Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Allmänna avfuktningslösningar
 3. Torkning av tryckluft

Optimalt skydd av anläggningar: Torkning av tryckluft

Luftavfuktare torkar maskiner och anläggningar, avlägsnar vattenånga och erbjuder därigenom högre produktionssäkerhet.

Produktionsstopp beror oftast på för mycket vattenånga i maskiner och anläggningar och korrosion i rörledningar. För fuktig tryckluft måste därför under alla omständigheter undvikas. En effektiv möjlighet är användningen av effektstarka lufttorkar. Svaret på frågan hur torr tryckluften måste vara för att säkerställa optimala produktionsvillkor och för att skydda maskiner och anläggningar, ligger i den relativa fuktigheten. Denna måste sänkas under 50 procent. Inom detta områda behöver man inte räkna med korrosion. Adsorptionstorkarna från Trotec sörjer för en effektiv och konstant torkning av tryckluften.

Ett produktionsstopp orsakar extremt höga kostnader. Företaget måste undvika leveransproblem, sköta sin personal, betala experter för en omfattande felsökning och sedan naturligtvis även betala reparationen av skadan. Framför allt måste oväntade bortfall som leder till produktionsstopp under alla omständigheter undvikas. Det gäller alltså att kontinuerligt skydda och vårda maskinernas och produktionsanläggningarnas mekaniska och elektroniska system, så att en felfri, kontinuerlig funktion kan garanteras. Speciell uppmärksamhet ska riktas på de klimatiska villkoren som maskinerna och anläggningarna utsätts för – utifrån och på insidan.

Målinriktad torkning av tryckluft

Ofta är det korrosionsställen i rörledningssystemet eller för mycket vattenånga i maskinerna och anläggningarna som leder till bortfall av en anläggning. Orsaken är i regel för fuktig tryckluft. Av denna anledning måste en för hög halt av vattenånga undvikas och tryckluften avfuktas. Här måste tekniken gripa in – endast så kan skador på produktionsanläggningar och stilleståndstider på lång sikt undvikas. Adsorptionstorkarna från Trotec har här en viktig funktion att fylla – effektstarkt, effektivt och ekonomiskt!

Relativ luftfuktighet

Vid torkningen av tryckluft uppstår framför allt en fråga: Hur torr måste den vara? Svaret tycks vara enkelt: Den relativa luftfuktigheten måste ligga under 50 procent, inom detta område kan korrosion praktiskt taget uteslutas. Dessutom: Den relativa luftfuktigheten visar i hur hög grad luften är mättad med vattenånga. Värdet på 50 procent relativ luftfuktighet betyder alltså att luften endast innehåller hälften av den mängd vattenånga, som vid motsvarande temperatur maximalt skulle kunna finnas i luften. Stiger temperaturen, kan luften även ta upp mer vattenånga – så mycket att luften är mättad upp till 100 procent. Då är daggpunkten uppnådd. Från och med nu avges vattenångan som kondensvatten. Kondensvatten bildas också när luften som innehåller mycket vattenånga, alltså fuktig luft, kyls ner. Det gäller: ju varmare luften är, desto mer vattenånga kan den ta upp.

Tryckdaggpunkten

Daggpunkten gäller som fuktighetsmått, eftersom den är beroende av halten vattenånga i luften. Vid tryckluft talar man om en tryckdaggpunkt. Med stigande tryck uppnås daggpunkten vid konstant temperatur snabbare. Det innebär: Det kan inte tas upp så mycket vatten som vid ett lägre tryck. En låg tryckdaggpunkt tyder alltså alltid på en låg vattenhalt i tryckluften.

Avancerade lösningar

För att extrahera fuktigheten från tryckluften används torkningsaggregat. Vad gäller avfuktning erbjuder Trotec en rad lösningar för att skapa optimala fuktighetsvärden i en produktionsanläggning. Som mobilt utförande eller i stationär drift – apparaterna är hållbara, kräver lite underhåll och är flexibelt konfigurerbara. Adsorptionstorkarna från Trotec lämpar sig dessutom för värmeåtervinning.

TTR-adsorptionstorkningsaggregat för kontinuerlig användning

De stationära TTR-adsorptionstorkarna från Trotec sörjer för varaktiga luftfuktighetsvärden, som skyddar maskiner och anläggningar mot korrosion och skadlig vattenånga. Fabrikationen är ”made in Germany” och ”made by Trotec” och betyder: högsta proffskvalitet för högsta anspråk inom produktionen. För den stationära användningen inom industrin förses avfuktningsaggregat ofta med rör men måste ändå kunna integreras flexibelt i bestående processförlopp. Här övertygar våra apparater speciellt genom den konfigurerbara ändringen av luftriktningen. Operatörssidan är alltid vänd mot användaren. Så kan luftriktningen lätt anpassas till dina behov genom att enkelt vända modulen. Blåsa ut torrluften på höger sida och leda bort den fuktiga luften på vänster sida – eller omvänt – på TTR-adsorptionstorkarna kan du själv ändra luftriktningen i en handvändning.

De mobila TTR-adsorptionstorkarna för flexibel användning

För den temporära användningen av en äkta Trotec-avfuktningseffekt är de mobila TTR-adsorptionstorkarna speciellt pålitliga partners. På några få sekunder är dessa kompakta allrounders monterade på platsen där de ska användas och redo att tas i drift genom en enkel knapptryckning. Även här garanteras en punktexakt luftfuktighetsreglering. Handmätare som termohygrometer och datalogger som den innovativa DL200X avrundar luftavfuktningskonceptet och möjliggör en konstant övervakning.

Fördelarna med adsorptionstorkar för torkning av tryckluft

 • Målinriktad lufttorkning av proffskvalitet ”made in Germany” – original Trotec-fabrikation för effektiv bortledning av vattenånga
 • Kraftfulla och robusta modeller för stationär eller mobil användning
 • Konfigurerbar luftriktningsändring på samtliga modeller
 • Platsbesparande konstruktion, kräver lite underhåll
 • Som standard utrustad med många olika funktioner och omfångsrik utrustning
 • Hög lönsamhet genom konceptionen med modulära komponentgrupper
 • Tack vare många utrustningsalternativ kan de konfigureras individuellt för så gott som varje användning

Trotec-experterna

Oavsett om det handlar om en flexibel användning eller en kontinuerlig torkning av tryckluft: Vilka Trotec-torkningsaggregat som är speciellt lämpliga för din användning – dessa frågor besvaras av våra medarbetare på Trotecs industriservice. Våra experter hjälper till att planera den kapacitet som krävs och att välja modell.

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Ytterligare applikationsexempel för luftavfuktning

 • Omgivningssimulation klimatkammare

  I klimatkammare och vindkanaler måste tre faktorer kunna simuleras på ett optimalt sätt: Lufttemperatur, vindkraft och luftfuktighet. För det senare behöver fordonsindustrin luftavfuktare som fortsätter att vara effektfulla även vid låga daggpunkter under 0° C – dvs. adsorptionsluftavfuktare i högprestandaklassen.

  Mer information
 • Avfuktning och luftrengöring lackering

  När fordonsdelar lackeras måste speciellt följande parametrar kontrolleras: rumstemperatur, luftfuktighet och dammhalt. För detta produktionssteg inom fordonsindustrin erbjuder vi förutom luftavfuktare och värmeaggregat även framtidsorienterade luftrengörare med särskild volymströmsreglering.

  Mer information
 • Avfuktning i tält

  När man ställer upp ett tält eller upprättar andra tillfälliga boenden är det viktigt med goda rumsförhållanden. Det gäller särskilt för tillfälliga bostäder där många människor vistas. Det kan vara tältstäder eller containerbyar för asylsökande, tältläger för ungdomsgrupper, stora tält som fungerar som nattläger vid storevenemang eller containrar som bomöjlighet för säsongsarbetare. Det är...

  Mer information
 • Torkning hygroskopiskt bulkmaterial

  Omväxlande och för hög luftfuktighet kan göra att pulver och granulat klumpar sig – och leda till ökade kostnader. För att hygroskopiskt bulkmaterial inte ska klumpa sig och förstoppa transportvägarna måste all luft i kemi- och läkemedelsproduktion ha föravfuktats. Med adsorptionstorkarna i TTR-serien lyckas du med detta.

  Mer information
 • Torkning efter silorengöring

  Efter rengöringen av lagerbehållare och siloer måste man kunna vara säker på att de torkat helt, så att det nya bulkmaterialet redan från början skyddas mot fukt. Och för att torkningen kan ske så snabbt och ekonomiskt som möjligt rekommenderar vi för avskiljare inom kemi- och läkemedelsindustrin våra högpresterande torkar i TTR-serien.

  Mer information
 • Torkning av pellets

  Satsar man inte på den rätta klimatiseringen i produktions- och lagerutrymmena, måste man räkna med stora skador på produkten. Det gäller även för tillverkningen av pellets. Det biologiska bränslet är speciellt känsligt för en för hög luftfuktighet. Den obehandlade råvaran extraherar fukten ur luften och tar upp den. Resultatet kan bli förintande både för kunden och tillverkaren: fuktfläckar och...

  Mer information
 • Luftavfuktning på hotell

  Det rätta rumsklimatet är en förutsättning för att gästerna ska trivas på hotellet. För varm och fuktig luft gör att rummen känns kvava och unkna. Ofta uppstår efter kort tid även skador på byggsubstansen och interiören. På tapeterna bildas fuktfläckar, gardiner och sängkläder känns fuktiga och luktar unket och i hörnen växer möglet i värsta fall. Förutom olika servicetjänster bör även en...

  Mer information
 • Luftavfuktning i skridskohallar!

  I varje skridskohall bildas det till följd av temperaturskillnaden mellan luft och is alltid kondensvatten – särskilt om fuktig utomhusluft alltid strömmar in genom kylanläggningen. Lösningen mot att vatten droppar ner isen och byggnadsskador är luftavfuktare. På så sätt förhindras kondensvattenbildning redan i förväg.

  Mer information
 • Mobila apparater för VVS-företag

  Många VVS-företag använder mobila apparater från Trotec Group. Här får de allt som behövs från ett enda företag för att kunna fortsätta arbeta om de stationära anläggningarna slutar fungera: mobila värmeaggregat och värmecentraler, mobila luftkonditionerare eller kylaggregat och till och med mätdon för luftkonditionering för övervakning av den mobila klimatlösningen.

  Mer information
 • Luftavfuktning efter sanering

  Med en omfattande sanering snyggs lägenheter och hus upp så att de inom kort hittar en köpare. När det gäller god marknadsföring satsar fastighetsmäklare på denna service. Även husbyggare lägger stort värde på att det nya hemmet är i ett felfritt tillstånd innan de flyttar in. Med byggarbetets och renoveringens framskridande stiger även en glad förväntan hos de blivande invånarna som otåligt...

  Mer information
 • Luftavfuktning i biosalonger

  Biobesökare vill framför allt skjuta undan allt vad vardagsstress heter och i lugn och ro bege sig in i den fiktiva världen. Högljudda röster och oönskade ljuskällor kan vara lika störande som fel temperatur i biosalongen och dålig luft. Eftersom biosalonger är svåra att ventilera, är de i regel utrustade med effektstarka klimatsystem. Men dessa räcker tyvärr inte till för att komma till rätta med...

  Mer information
 • Fuktreglering i gasfördelarstationen

  Följderna av fukt och hög luftfuktighet i gasfördelarstationer är välkända – och kostsamma: Korrosion på rör, trappor och andra metalldelar liksom fuktighetsbetingade stopp i styrningselektroniken kan medföra mycket höga kostnader. För att detta inte ska hända lönar det sig att investera i ett professionellt luftavfuktningssystem.

  Mer information
 • Fuktreglering i gasturbinstation

  Gasturbinkraftverk bidrar avsevärt till kortsiktigt toppbelastningsskydd. För att undvika driftsfel på enskilda gasturbiner på grund av korrosion och elektroniska problem krävs en genomtänkt fuktighetsreglering.

  Mer information
 • Offshore: Förhindra korrosion

  Korroderande metalldelar i gondolen i ett vindkraftverk eller i själva tornet eller vid strömavbrott är tyvärr vanliga fuktskador i offshore-miljöer. De innebär avsevärda merkostnader till följd av ett ökat underhålls- och reparationsbehov eller till och med driftstopp. Dessutom förkortar de anläggningens driftlängd. Strategiskt placerade luftavfuktare, värmeaggregat och ventilatorer avhjälper och...

  Mer information
 • Luftavfuktning i brokonstruktioner!

  Inuti broar och stålställningar, elledningar eller teknikrum som utsätts för hög luftfuktighet. Sedan många år tillbaka har det som alternativ till underhållsintensiv rostskyddsfärg visat sig vara lönsamt att hålla insidan av broar torra med luftavfuktare. För luftavfuktning erbjuder Trotec adsorptionstorkar med varierande kapacitet.

  Mer information