Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Lagring och logistik avfuktning
 3. Torrluftlager: avfukta istället för att värma

I torrluftlager: avfukta istället för att värma

Ett avfuktningssystem är alltid billigare än värmesystem

Kraven på ett torrluftlager är samma inom många branscher: Bakterietillväxt på livsmedel, pulver som klumpar sig och korrosion på metalldelar undviks om den relativa luftfuktigheten konstant hålls under 50 %. Som mögelskydd räcker redan 70 % r.h. Med luftavfuktarna i TTR-serien liksom lämpliga datalogger står system för luftavfuktning till förfogande som på ett pålitligt sätt når målen som ställs för alla lagerstorlekar och transportvägar.

För att konstant hålla luftfuktigheten i ett torrlager under 50 % relativ luftfuktighet finns det två möjligheter: Å ena sidan kan man isolera det väl och värma upp med mycket energi. Det är dock inte möjligt eller ens meningsfullt för alla lagerstorlekar. Mer energisparande och därmed lönsammare är alltid det andra alternativet: installation av ett avluftningssystem i torrluftlager. Detta tillför utrymmet torr luft konstant och drar ut vattnet ur inströmmande fuktig luft. En lösning som till och med fungerar i hallar eller tält och under varje årstid. För luftavfuktningen räcker det att det utvändiga höljet på torrluftlagret är diffusionssäkert och att tätningarna är röktäta.

TTR-serien: stationära och mobila lösningar för torrluftlager

Torrluftlager används inom många olika branscher och i olika storlekar – allt från storleken på vanliga rum till hallar och silon eller stora tält. Exempel på typiska torrluftlager är sockersiloer inom livsmedelsindustrin, kretskortlager inom elektronikbranschen, materiallager vid tillverkning av kemikalier, lagertält med försvarsteknisk apparatur på användningsplatsen eller lastbilsdelslager hos fordonstillverkare. För alla storlekar på torrluftlager är adsorptionsavfuktare i TTR-serien lämpliga, eftersom de inkluderar både stationära liksom mobila apparater i olika prestandaklasser. De stationära TTR-adsorptionstorkarna kännetecknas av 4-siffriga modellnummer. Från TTR 800 har apparaterna väderskydd. Det innebär att de kan ställas upp utanför lagret och är tillräckligt kraftfulla för att därifrån förse lagret med torrluft via luftlangar och suga upp fuktig luft. De mobila TTR-torkarna har 3-siffriga modellnummer och är lämpliga för flexibla lösningar i mindre torrluftlager. Både de mobila och stationära luftavfuktarna står även till förfogande i varianter av rostfritt stål, t.ex. för användning i livsmedelslager. TTR-luftavfuktare från Trotec kännetecknas med två separata luftöppningar (TTR-Trisorp-Dual-arbetsprincipen) av mycket enkel reglering. Dessutom hör de med sin interna värmeåtervinning liksom specialrotorernas höga belastnings- och prestationsförmåga till de mest lönsamma av sitt slag. Datalogger som den innovativa DL200X avrundar luftavfuktningskonceptet och möjliggör konstant övervakning.

Planera in från början: föravfuktning av transportvägarna

När luftavfuktningen av torrluftlager planeras bör även avfuktningen av transportvägarna och omlastningsplatserna inkluderas i planeringen. Om det handlar om hygroskopiska ämnen som salt, socker, dryckespulver, kemikalier, läkemedel eller drivladdningspulver börjar ett bra luftavfuktningskoncept för torrluftlager redan med transportvägarna. Föravfuktningen av transportluften i de pneumatiska transportvägarna garanterar att pulvret och granulatet når torrluftlagret utan att ha klumpat sig. För denna användning är adsorptionstorkar i TTR-serien mycket lämpliga.

Dra nytta av expertkunskaperna från Trotecs industriservice

Trotec Group levererar inte bara adsorptionstorkar för luftavfuktning i torrluftlager och för transportvägar. Medarbetarna inom industriservice hjälper dig redan vid planeringen av nödvändiga kapaciteter. Dessutom ställer Trotec mobila luftavfuktare till förfogande, för att i förväg testa konceptet. Först när provdriften har bevisat att luftfuktigheten stannar kvar under målet på 50 % r.h. installeras den slutgiltiga lösningen.

Fler lösningar för livsmedelsbranschen

Fler lösningar för elektronikbranschen

Fler lösningar för försvarstekniken

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …