Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Lagring och logistik avfuktning
 3. Mattrengöring - luftavfuktning i torkrummet

Rengöring av mattor: Luftavfuktning i torkrummet

Luftavfuktare och fläktar för att påskynda torkningsprocessen

Mattor kan vara klenoder!

Ofta är de värdefulla och särskilt i moskéer är bönemattorna mer än bara en dekorativ golvbeläggning. Påfrestningen och den intensiva användningen under bönetiderna kräver att mattorna är hygieniskt rena.

Därför är det viktigt vid rengöringen av mattorna, att rengörings- och torkningsprocessen är avstämd till mattans individuella fibrer och materialegenskaper. Redan en felaktig torktemperatur kan angripa materialet:

Som regel gäller: Hela rengöringsprocessen inklusive torkning bör ta så lite tid som möjligt. Ju ogynnsammare de naturliga klimatförhållandena för torkningen är, exempelvis genom för hög luftfuktighet i varma regioner, ju viktigare blir det att använda torkar som hjälp. Här är den rätta torkningstekniken från Trotec en äkta konkurrensfördel.

Själva rengöringen kan knappast påskyndas. En kvalitativt högvärdig rengöring tar sin tid. Även förtorkningen i centrifugen kan bara förkortas i begränsad omfattning eller endast med mycket höga ekonomiska insatser. Torkningsprocessen i torkrum erbjuder däremot en stor besparingspotential. Här är tekniken som används avgörande för torkningstidens längd. Genom att använda perfekt avstämda Trotec-apparater sparar du inte bara tid utan även onödigt höga driftkostnader.

Satsa på Trotec-formeln för en snabb torkning av mattor med restfukt:
Effektstark avfuktning +
luftcirkulation  = snabb och materialskonande torkningsprocess

Maximal avfuktningseffekt med luftavfuktare från Trotec

Den egentliga torkningen av restfukten i mattan sker genom användningen av luftavfuktare med hög avfuktningskapacitet. Här krävs kondenstorkar med effektstarka rotationskompressorer, som lämpar sig för kontinuerlig användning i torkkammaren. En extremt hög luftfuktighet vid samtidigt höga temperaturer över 40 grader, betyder tungt arbete för torkarna. Därför bör endast luftavfuktare sättas in som klarar de temperaturer som råder i torkkammaren!

Bra att veta: Kondenstorkarna från Trotec övertygar med robusthet, pålitlighet och prestationsförmåga. Den mobila kondenstorken TTK 800 räknas till de mest köpta och mest värdestabila kondenstorkarna i hela Europa!

För en skonsam torkning av sensibla mattor lämpar sig både de mobila och därmed flexibelt användbara luftavfuktarna i TTK-serien för proffs och i TTK S-serien, men även de stationära, högpresterande aggregaten i DH- och DH-S-serien, uppfyller högsta anspåk och klarar nästan alla rumsstorlekar. Trotec-sortimentet av luftavfuktare för industriellt bruk, omfattar torkar med en avfuktningseffekt på 30 – 1 160 liter per dag. Allt från små mobila avfuktare som TTK 200 med en avfuktningseffekt på 35 liter per dag till industrikondenstorken DH 145 S som är perfekt för torkningsinsatser i torkrum, med en maximal avfuktning på starka 475 liter per dag.

Permanent luftcirkulation med fläktar från Trotec

Trotec erbjuder ett omfattande sortiment av radial- och axialfläktar med en lufteffekt från 400 m³/h upp till 54 000 m³/h. Passande för alla rumsstorlekar, med inställbara hastighetsnivåer och mycket litet underhåll även i kontinuerlig drift.

De mobila turbofläktarna TFV 10 S och TFV 30 S är som gjorda för en flexibel användning i torkkammaren. Pga. av de kompakta måtten kan dessa högpresterande fläktar placeras mellan mattorna och användas med tre olika uppställningsvinklar (0°, 45° eller 90°). Den varma rumsluften fördelas optimalt och torktiden förkortas avsevärt.

De högeffektiva fläktarna i TTV-serien, som t.ex. TTV 4500, övertygar med sin starka lufteffekt på upp till 4 500 m³/h. Då cirkulerar luften även i stora torkrum.

Bra att veta: De flesta fläktar i TTV-serien kan kaskadkopplas, på så vis växer effekten med dina anspråk.

Beprövade lösningar och mångårig erfarenhet med torkning

Du vet allt om rengöringen och känner till de olika mattornas speciella egenskaper och de nödvändiga temperaturerna för torkningen. Trotec levererar den professionella tekniken för en snabb och materialskonande torkningsprocess. Vilka apparater som är de rätta för dina torkningsvillkor, beror på många olika faktorer. Våra experter hjälper dig gärna att välja den lämpliga apparatkombinationen för din torkkammare.

