Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Termohygrometer BC25
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Klimat
 4. Mätdon för luftkonditionering
 5. BC25 termohygrometer

BC25 termohygrometer

Klimatmätning inklusive "värmeindex" och "upplevd temperatur"

Exakt klimatmätare i fickformat

BC25 är ett effektivt och lätthanterligt instrument, för att tillförlitligt kunna beräkna den fysiska belastningen som uppstår genom höga temperaturer i kombination med hög luftfuktighet. En för hög luftfuktighet försämrar kroppens värmeregleringsfunktion genom avdunstning av svett. På så sätt påverkas den subjektiva känslan av välbefinnande avsevärt och risken för ett värmeslag ökar objektivt, speciellt för idrottsmän samt sjuka och äldre människor.

BC25 mäter med sitt sensibla sensorsystem förutom de vanliga klimatparametrarna som lufttemperatur, relativ luftfuktighet, daggpunkt samt våtkulstemperatur, även "värmeindexet" (HI) och den "upplevda temperaturen" (WBGT-index). Värmeindexet och den så kallade Wet Bulb Globe Temperature ger information om den upplevda temperaturen med utgångspunkt från den uppmätta lufttemperaturen och framför allt den relativa luftfuktigheten och andra parametrar, som t.ex. värmestrålningen.

Med larmfunktionen på BC25 för värmeindexet och den upplevda temperaturen, kan värmeslag förebyggas och gränserna för den fysiska belastningen vid höga temperaturer fastställas. Den stora, bekvämt avläsbara LCD-displayen, samt funktionerna avstängningsautomatik, minimal- och maximalvärde, AVG samt HOLD kompletterar denna innovativa mätares många utrustningsdetaljer.

En indikator för ditt välbefinnande.
Vilken information får man genom värmeindexet (HI)?

Värmeindexet, även kallat Humidex, är en indikator som utvecklades av US-amerikanen Steadman under 1970-talet, som beskriver den sammanlagda inverkan av temperatur och (hög) luftfuktighet på den mänskliga kroppen.

Ju högre luftfuktigheten är, desto sämre resp. långsammare avdunstar fukten (svett) som avges över huden, eftersom den omgivande luften inte längre kan ta upp så mycket extra fukt. Men endast genom denna avdunstning är den mänskliga organismen i stånd att speciellt vid extrem hetta eller fysiska ansträngningar, reglera sin temperatur så att kroppens kärntemperatur hålls på en sund nivå. Förlångsammas denna naturliga kylningsmekanismen, kan kroppen inte längre avleda värmen som uppstår vilket leder till den så kallade värmestressen. Överhettning eller värmeslag kan bli följden.

Även utan fysisk ansträngning upplevs höga temperaturer i kombination med hög luftfuktighet (kvav värme) ofta som oangenäma, medan höga temperaturer vid låg luftfuktighet är absolut uthärdliga.

Svettning och den därmed förbundna kyleffekten är alltså livsviktiga och oumbärliga för det fysiska välbefinnandet både för människor och många djur.

Den internationella standarden för klimatets inverkan på den mänskliga kroppen: Wet Bulb Globe Temperature Index (WBGT-index)

Wet Bulb Globe Temperature Index är ett klimatindex, som redan under 1950-talet utvecklades av US-armén, för att specificera det aktuella klimatets effekter på den mänskliga kroppen.

Till skillnad från värmeindexet, tar WBGT förutom lufttemperaturen (torrtemperatur) och luftfuktigheten även vindhastigheten och våtkuls- och strålningstemperaturen (globetemperatur) med i beräkningen vid bedömningen av värmebelastningen utomhus.

Våtkulstemperaturen (även kylgränstemperatur) är den lägsta temperaturen som kan uppnås enbart genom direkt avdunstningskylning. Denna temperatur fastställs genom att en med destillerat vatten dränkt bomullsduk lindas kring mätspetsen resp. kvicksilverkulan på en termometer som sedan utsätts för omgivningen. Kyleffekten som uppnås genom vattnet som avdunstar, kan på så sätt mätas och simuleras för den svettande mänskliga kroppen under samma villkor. Strålningstemperaturen som tillkommer, mäts på insidan av en mattsvart hålkula med tunn vägg (engelska globe), vilken reagerar på den infraröda värmestrålningen från solen. WBGT-indexet är alltså ytterligare en indikator för bestämningen av klimatets inverkan på den mänskliga organismen, men mycket mer detaljerad än värmeindexet, eftersom den tar fler parametrar med i beräkningen. Det har etablerats som internationell standard och beskrivs i ISO 7243 resp. DIN EN 27243.

Särskilda egenskaper hos BC25

BC25 - Dimension
Praktisk och alltid med dig: den kompakta termohygrometern BC25 passar i alla jack- och byxfickor.
BC25 - WBGT-index
Värmeindex och WBGT-index ger information om huruvida fysisk ansträngning är tillrådlig under rådande klimatförhållanden.
BC25 - Värmeindex
Värmeindex och WBGT-index ger information om huruvida fysisk ansträngning är tillrådlig under rådande klimatförhållanden.
BC25 - 6 funktioner
Funktionell mångfald: BC25 visar temperatur, relativ fuktighet, daggpunktstemperatur, våttemperatur och WBGT eller värmeindex.
BC25 - Batteridriven
Den handhållna mätaren BC25 drivs med ett 3V knappcellsbatteri.

Tillämpningsexempel från praktiken:

BC25 - Klimatmätning under idrott
Det är varmt och kvavt. Kontrollera om klimatförhållandena är gynnsamma för dina idrottsaktiviteter.
BC25 - Klimatmätning för gamla eller sjuka personer
Gamla eller sjuka människor måste vara speciellt vaksamma och se till att de inte överanstränger sig under riktigt varma dagar.
Mätdon för luftkonditionering

Alla Mätdon för luftkonditionering i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Klimatmätare, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Mätdon för luftkonditionering från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

Praktiska fördelar:

 • Fastställande av klimatparametrarna °C/°F, %RH, daggpunkt, våtkulstemperatur, värmeindex (HI), upplevd temperatur (WBGT)
 • Larmfunktion för värmeindexet (HI) och den upplevda temperaturen (WBGT)
 • Stor LCD-display som lätt kan avläsas
 • Avstängningsautomatik
 • Max-/Min-/AVG-funktion
 • Mätvärdeshållfunktion
 • Optimalt förhållande mellan kvalitet och pris

Köpa

Termohygrometer BC25 inkl. värmeindex (HI) och upplevda temperatur (WBGT) visa i Trotecs nätbutik

Termohygrometer BC25 inkl. värmeindex (HI) och upplevda temperatur (WBGT)

Du sparar: 280,00 Kr

749,95 Kr 469,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.205.008
Lufttemperatur [°C]
  Mätområde min. | Lufttemperatur [°C] -20
  Mätområde max. | Lufttemperatur [°C] 50
  Upplösning [°C] 0,1
  Precision ± -20 °C - 50 °C [°C] 0,6
Lufttemperatur [°F]
  Mätområde min. | Lufttemperatur [°F] -4
  Mätområde max. | Lufttemperatur [°F] 122
  Upplösning [°F] 0,1
Relativ luftfuktighet (%)
  Mätområde min. | Relativ luftfuktighet [%] 0
  Mätområde max. | Relativ luftfuktighet [%] 99,9
  Upplösning | Relativ luftfuktighet [%] 0,1
  Precision 10 % - 90 % [%] 3
  Precision 0 % - 10 % [%] 5
  Precision 90 % - 99,9 % [%] 5
Display
  LCD
  Monokrom
Apparatstyrning
  Tryckknappar
Husutförande
  Plast
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 1 x 3 V, CR2032
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 142
  Bredd (utan förpackning) [mm] 20
  Höjd (utan förpackning) [mm] 36
  Längd (inkl. förpackning) [mm] 170
  Bredd (inkl. förpackning) [mm] 37
  Höjd (inkl. förpackning) [mm] 64
Vikt
  (utan förpackning) - inkl. batterier [kg] 0,052
  (inkl. förpackning) [kg] 0,097
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Funktioner och utrustning
  vämeindex (HI)
  upplevda temperaturen (WBGT)
  våttemperatur
  Omkopplingsfunktion °C/°F
  Minimalvärdesvisning
  Maximalvärdesvisning
  Genomsnittsvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Larmfunktion för värmeindex (HI)
  Alarmfunktion för upplevda temperaturen (WBGT)
  Avstängningsautomatik

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativa produkter

Hämtar...

Downloads

Hämtar...