Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Lagring och logistik avfuktning
 3. Luftavfuktning kortlager

Luftavfuktning i kortlager

Förhindra korrosion och elektrisk laddning av kretskort

När kretskort lagras kan luftfuktighet leda till elektrisk uppladdning och att patina/korrosion bildas. För luftavfuktning av kortlagret lämpar sig de mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien – precis som för andra verksamhetsområden inom elektronik- och halvledarproduktion.

Kraven på avfuktningseffekten hos avfuktare är särskilt hög inom elektronik- och halvledarindustrin.  Här ska inte enbart metaller skyddas mot korrosion och patina, utan även beläggningarna, så att de inte mjukas upp. Dessutom kan kretskorten laddas elektriskt om de lagras i för hög luftfuktighet. Speciellt för kortlagring rekommenderar vi starkt att man investerar i luftavfuktare med mycket bra reglering och variationsfri effekt så att de fungerar som kvalitetssäkringsåtgärd.

Duoventic: separat finjustering av fukthalt och volymström

De stationära och mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien sörjer genom en av de tre varianterna av TTR-funktionsprincipen för en hög avfuktningseffekt, samtidigt som energiförbrukningen är låg. De båda mobila adsorptionstorkarna med märkningen "D" för Duoventic-luftmängdsreglering, TTR 400 D och TTR 500 D, erbjuder största möjliga flexibilitet vid inställning av den torrluftmängd som krävs. Genom den innovativa Duoventic-luftmängdsregleringen kan båda ventilatorerna i de separata luftkretsloppen oberoende av varandra elektroniskt regleras steglöst. Detta möjliggör en separat finjustering av fukthalten och volymströmmen för den torrluft som behövs, och därmed ett exakt styrt procentvärde relativ luftfuktighet i kortlagret.

Pålitlig mätteknik och datalogger "made in Germany"

För att hålla en ensiffrig relativ luftfuktighet konstant måste elektronik- och halvledarindustrin ha extremt pålitlig mätteknik – särskilt i kortlagret. Trotec har exempelvis termohygrometer T210 och T260. Dessutom erbjuder tysktillverkade datalogger i MultiMeasure Professional-serien, DL200H eller DL200X, många möjligheter till manipulationssäkra långtidsmätningar vid luftavfuktningen.

Luftkonditionering i kortlager: Dra fördel av vår industriservice

Trotec Group levererar inte bara luftavfuktare och mätteknik till elektronik- och halvledarindustrin, utan även tekniskt och ekonomiskt optimala lösningar för luftkonditionering inom alla områden där kretskort lagras eller produceras. Våra experter i industriservice räknar igenom alla klimatparametrar för ditt kortlager och rekommenderar passande apparater. Dessutom ställer vi mobila enheter till förfogande som kan användas för att i förväg testa den planerade luftavfuktningen. På så sätt kan du vara säker på att lösningen som planerats fungerar.

Fler lösningar för elektronik- och halvledarindustrin

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …