Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Lagring och logistik avfuktning
  3. Luftavfuktning i vinkällare

Garanterar ädla droppar: Luftavfuktning i vinkällare

Vid tillverkningen av viner måste valvkällarna hålla optimala klimatvärden. För de ädla dropparna måste erbjudas optimala villkor under jäsningsprocessen och förädlingen i barriquefat.

De olika temperaturerna som vinerna ska jäsa i ställer vinodlaren vanligen in via de termostater som finns inbyggda i tankarna. Men användningen av luftavfuktare är nödvändig. Vid låg luftfuktighet kan rödviner utvecklas på bästa sätt. Dessutom arbetar torkningsaggregat direkt mot kondens. Trotec har en rad kraftfulla torkningsaggregat i sitt program som kan användas för olika behov. Framför allt de mobila luftavfuktarna i TTK-S-serien och de stationära lösningarna i DH-VPR+-serien är goda medhjälpare på vingården. Ett plus: De sörjer dessutom för bästa villkor vid etiketteringen och förpackningen av flaskorna och ser till att källaren snabbt kan börja användas igen efter rengöringen.

En perfekt odlad vinstock, en skonsam bearbetning och särskild fingertoppskänsla är grunden för vintillverkning. Dessutom är klimatvärdena i vinkällaren avgörande. För endast vid de exakt inställda temperaturerna och en konstant luftfuktighet kan vinerna utvecklas optimalt och ge utmärkt kvalitet. Därför använder sig allt fler producenter och duktiga vinodlare av luftavfuktare – och det i bästa fall i hela produktionskedjan. För i samtliga områden får fuktvärdena inte vara för höga. Det gäller för de utrymmen där jäsningstankarna står, för valven där de ädla dropparna mognar i fat, för området där etiketterna sätts fast på flaskorna liksom för lagret. För särskilt i valvkällare är luftfuktigheten i allmänhet mycket hög. Och det främjar kondens-, mögel- och bakteriebildning, dålig lukt som kan överföras till vinerna, och dåliga arbetsvillkor till följd av hala golv.

En beständig partner vid jäsning och förädling: den stationära allroundern

Alla goda viner ställer sina krav. Det gäller för vita viner, men särskilt även för röda viner. Därför kräver varje sort en egen temperatur, under vilken de kan jäsa. I detta syfte använder vinodlare gärna temperaturstyrda tankar. På så sätt får varje vin det klimat som det förtjänar. Men särskilt när de vita vinerna som vanligen jäser i kyligare förhållanden, fylls upp tidigare och de återstående röda vinerna får en temperaturhöjning, hotar en enorm kondensbildning. Den som inte arbetar mot detta riskerar inte bara skador på tankarna, utan även mögel- och bakteriebildning i valven.

Kontinuerlig lösning

För att kunna genomföra den återkommande påfyllningsprocessen perfekt finns det en permanent lösning för att avfukta källarluften. De stationära högpresterande torkarna i DH-VPR+-serien är då utmärkta medhjälpare. De erbjuder ett effektivt fuktskydd för de värdefulla, högteknologiska tankarna och för det värdefulla innehållet i barriquetankar. För även vid förädling av viner som jäst i ekfat måste luftfuktigheten sänkas på ett målinriktat sätt. Enbart så kan vinet avge vattenmolekyler genom träet till luften och vid medveten påfyllning av faten utveckla en konsistens av hög kvalitet. Med en avfuktningseffekt på över 50 liter per dag skyddar exempelvis luftavfuktare DH 30 VPR+ från Trotec de vita och röda skatterna som lagras i faten – och det på ett mycket bra sätt. För många modeller i DH-VPR+-serien är förberedda för väggmontering och den ädla designen finns tillgänglig i olika färg- och materialvarianter. För anspråksfulla användningar, även vid låga temperaturer!

De mobila medhjälparna i TTK-S-serien: alltid där, där fukt försvårar arbetet

När de fylliga vinerna efter en lyckad förädling har fyllts på i flaskorna, krävs det ännu mer fingertoppskänsla. För ett ädelt vin förtjänar en perfekt optik. Alla vet att framför allt de moderna självhäftande etiketterna har svårt att fastna på fuktigt glas. I värsta fall lossnar de på en gång. För att flaskorna inte ska behöva förses med etiketter för hand är luftavfuktare goda medhjälpare även här.

Bästa villkor i en handvändning

För etiketteringen kan en mobil luftavfuktare användas som snabbt skapar bästa villkor. Modellerna i TTK-S-luftavfuktarserien från Trotec, som exempelvis TTK 355 S med sin 1,07 kW starka kompressor, är utformade för varierande insatser under svåra villkor och är därför riktiga allrounder vid vinproduktionen. De kan även användas för lagring av vinkartonger och skyddar mot uppmjukning och mögelbildning. Förutom den höga effekten och den ytterst robusta tillverkningen kännetecknas den framför allt av sin långa hållbarhet. Därför är de även mycket lämpliga för torkning av valven efter rengöringen. På så sätt kan den rengjorda källaren snabbt beträdas på ett säkert sätt igen. Tack vare de praktiska hjulen och det kompakta huset kan kraftpaketen utan problem stationeras på varje plats i vinkällaren – närhelst en kraftfull luftavfuktare behövs.

Säker kvalitet genom reglerad fuktreducering

Tänk på följande: Sänkningen av luftfuktigheten i valven är absolut nödvändig för att få vin av hög kvalitet. Men en för hög fuktreducering är också skadlig. Om vattnet i vinet som lagras i träfat skulle avdunsta för snabbt bildas det en för hög andel ättika. Även när vinerna lagras måste luftfuktigheten reduceras på ett balanserat sätt. I annat fall kan korkarna torka ut och bli otäta. För att du alltid ska kunna lita på att fuktreduceringen i vinkällaren är tillräcklig, står experterna hos Trotec-industriservice till tjänst.