1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. Läckagelokalisering
  4. Kombimätare för läckagelokalisering

Läckagelokalisering med detektor

Oavsett om det handlar om akustisk läckagelokalisering eller vätemätning – med Trotecs kombidetektorer kan du snabbt ringa in eller exakt bestämma otäta ställen i ledningar och på ventiler. Pålitlig, javisst!

För lokalisering av skador på dolda ledningar använder fackmän särskilda detektorer och rörsonder. Insatstypen kan då variera. Exempelvis bestämmer man med akustisk punktlokalisering förloppet på värmeledningar och golvvärmeledningar. Dricksvattennät, tankar och pannor kontrolleras också med fördel med vätemätmetoden avseende täthet – ett mycket ekonomiskt sätt. Fördelen med en målinriktad läckagelokalisering är att man vid en skada snabbt kan upptäcka det svaga stället och avhjälpa skadan. Det hela bör naturligtvis ske så icke-destruktivt som möjligt – utan att behöva bryta upp väggar, borra i asfalt eller golv. Med de tekniskt avancerade detektorerna och rörsonderna från Trotec kan man när som helst göra en professionell läckagelokalisering.

För en detaljerad läckagedetektering och en akustisk ledningslokalisering är LD6000 kombidetektor den perfekta hjälpen. Detektorn visar ledningens dragning, efter behov. Med hjälp av sådana kombidetektorer kan läckor ringas in eller lokaliseras exakt, beroende på skada. Med LD6000 H2 vätesensor blir kombimätaren till ett proffs för spårgasdetektering. Akustisk punktlokalisering, ledningslokalisering och spårgasdetektering i en enda apparat! För användning vid vattenrörbrott rekommenderas rörsond LD6000 PTS – för akustisk läckagelokalisering direkt i den tryckfyllda vattenledningen.

Oavsett om det handlar om industri eller vattenförsörjningsföretag: Med kombimätarna från Trotec är du utrustad för allt från läckage och minsta lilla otäthet liksom skador på stora vattenrör.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig