Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Arbetstält, mobil integritet
 3. Evakueringsövningar på passagerarfartyg

Ut ur röken: Evakueringsövningar på passagerarfartyg

Med dim- och rökgassimulator FS200 från Trotec kan fartygspersonalen målinriktat utbildas för insatser i farliga situationer.

Även om passagerarfartyg anses vara ytterst säkra transportmedel måste man ändå vara förberedd för nödsituationer. Internationella bestämmelser som utarbetats under ledning av FN föreskriver att fartygspersonalen inom ramen för säkerhetsåtgärderna även måste genomgå utbildningar för evakueringar. För att kunna öva inför en nödsituation under realistiska förhållanden används dimmaskiner. Dim- och rökgassimulator FS200 från Trotec är mycket lämplig för sådana utbildningar.

Kryssningar anses vara ytterst säkra. Jämfört med andra resemedel är nödsituationer på denna typ av fartyg mycket ovanliga. Det beror till en stor del på den moderna tekniken och den extremt höga säkerhetsstandarden som passagerarfartyg håller. För att kunna garantera passagerarna liksom besättningen högsta säkerhet är företag som bedriver kryssnings- och passagerarfartyg förpliktigade att genomgå särskilda övningsprogram med fartygspersonalen. Det inkluderar även evakueringsövningar. Ett scenario som man lägger extra vikt på: brand under däck. Det beror på att en sådan brand förlöper på ett helt annat sätt än en brand i en byggnad på land eller i naturen. Och det allra första man gör är inte att släcka branden, utan att evakuera passagerarna.

   

Snabb rökutveckling

Stålväggarna i ett fartyg värms upp av lågorna på ett sådant sätt att branden kan sprida sig genom värmeledning. Därtill kommer de långa gångarna under däck, de många trapphusen och ventilationskanalerna, vilka gör att det vid brand uppstår en kamineffekt. Resultat: Brand och framför allt rök sprider sig enormt snabbt under däck. På mycket kort tid är de trånga vägarna så rökfyllda att sikten ofta ligger under 30 centimeter. Fartygspersonalen måste vara förbredd på att under dålig sikt kunna evakuera ett stort antal passagerare genom smala, långa och framför allt rökfyllda gångar.

Stark konstgjord rök

För att personalen ska vara riktigt förberedd för en nödsituation bör brandskyddsövningar under däck genomföras med konstgjord rök. Dim- och rökgassimulator FS200 är ett passande hjälpmedel för sådana situationer. Tack vare de extremt starka fläktturbinerna och den steglöst reglerbara fluidpumpen produceras tät, vit rök på några få sekunder. På kort tid är området fyllt med tät – och självklart ofarlig – dimma, som erbjuder samma siktförhållanden som vid en brand under däck.

Kompakt kraftpaket

För att alla gångar och trapphus så snabbt som möjligt ska vara preparerade för en brandskyddsövning på ett fartyg, kan FS200 utan problem ställas upp och användas på olika platser. Det krävs bara några enkla handgrepp för att ställa upp det kompakta kraftpaketet och ta det i drift. Tack vare de kompakta måtten och den lätta vikten kan den professionella dim- och rökgassimulatorn transporteras snabbt och problemlöst. Förberedelserna tar därför inte lång tid, och därför kan personalen helt och hållet koncentrera sig på evakueringsövningarna.

Dim- och rökgassimulator FS200 vid evakueringsövningar på passagerarfartyg

 • Proffskvalitet "made in Germany" från Trotec
 • Konstant, tät dimutveckling
 • Snabb preparering av gångar
 • Problemlös transport
 • Steglöst inställbar för optimal anpassning till användningsplatsen

Evakueringsövningar på passagerarfartyg

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare applikationsexempel för arbetstält / mobila sekretessskärmar

 • Olycksfallsskydd för polis och räddningspersonal

  Vid olyckor, brottsplatser och under katastrofinsatser förhindras räddningspersonalen ofta av nyfikna åskådare. Ju snabbare händelseförloppet fås under kontroll, desto bättre kan räddningspersonalen ta itu med sitt arbete. För detta erbjuder Trotec en mobil lösning för snabb montering: VarioScreen.

  Mer information
 • Vind-/siktskydd för events och gastronomi

  Hos Trotec Group hittar gastronomer, arrangörer och hotellägare en mobil lösning som uppfyller allt som behövs för att skapa skyddade utrymmen för gäster: Med VarioScreen Business står mobila vind- och siktskyddsskärmar till förfogande, som monteras i en handvändning och som kan ställas upp intill varandra i en ändlös rad.

  Mer information
 • Behandlings- och lagertält vid katastrofer

  Trotec optimerar luften i arbetsrum och arbetsprocesser. Inte nog med det, vi kan vid behov även leverera arbetsrum. Till exempel i form av behandlings- och lagertält för statliga nödhjälpsorganisationer och räddningsstyrkor som vid katastrofinsatser kan värmas upp eller kylas.

  Mer information
 • Evakueringsövning i flygplan

  Även om trafikflygplan tillverkas enligt modernaste standarder är maskinerna inte immuna mot tekniska problem. Om det skulle uppstå en allvarlig situation måste därför besättningen veta exakt vad den ska göra för att skydda passagerarna och sig själva. För sådana nödsituationer förbereds personalen genom särskilda övningar. Det innebär också att vid brand kunna få ut passagerare ur ett rökfyllt...

  Mer information
 • Evakueringsövning på tåg

  Oavsett om en luftkonditioneraranläggning är defekt, motorn är skadad eller om det brinner i en soptunna: Orsaken till en rökutveckling i ett tåg får man oftast först reda på efter att brandsläckningen har avslutats. Fram tills dess måste personalen ombord dock vara lugn och evakuera passagerarna. Under brandskyddsövningar förbereds medarbetarna för nödsituationer. Vid en sådan övning används ofta...

  Mer information
 • Lagertält/tälthallar

  Tälthallar och stora lagertält monteras snabbt och till låga kostnader jämfört med konventionella lagerhallar. De enda utmaningarna jämfört med byggnader är – till och med om tälthallarna är isolerade – kondensvatten liksom reglering av luftfuktigheten. Stationära högpresterande torkar med slangsystem för en jämn torrlufttillförsel förhindrar från början att det uppstår problem med fukt.

  Mer information
 • Hantering av besökarströmmar vid stora evenemang

  För att spärra av ytor för besökare vid stora evenemang och markera vägar, används ofta metallspärrar. De är inte nödvändiga, om det enbart handlar om optisk orientering. Trotec Group har mobila siktskyddslösningar i programmet som är lätta och tar lite plats och som kan fällas upp på bara några sekunder: VarioScreens.

  Mer information