Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Djupbrunnspumpar i TDP-serien
 1. Produkter och tjänster
 2. Verktyg
 3. Pumpar
 4. Djupbrunnspumpar

Djupbrunnspumpar – det förmånliga sättet att utvinna bruksvatten

Framför allt under de heta och torra sommarmånaderna behöver hus- och trädgårdsägare mycket vatten. Vattenutvinningen från alternativa källor är förmånligare än dyrt färskvatten från vattenledningen. Vattenverk för hushållsbruk och trädgårdspumpar från Trotec kan pumpa vatten med en transporthöjd på upp till 42 meter (allt efter modell och effektklass). Vill du emellertid pumpa vatten ur en brunn med en större transporthöjd, behöver du en djupbrunnspump som TDP 5500 E, TDP 7500 E, TDP 370 E eller TDP 750 E från Trotec. För faktum är: Enkla dränkbara pumpar har i regel inte den nödvändiga effekten för att pumpa vatten från större djup.

Djupbrunnspumpar däremot kan pumpa det dyrbara vattnet från stora djup. Pumpen sänks då ner i brunnen. För att garantera en tillförlitlig pumpdrift, måste pumpen vara fullständigt omsluten av vatten. Djupbrunnspumpar har ofta ett slankt hus så att de även kan användas i trånga borrhål.

Djupbrunnspumpar är mångsidigt användbara

Exempelvis inom trädgårdsodling och jordbruk, i handelsträdgårdar eller för industriell produktion. I privata hushåll används de huvudsakligen som alternativ bruksvattenkälla för hushållet och för bevattning av köks- och prydnadsträdgårdar. Pumphuset är smalt och kompakt, men effekten är imponerande. Pumpen kan alstra ett mycket högt tryck med vilket pumpningen av vatten från stora djup resp. över stora transporthöjder blir möjlig.

Djupbrunnspumpar gör dig till viss grad oberoende

Mot bakgrund av klimatförändringen och de ständigt stigande priserna för klarvatten, blir det ekonomiskt sett allt attraktivare för trädgårdsägare att bli oberoende av det kommunala nätet vid vattningen av prydnads- och nyttoväxter. Vattenförsörjningen kan t.ex. säkerställas med en brunn, som i bästa fall redan finns på din tomt eller kan borras där.


TDP-E-serien

Vad är en djupbrunnspump?

En djupbrunnspump doppas permanent och fullständigt ner i vattnet som ska transporteras. Ett ofta långt och ganska tunt hus är karakteristiskt för denna pumptyp. Därför är den perfekt för användning i trånga borrhål. Pumpen pumpar vattnet extremt effektstarkt och tyst ur stora djup, för att exempelvis bevattna trädgården eller försörja hushållet med bruksvatten.

Djupbrunnspumpar består av 3 viktiga komponenter:

 • Motor
 • Pumphydraulik 
 • Vattentätt pumphus med insläppsventil

Fördelarna med en djupbrunnspump från Trotec

 • Pumpen kan användas i mycket smala utrymmen (även i trånga brunnshål) och på stora djup (doppdjup upp till max. 20 m)
 • Hög transporteffekt
 • Extremt långlivad pga. ett robust hus i rostfritt stål och kopparmotor
 • Underhållsfri motor med termoskyddskoppling
 • Förmånlig utvinning av bruksvatten från brunnar och schakt
 • Resursskonande, miljövänlig och energieffektiv
 • Grundlig utsugningseffekt i djupa brunnar
 • Lång anslutningskabel på 20 meter

Detta bör du vara uppmärksam på innan du köper en djupbrunnspump

Den nödvändiga transporthöjden och önskad resp. nödvändig vattenmängd är avgörande faktorer vid köpet. Tänk på vilket djup pumpen ska användas på och hur stor vattnets transporthöjd är upp till ytan. Vid val av en pump måste även hänsyn tas till vattenkvaliteten - rättare sagt andelen svävande partiklar resp. partiklarnas maximala kornstorlek. Djupbrunnspumpar från Trotec lämpar sig för att pumpa klarvatten, lätta föroreningar filtreras i det integrerade filtret i rostfritt stål.

Information: Djupbrunnspumpar har den bästa sugeffekten när de är fullständigt omslutna av vatten. Så snart luft kommer in, påverkas driften och effekten.

