Professionell lukthantering med ozon inom bilrengöring

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Inspektioner, motorer och kropp
  3. Professionell bilrengöring

Professionell lukthantering med ozon inom bilrengöring

Ozongeneratorer tar lätt bort störande lukter

Om och om igen står professionell bilrengöring inför samma problem: Hur rengör man på lång sikt insidan av fordonen från ihållande avdunstningar som lukten av nikotin eller hund? Med sina ozongeneratorer erbjuder Trotec en innovativ lösning – den avlägsnar på ett enkelt sätt luktmolekylerna med hjälp av ozon.

Den omtyckta användningen av bildeodoranter och andra kemikalier tar bara bort luktproblem under en viss tid, eftersom de egentligen inte gör annat än lägger sig som ett skikt över den egentliga lukten. Efter en kort tid börjar det lukta igen. Allt fler bilrengörare använder därför ozongeneratorer för att på ett professionellt sätt ta bort lukter i fordon. Apparaten genererar aktivsyret ozon, som neutraliserar luktmolekylerna. På så sätt förstörs den ursprungliga lukten helt och hamnar inte under ett ytligt skikt. Extrem lukt från t.ex. nikotin eller hund försvinner helt med hjälp av ozon.

Trotecs ozongeneratorer – lätt för experter att använda

Våra ozongeneratorer är utformade för kommersiellt bruk och får endast användas av utbildad och behörig fackpersonal. För ett utbildat proffs är användningen mycket enkel och okomplicerad:

För att få bort lukter permanent måste störande luktkällor som exempelvis fulla askkoppar och hundhår först avlägsnas. Insidan av fordonet måste rengöras innan ozongeneratorn används. Behanldingstiden riktar sig efter fordonets storlek och luktintensitet. Beroende på resultatet kan användningen av ozon upprepas. Eftersom resterna från UVC-genererad ozon är syre, måste insidan inte rengöras på nytt efter ozonbehandlingen. Inga reser som damm, pulver eller smörjmedelsfilmer finns kvar.

Användningsspektrumet för våra ozongenerator Airozon 5000

I det omfattande användningsspektrumet för Trotecs ozongenerator Airozon 5000 ingår behandling av motorfordon, desinfektion, exempelvis i samband med mögelskador, och sanering av brandlukt och kemikalier i utrymmen, möbler och textilier eller jäsande lukter efter vattenskador och för att neutralisera extremt envisa luktmolekyler.

Airozon 5000 är kompakt och lätt att transportera. Förutom detta är denna luktneutraliserare utrustad med drifttidsräknare och tidgivare som gör det möjligt att använda automatiska rengöringsintervaller i upp till 30 timmar.

Dess oslagbara effektivitet gör den lämplig för otaliga användningsområden – apparaten tillverkar 5 000 mg ozon per timme.

Endast i behov av en tillfällig lösning? Hyr Airozon 5000

Bilverkstäder som endast då och då får i uppdrag att genomföra en professionell bilrengöring: Då lönar det sig att hyra ozongenerator Airozon 5000 i vår TKL-uthyrningsportal i en eller flera dagar.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig