1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. Optisk inspektion
  4. Videoskop

Djupa och detaljerade inblickar

För att ingen detalj ska undgå dig: Videoskop från Trotec möjliggör visuella inspektioner även på mycket svåråtkomliga ställen. Bästa tänkbara teknik och flexibla sonder gör detta möjligt.

En snabb och friktionsfri inspektion av maskiner, pannor och ledningar sparar inte bara tid för en omständlig reparation vid ett fel. En sådan inspektion ser dessutom till att produktionsbortfallet blir så litet som möjligt. För att slippa ta isär anläggningsdelar först för att spåra skador behöver du ett tredje öga som utför en endoskopisk inspektion för dig. Ett sådant öga förser Trotec dig med tack vare ett videoskop med hög effekt. Med hjälp av en flexibel svanhalssond når de robusta och vattentäta videoendoskopen i det närmaste alla väl dolda ställen. Och du kan se dem. Du får optimalt belysta inspektionsbilder på några sekunder som visas på en LCD-display av hög kvalitet. Vid behov kan bilderna eller videosekvenserna dessutom överföras till en extern bildskärm eller till en dator. På detta sätt får du snabbt och okomplicerat en detaljerad och informativ dokumentation av en maskins eller lednings tillstånd. För att du ska få en grundlig insyn finns det funktioner som belysning och fokusering av målområdet som du kan använda genom mycket enkel manövrering av utrustningen.

Sätt ihop ditt videoskop

Med videoskop från Trotec får du dessutom en rad användbara verktyg i handen som du kan använda för att anpassa användningen av ditt videoendoskop individuellt till den aktuella arbetsuppgiften. Med olika artiklar kan du snabbt ändra ditt videoskops funktion så att det blir ett räddningsinstrument eller göra om det till en apparat för provtagning. Så enkelt, så kraftfullt, så Trotec!

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig