Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Lagring och logistik avfuktning
 3. Torrluftlager: avfukta istället för att värma

I torrluftlager: avfukta istället för att värma

Ett avfuktningssystem är alltid billigare än värmesystem

TTR-serien: stationära och mobila lösningar för torrluftlager

Kraven på ett torrluftlager är samma inom många branscher: Bakterietillväxt på livsmedel, pulver som klumpar sig och korrosion på metalldelar undviks om den relativa luftfuktigheten konstant hålls under 50 %. Som mögelskydd räcker redan 70 % r.h. Med luftavfuktarna i TTR-serien liksom lämpliga datalogger står system för luftavfuktning till förfogande som på ett pålitligt sätt når målen som ställs för alla lagerstorlekar och transportvägar.

För att konstant hålla luftfuktigheten i ett torrlager under 50 % relativ luftfuktighet finns det två möjligheter: Å ena sidan kan man isolera det väl och värma upp med mycket energi. Det är dock inte möjligt eller ens meningsfullt för alla lagerstorlekar. Mer energisparande och därmed lönsammare är alltid det andra alternativet: installation av ett avluftningssystem i torrluftlager. Detta tillför utrymmet torr luft konstant och drar ut vattnet ur inströmmande fuktig luft. En lösning som till och med fungerar i hallar eller tält och under varje årstid. För luftavfuktningen räcker det att det utvändiga höljet på torrluftlagret är diffusionssäkert och att tätningarna är röktäta.

Torrluftlager används inom många olika branscher och i olika storlekar – allt från storleken på vanliga rum till hallar och silon eller stora tält. Exempel på typiska torrluftlager är sockersiloer inom livsmedelsindustrin, kretskortlager inom elektronikbranschen, materiallager vid tillverkning av kemikalier, lagertält med försvarsteknisk apparatur på användningsplatsen eller lastbilsdelslager hos fordonstillverkare. För alla storlekar på torrluftlager är adsorptionsavfuktare i TTR-serien lämpliga, eftersom de inkluderar både stationära liksom mobila apparater i olika prestandaklasser. De stationära TTR-adsorptionstorkarna kännetecknas av 4-siffriga modellnummer. Från TTR 800 har apparaterna väderskydd. Det innebär att de kan ställas upp utanför lagret och är tillräckligt kraftfulla för att därifrån förse lagret med torrluft via luftlangar och suga upp fuktig luft. De mobila TTR-torkarna har 3-siffriga modellnummer och är lämpliga för flexibla lösningar i mindre torrluftlager. Både de mobila och stationära luftavfuktarna står även till förfogande i varianter av rostfritt stål, t.ex. för användning i livsmedelslager. TTR-luftavfuktare från Trotec kännetecknas med två separata luftöppningar (TTR-Trisorp-Dual-arbetsprincipen) av mycket enkel reglering. Dessutom hör de med sin interna värmeåtervinning liksom specialrotorernas höga belastnings- och prestationsförmåga till de mest lönsamma av sitt slag. Datalogger som den innovativa DL200X avrundar luftavfuktningskonceptet och möjliggör konstant övervakning.

Planera in från början: föravfuktning av transportvägarna

När luftavfuktningen av torrluftlager planeras bör även avfuktningen av transportvägarna och omlastningsplatserna inkluderas i planeringen. Om det handlar om hygroskopiska ämnen som salt, socker, dryckespulver, kemikalier, läkemedel eller drivladdningspulver börjar ett bra luftavfuktningskoncept för torrluftlager redan med transportvägarna. Föravfuktningen av transportluften i de pneumatiska transportvägarna garanterar att pulvret och granulatet når torrluftlagret utan att ha klumpat sig. För denna användning är adsorptionstorkar i TTR-serien mycket lämpliga.

Dra nytta av expertkunskaperna från Trotecs industriservice

Trotec Group levererar inte bara adsorptionstorkar för luftavfuktning i torrluftlager och för transportvägar. Medarbetarna inom industriservice hjälper dig redan vid planeringen av nödvändiga kapaciteter. Dessutom ställer Trotec mobila luftavfuktare till förfogande, för att i förväg testa konceptet. Först när provdriften har bevisat att luftfuktigheten stannar kvar under målet på 50 % r.h. installeras den slutgiltiga lösningen.

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Ytterligare tillämpningsexempel för luftavfuktning

 • Avfuktning och luftrengöring i lagret

  För luftavfuktning erbjuder Trotec Group olika lösningar – kondensationsavfuktare i DH-serien till adsorptionstorkar i TTR-serien. Båda finns som mobila och stationära varianter. Hos oss hittar du rätt avfuktningsteknik för varje varulager och lagerlokal. Innovativa mätdon och datalogger avrundar luftavfuktningskonceptet för lagerhallar och transportområden.   Mer information
 • Luftavfuktning i lager för gödselmedel

  Tillverkningen av hygroskopiska ämnen inom den kemiska industrin kräver fingertoppskänsla. Dessa ämnen älskar vatten och tar gärna upp fukt ur omgivningsluften. Och det kan ha enorma ekonomiska konsekvenser. Genom att vattnet binds, klibbar och klumpar sig materialet och i värsta fall blir det obrukbart. Ett exempel är gödselmedel. Är luftfuktigheten för hög i lagret för gödselmedel, tas den upp...

  Mer information
 • Avfuktning i vindkraftdellager

  I ett vindkraftverks byggfas förvaras anläggningsdelarna ofta direkt på plats i stora lager eller hallar eller tillfälliga monteringstält i flera månader innan de monteras. För att undvika lagerskador genom korrosion och frost är ett genomtänkt system för fuktreglering nödvändigt.

  Mer information
 • Luftavfuktning i redskapshus

  En felfri skyddsutrustning och perfekt fungerande apparater är avgörande när brandkårer och nödhjälpsorganisationer rycker ut. Skyddsdräkter, slangar och rör måste vara helt täta. Verktyg som tänger och bultkapare måste befinna sig i ett felfritt tillstånd, på samma sätt som teknisk utrustning som kraftfulla fläktar, skärbrännare och strålkastare. För att all utrustning ska kunna lagras skyddat...

  Mer information
 • Luftavfuktning i torkrum

  Vid produktion av elektronik och halvledare kan luftfuktigheten leda till elektrisk laddning. Därför sker känsliga bearbetningssteg i ren- och torkrum. För dessa höga krav på luftavfuktningen är de mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien perfekta.

  Mer information
 • Luftavfuktning i lastutrymmen i fartyg

  Mot mögel, bakteriebildning och korrosion på transportgodset och fartyget hjälper bara en sak: lastutrymmen med konstant torr luft och en luftfuktighet anpassad efter lasten. Detta lyckas man med genom att använda ett professionellt planerat system för luftavfuktning:

  Mer information
 • Luftavfuktning kortlager

  När kretskort lagras kan luftfuktighet leda till elektrisk uppladdning och att patina/korrosion bildas. För luftavfuktning av kortlagret lämpar sig de mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien – precis som för andra verksamhetsområden inom elektronik- och halvledarproduktion.

  Mer information
 • Luftavfuktning Försändelse och transport

  Inom kemi- och läkemedelsindustrin är luftfuktighet ett hot mot hygroskopiskt bulkmaterial i silon och vid transport. Fuktighet fortsätter att vara ett problem efter produktionen eftersom produkterna oftast förpackas i känsliga pappkartonger med pappersinlägg. Professionell luftavfuktning spelar en avgörande roll i lager, vid försändelse och transport.

  Mer information
 • Luftavfuktning i trälager

  Vid lagring av trä är det en utmaning att lyckas hålla den konstanta träfuktigheten under exempelvis 9 procent för möbelträ. Utan luftavfuktare sörjer årstidsbetingade temperaturskillnader och variationer i luftfuktigheten för att träfuktigheten stiger. Detta har allvarliga negativa följder för träkvaliteten – från problem vid bearbetningen till att virke måste kasseras.

  Mer information
 • Luftavfuktning i vinkällare

  De olika temperaturerna som vinerna ska jäsa i ställer vinodlaren vanligen in via de termostater som finns inbyggda i tankarna. Men användningen av luftavfuktare är nödvändig. Vid låg luftfuktighet kan rödviner utvecklas på bästa sätt. Dessutom arbetar torkningsaggregat direkt mot kondens. Trotec har en rad kraftfulla torkningsaggregat i sitt program som kan användas för olika behov. Framför allt...

  Mer information
 • Luftavfuktning vid lagring av råtobak

  Förädlingen av råtobak är en konst. Långt bort från den stora tobaksindustrin tillverkas i små manufakturer speciella blandningar med olika arom. Men råtobaken, som kommer från alla herrans länder, måste i regel köpas containervis av företagen. Och eftersom produkten ofta inte kan vidarebearbetas direkt, måste bladen omsorgsfullt lagras. Endast så kan den utmärkta kvaliteten och den speciella...

  Mer information
 • Mattrengöring - luftavfuktning i torkrummet

  Därför är det viktigt vid rengöringen av mattorna, att rengörings- och torkningsprocessen är avstämd till mattans individuella fibrer och materialegenskaper. Redan en felaktig torktemperatur kan angripa materialet:

  Mer information