Transporthöjd och transportmängd

Transporthöjden definierar den maximala höjdskillnaden som djupbrunnspumpen klarar för utsugning av vatten. Den största höjdskillnaden som djupbrunnspumpar ställs inför är brunnsschakt. Djupbrunnspumparna TDP 5500 E och TDP 7500 E kan användas i brunnar upp till ett doppdjup på 20 meter. Djupbrunnspumpen TDP 5500 E transporterar upp till 6 000 liter vatten i timmen. Därmed kan flera vattenspridare problemlöst användas samtidigt. Pumpens maximala transporthöjd uppgår till 58 meter. Den effektstarka TDP 7500 E har med 4 800 liter vatten i timmen visserligen en lägre transportmängd, men den kraftfulla motorn på 750 watt möjliggör en maximal transporthöjd på 93 meter.

Robust och vattentätt pumphus

Motorn och pumpens andra elektroniska komponenter måste sitta vattentätt i huset. Oavsett om metall eller plast - huset måste vara så robust och slitstarkt att det klarar mekanisk påverkan som stötar, slag, deformationer. Även när pumpen sänks ner i ett smalt och djupt borrhål, ska pumpens hus inte kunna skadas. Alla djupbrunnspumpar från Trotec har ett högvärdigt hus i rostfritt stål för perfekt skydd och en lång livslängd.

Med säkerhet väl utrustad

Eftersom det krävs särskilda säkerhetsåtgärder vid användningen av elapparater i vatten, måste pumpen alltid vara utrustad med följande säkerhetskomponenter:

Beständig mot smutsvatten

Djupbrunnspumpar kan transportera grundvatten med olika nedsmutsningsgrad. Därför bör pumpen vara utrustad med ett lämpligt filter för att garantera en så lång livslängd som möjligt. Djupbrunnspumparna TDP 5500 E och TDP 7500 E från Trotec är utrustade med högvärdiga smutsfilter i rostfritt stål.

Intelligent termoskydd

Djupbrunnspumparna från Trotec är som standard utrustade med en integrerad termoskyddskoppling för att skydda motorn och pumpen mot överhettning. Denna frånkopplar pumpen automatiskt vid hotande överhettning.

Tips för en lång livslängd på djupbrunnspumpen

Även den bästa djupbrunnspumpen kan bara utveckla sin effekt om den används sakkunnigt. För att undvika skador på pumpen, bör följande punkter iakttas:

Kontrollera vattennivån

En för låg vattennivå kan påverka djupbrunnspumpens funktion och orsaka skador. Därför måste vattennivån regelbundet kontrolleras.

Tips: På brunnens botten samlas med tiden smuts och avlagringar. Pumpen bör därför ha ett minsta avstånd på 50 cm från bottnen, så att denna smuts inte virvlas upp och sugs in.

Kontrollera vattenkvaliteten

Slampartiklar och grova föroreningar i bruksvattnet kan orsaka skador på en pump för klarvatten och till och med leda till ett totalt bortfall.

Tips: Om kontrollen av vattennivån och vattenkvaliteten på svåråtkomliga ställen inte är möjlig eller bara kan genomföras under svåra omständigheter, bör du eventuellt avväga om du ska använda en dränkbar pump för smutsvatten.

Använd bara pumpen när den är fullständigt nedsänkt i vattnet

Om du vill använda djupbrunnspumpen permanent och långfristigt, måste du försäkra dig om att pumpen är fullständigt nedsänkt i vattnet. Regelbundna kontroller är därför absolut nödvändiga - framför allt under torra perioder. Sjunker vattennivån så mycket att pumpens övre delar är torra, bör du omedelbart stänga av den.

Information: Tack vare det robusta huset i rostfritt stål och den högvärdiga kopparmotorn är djupbrunnspumparna TDP 5500 E och TDP 7500 E från Trotec extremt långlivade och motorn kräver inget underhåll alls!


Dränkbara pumpar i TWP-serien

Pumpar för klarvatten och smutsvatten

Djupbrunnspumparna TDP 5500 E och TDP 7500 E från Trotec suger stora vattenmängder ur smala eller breda, men framför allt djupa vattenkällor. Samtidigt bör du känna till vattnets kvalitet. Om vattnet innehåller för många smutspartiklar, rekommenderas att använda en pump med ett specialfilter.

Om vattnet till övervägande del ska pumpas i smutsvattenområden som t.ex. byggropar, trädgårdsdammar eller infiltrationsbrunnar, rekommenderar vi att köpa en pump för smutsvatten ur vårt sortiment för dränkbara pumpar.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig