Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Läckagelokalisering
 4. Väteläcksökare XRS 9012

Väteläcksökare XRS 9012

XRS 9012 representerar modernaste teknik vid utvecklingen av praktiska väteläcksökare.

Det är ett lätt, effektivt och användarvänligt mätdon, som möjliggör snabb lokalisering av läckor – vilket sparar tid och kostnader. Inget läckage är för litet eller för stort för att inte snabbt och exakt kunna hittas med XRS-systemet! 

Utformningen av XRS-lokaliseringssystemet baseras på aktuella kunskaper om material- och processteknik. Därför erbjuder detta mätdon användaren stora fördelar jämfört med andra gasdetektorer.

Fakta om spårgas:

När man analyserar fysikaliska egenskaper hos gaser som är relevanta för läcksökning får man snabbt reda på att väte är överlägsen alla andra gaser. Därför används väte för läcksökning med XRS-system som spårgas. Väte är både det lättaste och mest prisvärda av alla spårgaser och dessutom helt säkert, när det används i en rätt form: förtunnat med kväve. I XRS-systemet används därför en gasblandning med 5 % väte och 95 % kväve. Denna miljövänliga gasblandning är inte brännbar, den är ogiftig och korroderar inte! Väte och kväve finns i alla biologiska system. Den naturliga vätehalten i luft är 0,5 ppm.

Användningsexempel:

 • Lokalisering av rörbrott/ledningsbrott
 • Tele-/strömkabel
 • Läckagelokalisering plana tak
 • Hydrauliska och pneumatiska system
 • Behållare, ventiler, pannor, värmeväxlare
 • Byggverk och båtar
 • och mycket mer …

XRS – Systemkomponenter i överblick

Trotecs standardpaket för XRS-systemet innehåller:

 • Väteläcksökare inkl. väska (fig. 1)
 • Mäthuvud XRS H 21 (fig. 2)
 • Kabel XRS C 21 S, 3 m (fig. 3)

Systemkomponenter som finns som tillval:

 • Standardhandtag XRS P 12 (fig. 4)
 • Standardmäthuvud XRS 8212 (fig. 5)
 • Bottensond XRS 8612 (fig. 6) med vakuumpump (fig. 7)
 • Ytterligare komponenter på begäran

Funktionssätt XRS 9012: Mätdonets känslighet kan ställas individuellt för varje uppgift

Med en knapptryckning ställs önskad känslighet in. Detta tillvägagångssätt tillåter att man arbetar på ett nytt sätt – säkrare och effektivare:

Till att börja med kan man vid maximal känslighet även snabbt kontrollera stora arealer. Så snart en signal går in kan känsligheten väljas så att eventuella störsignaler döljs och en precis lokalisering av läckan görs.

Möjligheten att reducera känsligheten är en annan fördel.

Grova läckage i små utrymmen ger inte längre fullt utslag. För entydig lokalisering av stora läckor kan känsligheten helt enkelt tas tillbaka till ett minimum.

På grund av den snabba aktiveringstiden kan även minsta spårgaskoncentrationer med signifikant signal registreras, som vid sjunkande koncentration snabbt sjunker tillbaka till nollvärdet. Dessutom kan nollpunkten enkelt ställas in igen genom att man trycker på en knapp.

Vid utvecklingen lade man ner speciellt mycket arbete på säkerhet och komfort:

Läcksökaren är formad så att den kan bäras så nära kroppen som möjligt. Den levereras med en bärrem så att man utan problem kan arbeta med båda händerna. En praktisk detalj som ger ytterligare säkerhet.

I regel används XRS 9012 huvudsakligen för lokalisering av läckage och inte för mätning av gaskoncentrationer. Men om man ska genomföra en grov lokalisering genom mätning på flera olika mätställen kan det göras snabbt och enkelt om känslighetsinställningen ökas.

Användbara lösningar för praktiken: MAX-funktionen tar vid varje aktivering av knappen fram den maximala koncentrationen vid mätpunkten. På så sätt kan gaskoncentrationer på olika ställen jämföras med varandra direkt.

XRS 9012 är utrustad med en automatisk batteriladdningsfunktion. Om batteriet skulle bli tomt räcker det normalt med 5 till 10 minuters laddningstid för att kunna avsluta den aktuella mätningen. Laddningen kan även göras via en cigarettändare i fordonet.

Handfasta fördelar med XRS-systemet i praktiken

Utformningen av XRS-systemet baseras på aktuella kunskaper om material- och processteknik. Fördel för användaren: Ett effektivt mätdon med starkt optimerat förhållande mellan pris och kvalitet! I summan av fördelarna är XRS-systemet den bästa gasdetekteringslösningen för icke-destruktiv läckagelokalisering på marknaden!

I vidareutvecklingen av detta system har det, förutom vår mångåriga erfarenhet med Tracergas-system, tillkommit ett stort antal användarimpulser från praktisk användning: Exempelvis monterades mätsensorn direkt i bottensonden. Resultat: Extremt snabba aktiveringstider!

Långt uppe på användarnas önskelista fanns även: låga följdkostnader och hög stoppsäkerhet! Därför arbetar XRS-systemet till skillnad mot andra gasdetektorer utan vakuumpump, och därför bortfaller dyra reparationer av komponenter som slutar fungera!

 • Inställbar känslighet
 • Ingen mättnad – inte heller vid grova läckor
 • Snabb återhämtning
 • Automatisk nollpunktsinställning
 • Inte känslig mot andra gaser
 • Ergonomiskt hus – bärrem möjliggör arbete med båda händerna
 • Underhållsfritt batteri med kort laddningstid och lång hållbarhet, kan även laddas i fordon (12 V)
 • Störningsvisningar
 • Min-/max-mätvärdesminne

Tillbehör till XRS 9012

Ytmätsond XRS 8612

Denna sond har speciellt utvecklats för läcksökning av underjordiska tankar eller ledningar och används tillsammans med XRS 9012. 

Sonden suger upp gasen omedelbart från marken eller beläggningen, så att väte, på grund av sin höga flyktbarhet, inte kan avdunsta direkt efter det har nått ytan. Därför är det möjligt att lokalisera även de minsta läckorna i rör eller behållare utan borrningar eller grävningar.

I bottensond XRS 8612 ingår en vakuumpump med två drifthastigheter. Konstruktionen av vätesensorn motsvarar sensorn i XRS 9012. Montering av sensorn gör det möjligt att indikera gasobservationer snabbare än genom att leda gasen genom slangen till läcksökaren.

Det pålitliga batteriet hos XRS 9012 kan även användas för bottensond XRS 8612. En lysdiod visar när batteriet måste laddas upp. Batteriet kan laddas upp hur många gånger som helst.

För att förhindra att sonden suger in vatten förfogar bottensond XRS 8612 över ett dammfilter och en överströmningsventil. En lysdiod visar när överströmningsventilen är stängd. Med en knapptryckning är ventilen åter klar för användning.

Köpa

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer XRS009012
Husutförande
  Metall
Display
  Ingen display
Energiförsörjning
  Externt (nätaggregat)
  Internt (batteri)
Driftlängd
  13 h vid 20 °C
  6 h vid -20 °C
Gränssnitt
  3,5 mm klinkkontakt (hörlurar)
  Bajonett (sensor)
Apparatstyrning
  Knappsats
Skyddsklass
  IP55
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 1,9
Utrustning, kännetecken och funktioner
Extern sensorik
  Gas [H2]
Funktioner och utrustning
  Spårgasläcklokalisering
  Störningsvisningar
  Inställbar känslighet
  Ingen sensormättnad – inte heller vid grova läckor
  Snabb sensoråterhämtning vid kraftiga gaskoncentrationsvariationer
  Automatisk nollpunktsinställning
  Låg känslighet mot andra gaser
  Minimalt mätvärdesminne
  Maximalt mätvärdesminne
  Underhållsfritt batteri med kort laddningstid och lång hållbarhet
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mäthuvud XRS H21
  Mätinstrument
  Bruksanvisning
  Minihörlurar
  Transportväska
  Förbindelsekabel XRS C21 (3 m)
  Standardhandtag XRS P12

