Limpistoler av proffskvalitet från Trotec

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Verktyg
  3. Limpistoler

Limpistoler

Limma, foga, pyssla och dekorera enkelt och utan kladd med limpistoler från Trotec

Limpistoler hör till varje passionerad hobbyhantverkares grundutrustning och finns i alla ambitiösa hemmafixares verktygslåda. Förutom den stabila sammanfogningen gör den riktade appliceringen och limmets precisa dosering, att arbetet blir ordentligt och exakt utfört – A och O för alla hobbyhantverkare och hemmafixare. En limpistol lönar sig alltid eftersom den kan användas på så många olika material: trä, plast, textil, kartong, läder, kork, glas, PVC, mattor, tätningar och keramik. 

Märkeskvalitet till ett förmånligt pris

Hittills har det bara funnits två alternativ för limpistoler: antingen bra men dyra eller huvudsakligen billiga. Med Trotecs limpistoler i PGGS-sortimentet erbjuds ambitiösa hobbyhantverkare och hemmafixare robusta och användarvänliga limpistoler som limmar ihop vad som hör samman – stabilt och hållbart. 

Med PowerTools från Trotec kan du nu välja smart: Bra pris, bra produkt och bra design – allt i ett.
HighPerformance i alla avseenden. Vi är inte bara kända för märkeskvalitet på mätverktyg och luftbehandlingslösningar, utan även på elverktyg: Professionella lösningar från Trotec med ett utmärkt förhållande mellan kvalitet och pris!

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Funktionella limpistoler för ett effektivt arbete och pysslande

En modern limpistol är det idealiska verktyget för att varaktigt sammanfoga olika material. De lätthanterliga apparaterna består i regel av ett stabilt hus, ett munstycke, ett värmeelement och en uppställningsbygel. I verktygets handtag finns en avtryckare som är lätt att manövrera. Pistolen fylls med en limstav som med hjälp av avtryckaren och värmeelementet behovsanpassat doseras portion för portion.

Eftersom limpistolens munstycke blir mycket varmt under användningen, kan pistolen under arbetet placeras på ytan som ska bearbetas med hjälp av bygeln. Limstaven värms upp över 200 grader Celsius av det integrerade värmeelementet i apparatens inre, så att limmet kan appliceras på arbetsytan i flytande form. Med varje tryck på avtryckaren förbrukas limstaven som stuckits in i verktygets hus bakifrån, bit för bit. Den smart konstruerade, praktiska limpistolen kan anslutas till elnätet eller användas med ett effektstarkt batteri.

PGGS 10-230V – Leveransomfattning
Den mekaniska frammatningen av limstavarna ger en exakt dosering och en målinriktad, snabb applicering av limmet.

Mångsidigt användbar limpistol för många material

Användning pyssel

Med limpistolens limstav sammanfogas i professionella verkstäder och i hobbyrum många olika material varaktigt med varandra. Speciellt trä-, plast-, metall- och glasarbeten lyckas exakt efter önskemål. Även kartong, kork, läder, textilier samt mattor och keramik limmas ihop i en handvändning. Till och med olika typer av tätningar kan med den högkvalitativa limstaven i apparaten robust och säkert inarbetas i ledningar och andra anordningar. Förutom vanliga limstavar kan även dekorativa stavar erhållas och sättas in i limpistolen för olika pysselarbeten.

Effektstarka limpistoler från Trotec

Limstavar med en diameter på sju millimeter lämpar sig idealiskt för hemslöjdsarbeten och modellbygge. Används verktyget inom hantverksområdet bör limstavarna ha en diameter på elva millimeter så att en tillräckligt stor portion av det flytande limmet kommer ut ur munstycket.

Förutom limstavens tjocklek är även apparatens limningseffekt i minuten viktig för arbetet med limpistolen. Värmeelementet i apparatens inre smälter flera gram lim på bara en minut.

Alla moderna pistoler har konstruerats enligt stränga säkerhetsföreskrifter. Därför kan du lita på det automatiska värmeskyddet även efter en längre tids användning. Med det moderna värmeskyddet förhindras överhettning.

Limpistolerna med en uppvärmningstid på en minut är mycket omtyckta bland hobbyhantverkare och proffs. 

Limstavar (7 mm / 140 mm)
Limstavar (11 mm / 150 mm)
Uppvärmningen tar endast 1 minut, sedan är pistolen klar att användas.

