Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Lagring och logistik avfuktning
 3. Avfuktning och luftrengöring i lagret

Luftrengöring och luftavfuktning i lagerhallar

TAC-serien med världsunik luftmängdsreglering

Vid lagring av varor av alla slag skapar två faktorer problem: Damm och fuktig luft. Båda angriper ytorna på förpackningarna och gör hela pallar eller lagerbestånd omöjliga att sälja därför att de mjukas upp, blir smutsiga eller möglar. Trotecs luftrengörare och luftavfuktare sörjer för jämn luftkvalitet i varulager och lagerlokaler.

För luftavfuktning erbjuder Trotec Group olika lösningar – kondensationsavfuktare i DH-serien till adsorptionstorkar i TTR-serien. Båda finns som mobila och stationära varianter. Hos oss hittar du rätt avfuktningsteknik för varje varulager och lagerlokal. Innovativa mätdon och datalogger avrundar luftavfuktningskonceptet för lagerhallar och transportområden.

Torr luft sörjer för låga daggpunkter i lagret

Målet med åtgärderna för luftavfuktning i lagerhallar är att sänka daggpunkten så att kondensbildningen bromsas och förpackningar inte mjukas upp. Ju mindre luften mättas med luftfuktighet, desto lägre ligger daggpunkten: Vid 10 °C och en relativ luftfuktighet på 45 % r.h. ligger den exempelvis på ca -1,1 °C.

Mobila luftrengörare i TAC-serien för dammklass H

Damm, mögelsporer och bakterier filtrerar ur luften med industriluftrengörare i TAC-serien. Tack vare tillståndet för dammklass H resp. användning av HEPA-filter H13 kan de även användas i mycket dammiga lager. TAC-serien definierar genom en del tekniska egenskaper en helt ny generation profilluftrengörare med ett brett användningspektrum för varulager och lagerlokaler.

Unik Vario-Shift-funktion och Flowmatic-styrning

Som enda mobilt användbara luftrengörare på marknaden är bara TAC-apparaterna utrustade med ett snabbt positionsbyte från ventilator- och HEPA-enheterna (Vario-Shift-funktion), så att man när som helst kan placera filterkedjor för standard- eller renrumsanvändningar i de sekvenser som behövs, allt efter behov. De båda mobila apparaterna TAC 5000 och TAC 6500 kännetecknas dessutom av den sensorstyrda Flowmatic-styrningen för automatiskt bibehållande av den förvalda luftmängden, vilket garanterar en jämn filtereffekt.

Utformning och testkörning: Dra fördel av vår industriservice

Trotec Group levererar inte bara apparater till transport- och logistikbranschen, utan även lösningar. Vi utformar en luftkonditionering som passar för dina lagerhallar och varutransporter. Du kan vara säker på att investeringen lönar sig, för först provkör vi konceptet med mobila uthyrningsapparater. Först efter att mätningar har bevisat att luftfuktigheten styrs perfekt och damm filtreras kontinuerligt, installeras den slutgiltiga lösningen.

Fler lösningar för transport- och logistikbranschen

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …