Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Allmänna avfuktningslösningar
  3. Mobila apparater för VVS-företag

Flexibilitet är nyckelordet: mobila apparater i VVS-företag

Tillfälliga lösningar vid sanering av uppvärmning och kylning

Många VVS-företag använder mobila apparater från Trotec Group. Här får de allt som behövs från ett enda företag för att kunna fortsätta arbeta om de stationära anläggningarna slutar fungera: mobila värmeaggregat och värmecentraler, mobila luftkonditionerare eller kylaggregat och till och med mätdon för luftkonditionering för övervakning av den mobila klimatlösningen.

Sedan energiomvandlingen påbörjades exploderar den energetiska saneringen både i bostäder och företagslokaler. Överallt isoleras och saneras det. Den största energisparpotentialen finns inom uppvärmning och varmvattenberedning: Många föråldrade värmesystem håller på att bytas ut mot miljövänliga anläggningar och teknologier som solceller, värmepumpar eller pelletuppvärmning. Trenden mot effektivare och miljövänligare husteknik gör att VVS-företagen är fullbokade.

Mobila värmeaggregat för alla rumsstorlekar – från varmluftsfläktar till värmecentraler

När saneringar genomförs och värmeanläggningar behöver bytas ut måste värmen stängas av i flera dagar. Beroende på om och hur byggnaden används kan det bli nödvändigt att använda mobila värmeaggregat under tiden. I produktområdet "uppvärmning" hittar VVS-företagare mobila värmeaggregat i olika effektklasser: mobila elvärmare i TEH-serien och små varmluftsfläktar i TDS-serien för bostäder och kontor. Om mer kapacitet krävs värmer de mobila värmeaggregaten i TEH-serien stora kontor eller lagerutrymmen. Om värmen slutar fungera i produktions- eller lagerhallar ser däremot mobila oljevärmecentraler i ID-serien till att alla är nöjda.

Mobila luftkonditionerare när den stationära kylanläggningen slutar fungera

Till energetisk sanering av hustekniken hör inte bara en modern värmeanläggning. Även kylanläggningar inom gastronomi, datacentraler och lager förbrukar mindre ström om tekniken är modern. Därför används allt oftare centrala kylsystem som försörjer kylanläggningar på ett energisnålt sätt. Om kylanläggningen slutar fungera medan sanerings- och ombyggnadsåtgärder genomförs är luftkonditionerare i PortaTemp-serien en god hjälp. De är utformade för användning inom industrin.

Luftkonditionerare kontrollerar den mobila lösningen

Oavsett om det handlar om värme eller kyla: För att den mobila lösningen ska fungera så bra som möjligt kompletterar mätdon för luftkonditionering och datalogger från produktområdet mätteknik de tillfälliga apparaterna. Exempelvis registrerar det professionella mätdonet termohygrometer T210 temperaturen och luftfuktigheten i temperaturområdet från -20 till +50 °C. Det är tillräckligt för bostäder och kontor liksom kylrum.

Vid vattenskador: mobila avfuktare för torkning

En av VVS-företagens kärnkompetenser är avhjälpning av vattenskador och deras orsak. Förutsatt att de finns i rören och i hårdvaran för uppvärmningen och luftkonditioneringen av den sanitära delen. Som första torkningsåtgärd kommer mobila avfuktare eller byggtorkare och infrarödvärmepaneler till användning. De gör jobbet tills målaren eller saneringsföretaget tar vid och sanerar vattenskadan.

Köpa mobila apparater? Våra experter hjälper dig att välja

Om saneringar utgör en stor del av uppdragen som VVS-företaget åtar sig, rekommenderar vi att en mindre mängd egna apparater som mobila värmeaggregat, byggtorkar och mobila luftkonditionerare införskaffas. Våra experter hjälper VVS-företag att beräkna kapaciteterna för de vanligaste användningarna.

Hyra mobila värmeaggregat och luftkonditionerare? Fråga på TKL

För mindre VVS-företag eller objektrelaterad utökning rekommenderar vi att mobila värmeaggregat, byggtorkar eller mobila luftkonditionerare hyrs. På så sätt kan VVS-fackmän exakt och tillfälligt – och därmed på ett lönsamt sätt – använda de kapaciteter som är nödvändiga. Om du har frågor om våra mobila apparater hjälper vår uthyrningspartner TKL gärna till.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig