Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Lagring och logistik avfuktning
  3. Luftavfuktning i redskapshus

För kontinuerligt skydd: Luftavfuktning i redskapshus

Luftavfuktare torkar apparater och utrustning och erbjuder optimalt skydd när de lagras.

En felfri skyddsutrustning och perfekt fungerande apparater är avgörande när brandkårer och nödhjälpsorganisationer rycker ut. Skyddsdräkter, slangar och rör måste vara helt täta. Verktyg som tänger och bultkapare måste befinna sig i ett felfritt tillstånd, på samma sätt som teknisk utrustning som kraftfulla fläktar, skärbrännare och strålkastare. För att all utrustning ska kunna lagras skyddat efter användning måste de först torkas professionellt. Detta sköter de kraftfulla luftavfuktarna från Trotec. Snabbt och absolut pålitligt.

När brandkåren rycker ut och räddningspersonal arbetar, handlar det om hårt arbete under mycket dåliga förhållanden. Uniformer, jackor och stövlar blir blöta av släckvatten, skum och högvattenslam. Slangar, rör och all teknisk utrustning påverkas också. Efter avslutad insats finns den fuktiga utrustningen i manskapsrummen och i redskapshusen. Om den då inte torkas professionellt, innan sakerna ställs undan för lagring, hotas de av mögel och korrosion. Att ta på sig de fuktiga kläderna vid nästa insats är en hälsofara för hela manskapet. Och: Om materialet börjar rosta kan det i värsta fall vara obrukbart vid nästa nödfall.

Trotecs luftavfuktare: Efter insatsen är före insatsen

Detta gäller: Det är inte själva insatserna som skadar utrustningen och apparaterna. Följderna efter en felaktig lagring, framför allt förvaring av fuktiga föremål, är mycket värre. Förutom hälsorisker och materialbrott hotar även höga underhållskostnader. För materialet som utsätts för fukt måste regelbundet rengöras och underhållas på ett påkostat sätt.

Den pålitligaste och samtidig enklaste lösningen är att använda kraftfulla luftavfuktare, både i manskapsrummen liksom i redskapshusen. Under mottot "Efter insatsen är före insatsen" kan de kraftfulla luftavfuktarna från Trotec användas och arbetar för manskapets hälsa och för att utrustningen ska förbli intakt. Just kondenstorkar i DH-serien är utmärkta för sådana ändamål.

DH-serien: Stationära lösningar för alla arbetsområden

För att få ett kontinuerligt och professionellt materialskydd bör luftavfuktare användas både i brandkårens och nödhjälpsorganisationers manskapsrum liksom redskapshus. På så sätt torkas inte bara dräkter och skyddsutrustning, utan även teknisk utrustning och insatsfordon på ett pålitligt sätt och förbereds på så sätt optimalt för nästa nödfall. Kondensationsluftavfuktare i DH-serien lämpar sig för användning i alla områden. Med denna serie erbjuder Trotec avancerade stationära lösningar – och allt i olika effektklasser. Som permanent extrahjälp i redskapshus lämpar sig en stationär torkningsenhet i DH-serie, exempelvis modell DH 60. Detta kraftfulla avfuktningsaggregat garanterar pålitlig användning även i stora, ouppvärmda rum. Aggregatet arbetar enligt kondensationsprincipen – på samma sätt som alla apparater i DH-serien. Med dess korrosionsskyddade konstruktion och helautomatiska och näst intill underhållsfria drift står den för snabb och ekonomisk torkning. Dessa kraftpaket inom området torkning kan utan problem installeras i olika omgivningar och fungerar därför utmärkt både i manskapsrum liksom i redskapshus och garage.

Avancerade torkningssystem tack vare Trotecs experter

För att vara väl utrustad för varje insats rekommenderar vi att ett optimalt torkningssystem byggs i hela insatscentralen. Medarbetarna inom Trotec-industriservice hjälper till att planera den kapacitet som krävs och att välja modeller.