Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Allmänna avfuktningslösningar
 3. Avfuktning i tält

För ett angenämt klimat: Avfuktning i tält

Luftavfuktare från Trotec bekämpar tyst och tillförlitligt skadlig fukt i tillfälliga boenden.

När man ställer upp ett tält eller upprättar andra tillfälliga boenden är det viktigt med goda rumsförhållanden. Det gäller särskilt för tillfälliga bostäder där många människor vistas. Det kan vara tältstäder eller containerbyar för asylsökande, tältläger för ungdomsgrupper, stora tält som fungerar som nattläger vid storevenemang eller containrar som bomöjlighet för säsongsarbetare. Det är särskilt under de kalla månaderna när tält och containrar måste uppvärmas, som det delvis kan bli outhärdligt för dem som bor där. För att skapa ett angenämt rumsklimat krävs en tillförlitlig luftavfuktning. En sådan erbjuder den effektstarka luftavfuktaren i TTK-serien från Trotec. Kraftfull i användningen för bästa rumsklimat i tillfälliga boenden.

När många människor samlas i ett tillfälligt boende, finns i första hand ett klimatiskt problem: fukt. Om ett tält eller en container värms upp på vintern, får man visserligen ett varmt rumsklimat, men det uppstår också skadlig fukt. Det beror på daggpunkten, alltså på gränstemperaturen, där luften kyls ner så mycket att den inte längre kan hålla vattenångan som finns i den. Genom de låga yttertemperaturerna blir tältväggarna eller de tunna containerväggarna kalla. Samtidigt kyls den varma rumsluften snabbt ner på de provisoriska väggarna och kondensvatten bildas. Rumsluften som får kontakt med den kalla ytan kan inte längre hålla fukten som den innehåller och den rinner ner längs väggarna eller från taket i form av droppar. Och: Ju fler människor som uppehåller sig i en bostad, desto mer fukt bildas. Det beror på att ett stort antal människor avger stora mängder andningsluft och svett.

Skadlig fukt

Konsekvenserna till följd av för hög rumsfuktighet i en bostad kan bli förödande. Dels blir textilier och den tillfälliga utrustningen som möbler, kuddar och sängkläder oangenämt fuktiga och kan knappt torkas. Och dels finns akut risk för hälsan genom mögelbildning. Oangenäm lukt uppstår och infektionssjukdomar och förkylningar kan snabbt sprida sig. Oavsett om det handlar om en tältstad för ungdomsevenemang, ett tillfälligt boende för asylsökande eller människor som pga. akut fara måste evakueras från ett bostadsområde, skolklasser eller dagisgrupper som måste flyttas till containrar pga. byggarbeten eller tillfälliga nattläger vid storevenemang: Det är bara genom användningen av professionella luftavfuktare som det går att skapa angenäma klimatförhållanden och som gör att människorna i tillfälliga boenden kan leva på ett förnuftigt sätt. 

Effektstark och pålitlig

För snabb och säker minskning av luftfuktigheten i större boenden lämpar sig industriluftavfuktaren i TTK-serien från Trotec. Den mobila allroundern kan problemlöst ställas upp och anslutas i bostäderna. Med ett tryck på knappen avleder de den höga fukten i luften och skapar ett trivsamt boendeklimat. Apparaten tål extrem belastning och behöver absolut inget underhåll. Kondensavloppet förs under tältranden eller längs containerväggarna ut i det fria. För den automatiska driften bör hygrostaten ställas in på önskad daggpunktsfuktighet. Även vid låga temperaturer övertygar de mobila kondenstorkarna med sin tillförlitliga teknik och höga torkkapacitet. Apparaterna är tillverkade i en nästan oförstörbar stålplåt och klarar alla användningsvillkor. Det betyder att alla luftavfuktare i TTK-serien kan användas i många år för olika torkningsinsatser även vid fuktig byggsubstans.

Fördelarna med kondenstorkar i TTK-serien från Trotec

TTK: TTK – står för teknik, tempo, kapacitet. Apparaterna är

 • extremt robusta och långlivade.
 • De arbetar absolut tillförlitligt och tyst.
 • Apparaterna övertygar med en extrem avfuktningseffekt och är nästan underhållsfria.