Ytterligare tillämpningsexempel för luftavfuktning

 • Avfuktning och luftrengöring i lagret

  För luftavfuktning erbjuder Trotec Group olika lösningar – kondensationsavfuktare i DH-serien till adsorptionstorkar i TTR-serien. Båda finns som mobila och stationära varianter. Hos oss hittar du rätt avfuktningsteknik för varje varulager och lagerlokal. Innovativa mätdon och datalogger avrundar luftavfuktningskonceptet för lagerhallar och transportområden.   Mer information
 • Luftavfuktning i lager för gödselmedel

  Tillverkningen av hygroskopiska ämnen inom den kemiska industrin kräver fingertoppskänsla. Dessa ämnen älskar vatten och tar gärna upp fukt ur omgivningsluften. Och det kan ha enorma ekonomiska konsekvenser. Genom att vattnet binds, klibbar och klumpar sig materialet och i värsta fall blir det obrukbart. Ett exempel är gödselmedel. Är luftfuktigheten för hög i lagret för gödselmedel, tas den upp...

  Mer information
 • Avfuktning i vindkraftdellager

  I ett vindkraftverks byggfas förvaras anläggningsdelarna ofta direkt på plats i stora lager eller hallar eller tillfälliga monteringstält i flera månader innan de monteras. För att undvika lagerskador genom korrosion och frost är ett genomtänkt system för fuktreglering nödvändigt.

  Mer information
 • Luftavfuktning i redskapshus

  En felfri skyddsutrustning och perfekt fungerande apparater är avgörande när brandkårer och nödhjälpsorganisationer rycker ut. Skyddsdräkter, slangar och rör måste vara helt täta. Verktyg som tänger och bultkapare måste befinna sig i ett felfritt tillstånd, på samma sätt som teknisk utrustning som kraftfulla fläktar, skärbrännare och strålkastare. För att all utrustning ska kunna lagras skyddat...

  Mer information
 • Luftavfuktning i torkrum

  Vid produktion av elektronik och halvledare kan luftfuktigheten leda till elektrisk laddning. Därför sker känsliga bearbetningssteg i ren- och torkrum. För dessa höga krav på luftavfuktningen är de mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien perfekta.

  Mer information
 • Luftavfuktning i lastutrymmen i fartyg

  Mot mögel, bakteriebildning och korrosion på transportgodset och fartyget hjälper bara en sak: lastutrymmen med konstant torr luft och en luftfuktighet anpassad efter lasten. Detta lyckas man med genom att använda ett professionellt planerat system för luftavfuktning:

  Mer information
 • Luftavfuktning kortlager

  När kretskort lagras kan luftfuktighet leda till elektrisk uppladdning och att patina/korrosion bildas. För luftavfuktning av kortlagret lämpar sig de mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien – precis som för andra verksamhetsområden inom elektronik- och halvledarproduktion.

  Mer information
 • Luftavfuktning Försändelse och transport

  Inom kemi- och läkemedelsindustrin är luftfuktighet ett hot mot hygroskopiskt bulkmaterial i silon och vid transport. Fuktighet fortsätter att vara ett problem efter produktionen eftersom produkterna oftast förpackas i känsliga pappkartonger med pappersinlägg. Professionell luftavfuktning spelar en avgörande roll i lager, vid försändelse och transport.

  Mer information
 • Torrluftlager

  Kraven på ett torrluftlager är samma inom många branscher: Bakterietillväxt på livsmedel, pulver som klumpar sig och korrosion på metalldelar undviks om den relativa luftfuktigheten konstant hålls under 50 %. Som mögelskydd räcker redan 70 % r.h. Med luftavfuktarna i TTR-serien liksom lämpliga datalogger står system för luftavfuktning till förfogande som på ett pålitligt sätt når målen som ställs...

  Mer information
 • Luftavfuktning i trälager

  Vid lagring av trä är det en utmaning att lyckas hålla den konstanta träfuktigheten under exempelvis 9 procent för möbelträ. Utan luftavfuktare sörjer årstidsbetingade temperaturskillnader och variationer i luftfuktigheten för att träfuktigheten stiger. Detta har allvarliga negativa följder för träkvaliteten – från problem vid bearbetningen till att virke måste kasseras.

  Mer information
 • Luftavfuktning i vinkällare

  De olika temperaturerna som vinerna ska jäsa i ställer vinodlaren vanligen in via de termostater som finns inbyggda i tankarna. Men användningen av luftavfuktare är nödvändig. Vid låg luftfuktighet kan rödviner utvecklas på bästa sätt. Dessutom arbetar torkningsaggregat direkt mot kondens. Trotec har en rad kraftfulla torkningsaggregat i sitt program som kan användas för olika behov. Framför allt...

  Mer information
 • Luftavfuktning vid lagring av råtobak

  Förädlingen av råtobak är en konst. Långt bort från den stora tobaksindustrin tillverkas i små manufakturer speciella blandningar med olika arom. Men råtobaken, som kommer från alla herrans länder, måste i regel köpas containervis av företagen. Och eftersom produkten ofta inte kan vidarebearbetas direkt, måste bladen omsorgsfullt lagras. Endast så kan den utmärkta kvaliteten och den speciella...

  Mer information