Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Luftkonditionering
  3. Processer klimatiserar i industrin

Processklimatisering inom produktion och förpackning

Lokal avfuktning: torr luft för industrin

Vid processklimatiseringen inom industrin används ofta koncept med stationär eller mobil luftavfuktning. Ofta krävs det torrare luft i vissa maskiner, anläggningar eller enskilda arbetsprocesser – konstant och oberoende av omgivningsvillkoren. I detta syfte erbjuder Trotec Group industrikunder kraftfulla adsorptionstorkar.

Som expert på klimatteknologi levererar vi sen många år tillbaka lösningar för olika branscher inom industrin, som fordon, kemi och läkemedel, transport och logistik, elektronik och halvledare liksom livsmedel. Processklimatisering ingår i luftkonditionering, som vi har stor erfarenhet av. Många bearbetningsprocesser i produktionen kräver extremt torr luft – delvis med daggpunkter som ligger långt under 0 °C – för att förhindra kemiska eller biologiska reaktioner, klumpbildning och liknande oönskade reaktioner till följd av hög luftfuktighet. Ett annat klassiskt område där luftavfuktning används inom industrin är förpackning.

Processklimatisering från adsorption till målfuktighet

Med våra adsorptionstorkar i TTR-serien kan punktuell avfuktning realiseras – bland annat genom målinriktad tillförsel av torr luft via slangar. Dessutom är det med våra monteringstält möjligt att i kombination med värmeaggregat, luftfuktare och luftavfuktare realisera slutna klimatzoner. Punktuellt eller generellt - till varje koncept för processklimatisering inom industrin hör naturligtvis även kraftull mät- och styrningsteknik som termohygrometer och datalogger.

Produktionsfaktor lönsamhet: TTR-serien lönar sig

Med våra kraftfulla adsorptionstorkar i TTR-serien råder det alltid ett optimalt processklimat i den industriella produktionsmiljön, dvs. en hög avfuktning, samtidigt som energiförbrukningen är låg, allt tack vare TTR-Trisorp-Dual-arbetsprincipen. Utöver detta erbjuder de innovativa adsorptionstorkarna TTR 800 till 13500 med Monoventic-luftmängdsreglering och de båda apparaterna med Duoventic-luftmängdsreglering (TTR 400 D och TTR 500 D) största möjliga flexibilitet vid inställning av den torrluftsmängd som krävs.

Rådgivning och mobila testapparater: Dra fördel av vår industriservice

Trotec Group levererar inte bara apparaterna till dig som industrikund, utan även tekniskt och ekonomiskt optimala lösningar. Vår service kan beroende på ordern storlek gälla utformning av hela processklimatiseringen eller delar av den. Dessutom ställer vi mobila enheter till förfogande som kan användas för att i förväg testa den planerade processklimatiseringen. På så sätt kan du vara säker på att lösningen som planerats fungerar.

Fler lösningar för fordonsindustrin

Fler lösningar för kemiindustrin

Fler lösningar för läkemedelsindustrin

Tillfälligt behov? Uthyrningsapparater för alla behov

Du är i tillfälligt behov av mobila luftavfuktare, klimat- eller värmeaggregat för processklimatisering för produktionen? Då kan du hyra dem av oss. I vår TKL-uthyrningsportal finns apparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!