Externa lösningar – Bästa prestanda, mer plats

Just där det är ont om plats i tillfälliga boenden, är en extern luftavfuktningslösning att rekommendera. Adsorptionstorkarna TTR 400 D och TTR 500 D arbetar tillförlitligt även utifrån. Apparaten ställs upp vid utsidan av tältet eller containern och tas i drift. De båda separata luftöppningarna för tork- och regenerationsluft möjliggör en effektiv och tryckneutral cirkulationsluftdrift. Via en slang leds den torra luften in i tältets inre, via den andra slangen avleds samtidigt den fuktiga luften ut ur tältet. Med den avancerade adsorptionstekniken uppnås mycket lägre daggpunkter. På så sätt uppnås betydligt djupare torkningstillstånd och driften blir energieffektiv. Ytterligare en fördel - nu i första hand för människorna i bostaden: Genom att aggregaten är uppställda utanför bostaden får man mer plats i det inre och driftljud utestängs!

Professionell rådgivning

Trotec har ett stort sortiment av högeffektiva luftavfuktare som skapar ett optimalt rumsklimat i tillfälliga boenden och tält. För att ta reda på hur många modeller som krävs för respektive inrättning, kontakta fackpersonalen på Trotecs industriservice. Behöver du mer hjälp, kommer de även och besiktigar boendet på plats och beräknar vilken luftavfuktningseffekt som krävs.

Fler lösningar

Ytterligare tillämpningsexempel för luftavfuktning

 • Omgivningssimulation klimatkammare

  I klimatkammare och vindkanaler måste tre faktorer kunna simuleras på ett optimalt sätt: Lufttemperatur, vindkraft och luftfuktighet. För det senare behöver fordonsindustrin luftavfuktare som fortsätter att vara effektfulla även vid låga daggpunkter under 0° C – dvs. adsorptionsluftavfuktare i högprestandaklassen.

  Mer information
 • Avfuktning och luftrengöring lackering

  När fordonsdelar lackeras måste speciellt följande parametrar kontrolleras: rumstemperatur, luftfuktighet och dammhalt. För detta produktionssteg inom fordonsindustrin erbjuder vi förutom luftavfuktare och värmeaggregat även framtidsorienterade luftrengörare med särskild volymströmsreglering.

  Mer information
 • Torkning hygroskopiskt bulkmaterial

  Omväxlande och för hög luftfuktighet kan göra att pulver och granulat klumpar sig – och leda till ökade kostnader. För att hygroskopiskt bulkmaterial inte ska klumpa sig och förstoppa transportvägarna måste all luft i kemi- och läkemedelsproduktion ha föravfuktats. Med adsorptionstorkarna i TTR-serien lyckas du med detta.

  Mer information
 • Torkning efter silorengöring

  Efter rengöringen av lagerbehållare och siloer måste man kunna vara säker på att de torkat helt, så att det nya bulkmaterialet redan från början skyddas mot fukt. Och för att torkningen kan ske så snabbt och ekonomiskt som möjligt rekommenderar vi för avskiljare inom kemi- och läkemedelsindustrin våra högpresterande torkar i TTR-serien.

  Mer information
 • Torkning av pellets

  Satsar man inte på den rätta klimatiseringen i produktions- och lagerutrymmena, måste man räkna med stora skador på produkten. Det gäller även för tillverkningen av pellets. Det biologiska bränslet är speciellt känsligt för en för hög luftfuktighet. Den obehandlade råvaran extraherar fukten ur luften och tar upp den. Resultatet kan bli förintande både för kunden och tillverkaren: fuktfläckar och...

  Mer information
 • Luftavfuktning på hotell

  Det rätta rumsklimatet är en förutsättning för att gästerna ska trivas på hotellet. För varm och fuktig luft gör att rummen känns kvava och unkna. Ofta uppstår efter kort tid även skador på byggsubstansen och interiören. På tapeterna bildas fuktfläckar, gardiner och sängkläder känns fuktiga och luktar unket och i hörnen växer möglet i värsta fall. Förutom olika servicetjänster bör även en...

