Inspektioner i energiföretag

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Inspektioner, motorer och kropp
  3. Inspektioner i energiföretag

Spårning av svaga ställen: Inspektioner i energiföretag

För ett tillförlitligt underhåll av strömnätet använder energiföretagen värmekameror från Trotec.

Energileverantörer har ett stort ansvar. Det är deras arbete som är avgörande för många företags prestation och för att även privata kunder ska bli nöjda. Det gäller speciellt för strömförsörjningen. Kunderna måste kunna lita på en felfri försörjning. För att ledningsnätet alltid ska kunna fungera felfritt, måste energileverantören vara mån om att teknikens tillstånd hålls på en optimal nivå. Genom regelbundna inspektioner har energiföretagen möjlighet att tillförlitligt sköta strömnätet och att åtgärda skador i tid. Värmekamerorna från Trotec visar exakt vilken komponent som behöver repareras. Byta ut gamla eller defekta komponenter innan de slutar fungera: Det är en av de viktigaste uppgifterna som underhållspersonalen i ett energiföretag har. Det har högsta prioritet, just när det gäller att leverera ström. Företaget står ju med sitt namn för en felfri försörjning. Att strömflödet är förbundet med värme är en stor fördel vid detekteringen av felkällor. Elektriska komponenter och apparater i ett strömnät blir mycket heta innan de slutar fungera. Dessa ställen kan detekteras med infrarödkameror av hög kvalitet. Tack vare den moderna tekniken och exakta mätresultat lokaliserar en värmekamera från Trotec även minsta värmeskillnad. Det betyder i praktiken: Underhållspersonalen upptäcker en temperaturökning på en komponent i strömnätet redan i ett tidigt skede. På så vis kan du exakt planera underhållsarbeten och genomföra dem i tid.

Exakt mätteknik i praktiken

I regel har energiföretagen ett detaljerat schema över intervallerna då underhållsarbeten ska genomföras på vilka komponenter och inom vilka belastade områden. Dessa arbeten rättar sig efter hur viktig en felfri funktion på ett bestämt ställe är för hela strömnätet. Speciellt komponenter och nätdelar nära tätt trafikerade vägar eller industrianläggningar, måste kontrolleras oftare. Det är just där systemet utsätts för erosion och smuts. Proffsen planerar sina inspektioner och Trotec levererar den optimala mättekniken. De detaljerade värmebilderna från värmekamerorna i IC-serien från Trotec möjliggör en noggrann dokumentering av termografiska mätningar i strömnätet. Infrarödkamerorna utmärker sig genom många mät- och analysfunktioner och levererar resultat som man kan lita på.

Infrarödmätteknik i samma format som en surfplatta

Minsta anomali i strömnätet detekterar även värmekameran AC080V. Genom kombinationen av surfplatta och värmekamera finns här ytterligare fördelar för användaren. På den stora och översiktliga 5 tums pekskärmen framställs fel på strömledningar och system helhetligt och exakt. Termografi-surfplattan förfogar över 19 200 temperaturmätpunkter, som även visar minsta temperaturskillnad – och detta givetvis i realtid! Bilderna som tas har den ansenliga upplösningen på 8 megapixlar. Även infraröd-videoinspelningar kan göras, som snabbt och trådlöst kan överföras till en PC eller laddas upp på internet via WLAN. Dessutom är många mätfunktioner direkt integrerade i apparaten. Det garanterar den detaljerad utvärdering och analys.

Dina fördelar i överblick

  • Skarpa värmebilder tack vare en 8-megapixlars digitalkamera och realtidsmätning
  • Exakt temperaturmätning över hela bilden tack vare över 19 200 helradiometriska mätpunkter
  • Hög termisk känslighet
  • Högupplösande 5 tums pekskärm
  • Robust, stötskyddad design
  • Trådlös dataöverföring per WLAN eller dataöverföring via USB/Bluetooth
  • Analysprogramvara av hög kvalitet ingår i leveransen

Tips: Hyra istället för att köpa

Värmekamerorna i IC-serien och värmekameran AC080V som surfplatta kan även hyras från TKL-uthyrningsportalen till ett bra pris. Hyra istället för att köpa, när det handlar om en testkörning eller temporär användning!