Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Servicetelefonnummer:

Vattenskadesanering och uthyrning: +49 2452 962 444
Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
Måndag - Fredag: 8:00 - 17:00
Vario-Shift-funktion

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Vattenskadesanering och uthyrning: +49 2452 962 444
Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Luftreinigung
  4. Luftrengörare TAC-serien
  5. Utrustningsfördelar - detaljer
  6. Vario-Shift-funktionen
Vario-Shift

Snyggt gjort: Allt i ett för rena rum!

Konventionella luftrengörare med fast placerade filterkedjor kan i och för sig användas på byggplatser men för saneringsarbeten i renrumsomgivningar är de helt olämpliga och därför förbjudna.

För i renrumsomgivningar gäller användningsföreskriften att filter för svävande partiklar finns i slutsteget – och därför måste HEPA-filtret placeras efter fläkten, som sista del vid slutet av filterkedjan.

Eftersom en sådan filtreringsföljd, fast arrangerad, ur ekonomisk sikt skulle vara helt obrukbar för saneringsarbeten med mögelsvamp, eftersom fläkten då skulle kontamineras av sporer och efter varje användningstillfälle skulle behöva rengöras och desinfekteras, var det hittills inte möjligt att täcka båda områdena med en enda luftrengörare och utan användning av extra komponenter.

Tack vare den unika Vario-Shift-funktionen kan TAC-rengörare från Trotec variabelt och föreskriftsenligt anpassas efter alla användningsscenarier.

Som enda mobilt användbara luftrengörare på marknaden är endast TAC-apparater utrustade för ett snabbt positionsbyte av ventilator- och HEPA-enhet, så att man när som helst kan placera filterkedjor för standard- eller renrumsanvändningar i de sekvenser som behövs, efter behov.

Vario-Shift-funktion* för användningsanpassning av filterkejdan med avslutande ventilator eller HEPA-filter.

Vario-Shift-funktion* för användningsanpassning av filterkejdan med avslutande ventilator eller HEPA-filter.

* Premiumfläkten (1) och HEPA-filterramen (2) är i exemplet blåa och gröna för att förtydliga illustrationen av Vario-Shift-funktionen men levereras inte med dessa färger, utan i svart.