Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Arbetstält, mobil integritet
  3. Evakueringsövningar på passagerarfartyg

Ut ur röken: Evakueringsövningar på passagerarfartyg

Med dim- och rökgassimulator FS200 från Trotec kan fartygspersonalen målinriktat utbildas för insatser i farliga situationer.

Även om passagerarfartyg anses vara ytterst säkra transportmedel måste man ändå vara förberedd för nödsituationer. Internationella bestämmelser som utarbetats under ledning av FN föreskriver att fartygspersonalen inom ramen för säkerhetsåtgärderna även måste genomgå utbildningar för evakueringar. För att kunna öva inför en nödsituation under realistiska förhållanden används dimmaskiner. Dim- och rökgassimulator FS200 från Trotec är mycket lämplig för sådana utbildningar.

Kryssningar anses vara ytterst säkra. Jämfört med andra resemedel är nödsituationer på denna typ av fartyg mycket ovanliga. Det beror till en stor del på den moderna tekniken och den extremt höga säkerhetsstandarden som passagerarfartyg håller. För att kunna garantera passagerarna liksom besättningen högsta säkerhet är företag som bedriver kryssnings- och passagerarfartyg förpliktigade att genomgå särskilda övningsprogram med fartygspersonalen. Det inkluderar även evakueringsövningar. Ett scenario som man lägger extra vikt på: brand under däck. Det beror på att en sådan brand förlöper på ett helt annat sätt än en brand i en byggnad på land eller i naturen. Och det allra första man gör är inte att släcka branden, utan att evakuera passagerarna.

Snabb rökutveckling

Stålväggarna i ett fartyg värms upp av lågorna på ett sådant sätt att branden kan sprida sig genom värmeledning. Därtill kommer de långa gångarna under däck, de många trapphusen och ventilationskanalerna, vilka gör att det vid brand uppstår en kamineffekt. Resultat: Brand och framför allt rök sprider sig enormt snabbt under däck. På mycket kort tid är de trånga vägarna så rökfyllda att sikten ofta ligger under 30 centimeter. Fartygspersonalen måste vara förbredd på att under dålig sikt kunna evakuera ett stort antal passagerare genom smala, långa och framför allt rökfyllda gångar.

Stark konstgjord rök

För att personalen ska vara riktigt förberedd för en nödsituation bör brandskyddsövningar under däck genomföras med konstgjord rök. Dim- och rökgassimulator FS200 är ett passande hjälpmedel för sådana situationer. Tack vare de extremt starka fläktturbinerna och den steglöst reglerbara fluidpumpen produceras tät, vit rök på några få sekunder. På kort tid är området fyllt med tät – och självklart ofarlig – dimma, som erbjuder samma siktförhållanden som vid en brand under däck.

Kompakt kraftpaket

För att alla gångar och trapphus så snabbt som möjligt ska vara preparerade för en brandskyddsövning på ett fartyg, kan FS200 utan problem ställas upp och användas på olika platser. Det krävs bara några enkla handgrepp för att ställa upp det kompakta kraftpaketet och ta det i drift. Tack vare de kompakta måtten och den lätta vikten kan den professionella dim- och rökgassimulatorn transporteras snabbt och problemlöst. Förberedelserna tar därför inte lång tid, och därför kan personalen helt och hållet koncentrera sig på evakueringsövningarna.

Dim- och rökgassimulator FS200 vid evakueringsövningar på passagerarfartyg

  • Proffskvalitet "made in Germany" från Trotec
  • Konstant, tät dimutveckling
  • Snabb preparering av gångar
  • Problemlös transport
  • Steglöst inställbar för optimal anpassning till användningsplatsen

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig