Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Servicetelefonnummer:

Vattenskadesanering och uthyrning: +49 2452 962 444
Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
Måndag - Fredag: 8:00 - 17:00
Manövreringselementen med Monoventic-reglage och FlowMatic-visning

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Vattenskadesanering och uthyrning: +49 2452 962 444
Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Luftreinigung
  4. Luftrengörare TAC-serien
  5. Utrustningsfördelar - detaljer
  6. FlowMatic-styrning
FlowMatic

Mot allt motstånd: Volymströmmen håller!

För att realisera de specificerade luftväxlingshastigheterna för rummen som ska behandlas är en konstant volymström under hela användningstiden obligatorisk, eftersom det annars inte går att nå den nödvändiga luftmängden om den effektiva luftgenommatningen sjunker.

Processbetingat täpps filterelementen som används igen successivt, vilket leder till ett stigande mottryck och sjunkande luftflöde. Utöver detta försämrar anslutna lufttransportslangar i relation till deras längd och antalet böjar den effektiva luftmängd som finns tillgänglig vid slangens slut.

För att uppfylla luftväxlingsspecifikationen för hela behandlingstiden och för att kunna kompensera en oundviklig volymströmsreducering, måste man vid användning av konventionella luftrengörare därför arbeta med betydligt högre startvärden. Men inte ens sådana åtgärder kan garantera en målvärdesunderskridelse över hela användningstiden och höjer dessutom förslitningen på filterelementet.

Ett professionellare sätt att lösa detta problem på är med den elektroniska volymströmsregleringsautomatiken i våra luftrengörare TAC 5000 och TAC 6500 – världens första mobila luftrengörare med denna teknik!

Den sensorstyrda FlowMatic-styrningen hos dessa TAC-apparater är unik i sitt slag och fungerar i princip som en "tempomat" i bilen:

FlowMatic-sensorerna registrerar ärvärdena för luftgenommatningen inom den totala filterkedjan och anpassar systemeffekten fortlöpande dynamiskt, så att det en gång numeriskt förinställda luftmängdsmålvärdet hålls i varje situation!

Detta höjer inte bara filtrets hållbarhet och systemeffektivitet, utan garanterar även att gällande föreskrivna luftväxlingshastigheter följs.

FlowMatic-styrning

Sensorstyrd FlowMatic-styrning med realvärdesförval av luftmängden i m³/h.