  Mer information
 • Luftavfuktning i skridskohallar!

  I varje skridskohall bildas det till följd av temperaturskillnaden mellan luft och is alltid kondensvatten – särskilt om fuktig utomhusluft alltid strömmar in genom kylanläggningen. Lösningen mot att vatten droppar ner isen och byggnadsskador är luftavfuktare. På så sätt förhindras kondensvattenbildning redan i förväg.

  Mer information
 • Torkning av tryckluft

  Produktionsstopp beror oftast på för mycket vattenånga i maskiner och anläggningar och korrosion i rörledningar. För fuktig tryckluft måste därför under alla omständigheter undvikas. En effektiv möjlighet är användningen av effektstarka lufttorkar. Svaret på frågan hur torr tryckluften måste vara för att säkerställa optimala produktionsvillkor och för att skydda maskiner och anläggningar, ligger i...

  Mer information
 • Mobila apparater för VVS-företag

  Många VVS-företag använder mobila apparater från Trotec Group. Här får de allt som behövs från ett enda företag för att kunna fortsätta arbeta om de stationära anläggningarna slutar fungera: mobila värmeaggregat och värmecentraler, mobila luftkonditionerare eller kylaggregat och till och med mätdon för luftkonditionering för övervakning av den mobila klimatlösningen.

  Mer information
 • Luftavfuktning efter sanering

  Med en omfattande sanering snyggs lägenheter och hus upp så att de inom kort hittar en köpare. När det gäller god marknadsföring satsar fastighetsmäklare på denna service. Även husbyggare lägger stort värde på att det nya hemmet är i ett felfritt tillstånd innan de flyttar in. Med byggarbetets och renoveringens framskridande stiger även en glad förväntan hos de blivande invånarna som otåligt...

  Mer information
 • Luftavfuktning i biosalonger

  Biobesökare vill framför allt skjuta undan allt vad vardagsstress heter och i lugn och ro bege sig in i den fiktiva världen. Högljudda röster och oönskade ljuskällor kan vara lika störande som fel temperatur i biosalongen och dålig luft. Eftersom biosalonger är svåra att ventilera, är de i regel utrustade med effektstarka klimatsystem. Men dessa räcker tyvärr inte till för att komma till rätta med...

  Mer information
 • Fuktreglering i gasfördelarstationen

  Följderna av fukt och hög luftfuktighet i gasfördelarstationer är välkända – och kostsamma: Korrosion på rör, trappor och andra metalldelar liksom fuktighetsbetingade stopp i styrningselektroniken kan medföra mycket höga kostnader. För att detta inte ska hända lönar det sig att investera i ett professionellt luftavfuktningssystem.

  Mer information
 • Fuktreglering i gasturbinstation

  Gasturbinkraftverk bidrar avsevärt till kortsiktigt toppbelastningsskydd. För att undvika driftsfel på enskilda gasturbiner på grund av korrosion och elektroniska problem krävs en genomtänkt fuktighetsreglering.

  Mer information
 • Offshore: Förhindra korrosion

  Korroderande metalldelar i gondolen i ett vindkraftverk eller i själva tornet eller vid strömavbrott är tyvärr vanliga fuktskador i offshore-miljöer. De innebär avsevärda merkostnader till följd av ett ökat underhålls- och reparationsbehov eller till och med driftstopp. Dessutom förkortar de anläggningens driftlängd. Strategiskt placerade luftavfuktare, värmeaggregat och ventilatorer avhjälper och...

  Mer information
 • Luftavfuktning i brokonstruktioner!

  Inuti broar och stålställningar, elledningar eller teknikrum som utsätts för hög luftfuktighet. Sedan många år tillbaka har det som alternativ till underhållsintensiv rostskyddsfärg visat sig vara lönsamt att hålla insidan av broar torra med luftavfuktare. För luftavfuktning erbjuder Trotec adsorptionstorkar med varierande kapacitet.

  Mer information