Apparater för en snabb och skonsam rengöring av mattor

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Lagring och logistik avfuktning
  3. Mattrengöring - luftavfuktning i torkrummet

Rengöring av mattor: Luftavfuktning i torkrummet

Luftavfuktare och fläktar för att påskynda torkningsprocessen

Mattor kan vara klenoder! Ofta är de värdefulla och särskilt i moskéer är bönemattorna mer än bara en dekorativ golvbeläggning. Påfrestningen och den intensiva användningen under bönetiderna kräver att mattorna är hygieniskt rena.

Därför är det viktigt vid rengöringen av mattorna, att rengörings- och torkningsprocessen är avstämd till mattans individuella fibrer och materialegenskaper. Redan en felaktig torktemperatur kan angripa materialet:

Som regel gäller: Hela rengöringsprocessen inklusive torkning bör ta så lite tid som möjligt. Ju ogynnsammare de naturliga klimatförhållandena för torkningen är, exempelvis genom för hög luftfuktighet i varma regioner, ju viktigare blir det att använda torkar som hjälp. Här är den rätta torkningstekniken från Trotec en äkta konkurrensfördel.

Själva rengöringen kan knappast påskyndas. En kvalitativt högvärdig rengöring tar sin tid. Även förtorkningen i centrifugen kan bara förkortas i begränsad omfattning eller endast med mycket höga ekonomiska insatser. Torkningsprocessen i torkrum erbjuder däremot en stor besparingspotential. Här är tekniken som används avgörande för torkningstidens längd. Genom att använda perfekt avstämda Trotec-apparater sparar du inte bara tid utan även onödigt höga driftkostnader.

Satsa på Trotec-formeln för en snabb torkning av mattor med restfukt:
Effektstark avfuktning +
luftcirkulation  = snabb och materialskonande torkningsprocess

Maximal avfuktningseffekt med luftavfuktare från Trotec

Den egentliga torkningen av restfukten i mattan sker genom användningen av luftavfuktare med hög avfuktningskapacitet. Här krävs kondenstorkar med effektstarka rotationskompressorer, som lämpar sig för kontinuerlig användning i torkkammaren. En extremt hög luftfuktighet vid samtidigt höga temperaturer över 40 grader, betyder tungt arbete för torkarna. Därför bör endast luftavfuktare sättas in som klarar de temperaturer som råder i torkkammaren!

Bra att veta: Kondenstorkarna från Trotec övertygar med robusthet, pålitlighet och prestationsförmåga. Den mobila kondenstorken TTK 800 räknas till de mest köpta och mest värdestabila kondenstorkarna i hela Europa!

För en skonsam torkning av sensibla mattor lämpar sig både de mobila och därmed flexibelt användbara luftavfuktarna i TTK-serien för proffs och i TTK S-serien, men även de stationära, högpresterande aggregaten i DH- och DH-S-serien, uppfyller högsta anspåk och klarar nästan alla rumsstorlekar. Trotec-sortimentet av luftavfuktare för industriellt bruk, omfattar torkar med en avfuktningseffekt på 30 – 1 160 liter per dag. Allt från små mobila avfuktare som TTK 200 med en avfuktningseffekt på 35 liter per dag till industrikondenstorken DH 145 S som är perfekt för torkningsinsatser i torkrum, med en maximal avfuktning på starka 475 liter per dag.

Permanent luftcirkulation med fläktar från Trotec

Trotec erbjuder ett omfattande sortiment av radial- och axialfläktar med en lufteffekt från 400 m³/h upp till 54 000 m³/h. Passande för alla rumsstorlekar, med inställbara hastighetsnivåer och mycket litet underhåll även i kontinuerlig drift.

De mobila turbofläktarna TFV 10 S och TFV 30 S är som gjorda för en flexibel användning i torkkammaren. Pga. av de kompakta måtten kan dessa högpresterande fläktar placeras mellan mattorna och användas med tre olika uppställningsvinklar (0°, 45° eller 90°). Den varma rumsluften fördelas optimalt och torktiden förkortas avsevärt.

De högeffektiva fläktarna i TTV-serien, som t.ex. TTV 4500, övertygar med sin starka lufteffekt på upp till 4 500 m³/h. Då cirkulerar luften även i stora torkrum.

Bra att veta: De flesta fläktar i TTV-serien kan kaskadkopplas, på så vis växer effekten med dina anspråk.

Beprövade lösningar och mångårig erfarenhet med torkning

Du vet allt om rengöringen och känner till de olika mattornas speciella egenskaper och de nödvändiga temperaturerna för torkningen. Trotec levererar den professionella tekniken för en snabb och materialskonande torkningsprocess. Vilka apparater som är de rätta för dina torkningsvillkor, beror på många olika faktorer. Våra experter hjälper dig gärna att välja den lämpliga apparatkombinationen för din torkkammare.

Tillfälligt behov? Uthyrningsapparater för alla behov

Du är i tillfälligt behov av mobila luftavfuktare eller fläktar för att påskynda mattorkningen i torkrummet? Då kan du hyra dem hos oss. I vår TKL-uthyrningsportal finns apparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig