1. Produkter och tjänster
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Avfuktning
 4. Adsorptionsluftavfuktare, mobila
 5. TTR-luftavfuktare
 6. Funktionsprincip

Arbetsprinciper för TTR­adsorptionsluftavfuktare

Alla TTR-adsorptionsluftavfuktare förfogar över pålitliga kiselgel-sorptionsrotorer i tvättbart och mekaniskt stabilt utförande. Den kemiska stabiliteten hos kiselgel garanterar att vattenånga eller klart vatten inte förstör rotorn. Lätt smuts som damm leder endast till minskad avfuktningseffekt.

Beroende på konstruktionssättet på Trotecs adsorptionsluftavfuktare kanaliseras process- och regenerationsluft på olika sätt:

Teckenförklaring arbetsprinciper:

 1. Avfuktningssektor
 2. Regenerationssektor
 3. Spolsektor med värmeåtervinning
 4. Processluft
 5. Regenerationsluft
 6. Torrluft
 7. Uppvärmning
 8. Fuktluft

TTR-Bisorp-Mono

TTR-Bisorp-Mono

Separat luftöppning för process- och regenerationsluft genom vardera en fläkt. Med spolsektorn för värmeåtervinning för regenerationsluft som träder in.

TTR-Trisorp-Mono

TTR-Trisorp-Mono

En fläkt för process- och regenerationsluft placerad framför rotorn. För regenerationen används en del av torrluftströmmen.

TTR-Trisorp-Dual

TTR-Trisorp-Dual
TTR-Trisorp-Dual

En fläkt för båda luftströmmar placerad framför rotorn. Med spolsektor för värmeåtervinning för regenerationsluft som träder in.