Kvalitetssäkring för rörsystem och vattenberedning

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Branschlösningar
  2. Branschöversikt
  3. Vatten- och avloppsföretag

Teknik och tjänster för vatten- och avloppsföretag

Kvalitetssäkring för rörsystem och vattenberedning

De olika företagsområdena inom Trotec Group kan tillhandahålla vattenföretag med all utrustning från ett företag och erbjuda effektiva utrustningslösningar och tjänster för att sänka kostnaderna och höja kvaliteten.

  • Inom området för vattenberedning förhindrar våra avfuktningslösningar inte bara kondensation, korrosion eller mögelbildning och skyddar elektroniska anordningar, utan de garanterar även skydd av hygieniska krav och hjälper till att sänka kostnaderna för drift och underhåll.
  • Inom området rörsystem för vattenförsörjning och vattenförande teknik garanterar vår mättekniska utrustning och tjänster både effektiv förlustreducering genom snabb och exakt lokalisering av läckage, och förhindrar även dyra felgrävningar med precis, icke-destruktiv ledningsdetektering.

Profitera av de synergetiska fördelarna med våra olika företagsområden. Vi erbjuder en unik kombination av områdesövergripande projektlednings-know-how och skräddarsydd problemlösning. Till det hör både individuell rådgivning och optimalt urval av service- och utrustningslösningar liksom korta reaktionstider vid leverans och installation, samt mättekniska tjänster, underhåll, reparation eller skadeavhjälpning.

Alla gruppens tjänster erbjuder vi från ett företag och med en central kontaktperson för alla uppgifter.

Denna komplettservice kan bara Trotecs företagsgrupp erbjuda!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

  • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
  • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
  • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Trotecs produkter för vatten- och avloppsbranschen

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig