödd mätserieinspelning
  Stativgängsanslutning
  Batteristatusvisning
  HACCP-LED-snabbindikator
  Extra materialtemperaturmätning med integrerad istickssensor typ-K
  Uppfyller kraven i LFGB, §31
  Motsvarar DIN 10955:2004
  Tillkopplingsbar enskild laserpointer
  Emissionsgrad fast vid 0,95
  Akustiskt daggpunktlarm
  Visuellt daggpunktslarm
  Timer-funktion
  Bargraph-indikator för snabb identifiering av kondensationsrisk
  Materialtemperatur [°F]
  Materialtemperatur [°C]

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativa produkter

Hämtar...

Kurser

Downloads

Hämtar...