Limpistol – individuella modeller för alla arbeten i hemmet

Med den batteridrivna limpistolen PGGS 10‑3,7V från Trotec, som är utrustad med ett litium-jon batteri som kan laddas upp många gånger, lyckas du med alla filigrana pysselarbeten. Limpistolen PGGS 10‑230V från Trotec lämpar sig utmärkt för limning, tätning, fogning, pysselarbeten och dekoration. Den väl utrustade modellen erbjuder dessutom en integrerad droppspärr, som sörjer för ett rent arbete utan överflödiga limdroppar. Tack vare de utbytbara munstyckena och värmespiralens värmelagringsfunktion blir den mobila användningen av PGGS 10‑230V från Trotec till ett rent nöje. Verktygets ackumulator håller värmen upp till en halvtimme. Med hjälp av ett spetsigt, extra långt utbytesmunstycke kan det i värmeelementet smälta limmet appliceras punktexakt och rent även på svåråtkomliga ställen som slitsar eller djupa hål.

PGGS 10-3,7V – Användning modellbygge
Återdragningsmekanismen sörjer för ett rent arbete och förhindrar droppställen.
PGGS 10-230V – Användning limning av mattlister
Optimal limdosering.

Batteri och elnät – energieffektiv limpistol

PGGS-serie

Den innovativa limpistolen kan användas via en elanslutning och med ett batteri som laddas via elnätet. Alla modeller från Trotec fungerar enligt samma princip, så att det är din personliga smak och ditt individuella användningsbehov som avgör vilken energitillförsel du väljer. Arbetet med en limpistol kan vara lika komfortabelt med en modell med en lång strömkabel som med en modell som är utrustad med ett batteri. På alla modeller frånTrotec hjälper den automatiska avstängningsfunktionen till att sänka energikostnaderna på lång sikt. 

Limpistolens smälttemperatur

PGGS 10-230V – Användning pyssel
PGGS 10-230V – Användning glasdekoration

Till skillnad från en limpistol med anslutning till strömnätet, kan en batteridriven limpistol ha en lägre smälttemperatur. I synnerhet för limning av mycket värmekänsliga material som frigolit, är låga smälttemperaturer särskilt lämpliga. Även vid användning av färgade, dekorativa limstavar med glitter är en limpistol med låg temperatur ett bra val. Hemmafixare prioriterar i motsats till hobbyhantverkare och modellbyggare snarare en modell med en mycket hög smälttemperatur på 200 till 220 grader Celsius, eftersom apparaten smälter limstavarna bäst vid dessa temperaturer.

Många typer av limstavar kan sättas in i den moderna limpistolen. Mycket omtyckta är transparenta stavar, eftersom limmet i härdat tillstånd förblir osynligt. Limstavar för mycket höga krav som uppvisar en mycket hård limningsstruktur får däremot ett lätt mjölkliknande utseende efter härdningen. Pga. det stora utbudet av dekorativa limstavar blir den lätthanterliga limpistolen allt mer populär bland hobbyhantverkare som älskar att dekorera vackra föremål.

PGGS-set

Första användningen av limpistolen

När apparaten är fylld med den första limstaven, bör hobbyhantverkare och modellbyggare ännu en gång kontrollera arbetsytorna. Limningen fungerar bäst när alla ställen är rena och torra. Allt efter materialets beskaffenhet kan ytan slipas eller ruggas upp före appliceringen av det flytande limmet, så att limningen blir optimal. De professionella verktygen från Trotec övertygar också med ett utmärkt förhållande mellan kvalitet och pris. Anskaffningen av en limpistol lönar sig, eftersom limningseffekten ligger långt över effekten som vanliga limsorter eller flytande lim ur tuben kan erbjuda. Det i värmeelementet smälta limmet härdar efter tjugo sekunder. En sådan sekundsnabb limning kan inget annat lim åstadkomma. Tack vare det passande munstycket på limpistolen kan varje limportion appliceras målinriktat, rent och punktexakt. Verktyget ligger stadigt i handen och ger utmärkta arbetsresultat. Uppställningsbygeln kan snabbt fällas ut, munstycket enkelt sättas på och greppet med avtryckaren lätt manövreras. När limpistolen inte behövs under arbetets gång står den säkert i laddaren eller i apparathållaren med droppskål. För modellen PGGS 10‑230V från Trotec finns även en liten transportväska. Ett ljust kontrolljus på alla limpistoler från Trotec visar att limpistolen är redo för drift.