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

XRS H 21

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer XRS000H21
H2-gas [ppm]
  Mätområde min. | H2-gas [ppm] 0,7
  Aktiveringskänslighet | H2-gas [ppm] 0,7
  Aktiveringstid < 1
  Uppvärmningslängd 6 s
Pumpsats
  Pumpeffekt standard (L/min.) [L/min]
  Pumpeffekt max. (l/min.) [l/min]
  Pumpeffekt standard (mbar) [mbar]
  Pumpeffekt max. (mbar) [mbar]
  Pumptyp
  Strömförsörjning
  Effektförbrukning [kW]
  Effektförbrukning ca [mA]
  Batterikapacitet standard ( > 0 °C) [h]
  Batterikapacitet vid max. pumpeffekt ( > 0°C) [h]
Materialutförande sensorelement
  Övrigt
  Aluminium
  Rostfritt stål
  Komposit
  Polykarbonat
Materialutförande handtag
  Plast
  Plast/metall
  Metall
Gränssnitt/ kontaktformat
  Kontaktformat Specialkontakt 5-polig
  SDI-kontakt
Omgivningsvillkor (mätelektronik handtag)
  Drifttemperatur min. [°C] -20
  Drifttemperatur max. [°C] 50
  Lagringstemperatur min. [°C]
  Lagringstemperatur max. [°C]
Funktioner och utrustning
  Robust sinterfilter för skydd av sensor
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  H2-vätgas [Digits]
Funktioner och utrustning
  Robust sinterfilter för skydd av sensor
  Flexibel svanhals
  Funktionell handtagsknopp med ansluten aktiv sugpump
  Skyddad sensorspets för istickning i mjuk undergrund
  Gummimanschett för bättre tätning
  Integrerad förbindelsekabel
  Sinterskydd
  Förskruvningsbara trästavar för förlängning

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

XRS 8212

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer XRS008212
H2-gas [ppm]
  Mätområde min. | H2-gas [ppm] 0,7
  Aktiveringskänslighet | H2-gas [ppm] 1
  Aktiveringstid < 1
  Uppvärmningslängd < 10
Pumpsats
  Pumpeffekt standard (L/min.) [L/min]
  Pumpeffekt max. (l/min.) [l/min]
  Pumpeffekt standard (mbar) [mbar]
  Pumpeffekt max. (mbar) [mbar]
  Pumptyp
  Strömförsörjning
  Effektförbrukning [kW]
  Effektförbrukning ca [mA]
  Batterikapacitet standard ( > 0 °C) [h]
  Batterikapacitet vid max. pumpeffekt ( > 0°C) [h]
Mått sensorelement
  Längd [mm] 905
  Diameter [mm] 24
Materialutförande sensorelement
  Övrigt
  Aluminium
  Rostfritt stål
  Komposit
  Polykarbonat
Materialutförande handtag
  Materialutförande Plast/metall
  Plast
  Metall
Gränssnitt/ kontaktformat
  Kontaktformat Specialkontakt 5-polig
  SDI-kontakt
Omgivningsvillkor (mätelektronik handtag)
  Drifttemperatur min. [°C] -20
  Drifttemperatur max. [°C] 50
  Lagringstemperatur min. [°C]
  Lagringstemperatur max. [°C]
Funktioner och utrustning
  Skyddad sensorspets för istickning i mjuk undergrund
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,54
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  H2-vätgas [Digits]
Funktioner och utrustning
  Skyddad sensorspets för istickning i mjuk undergrund
  Flexibel svanhals
  Funktionell handtagsknopp med ansluten aktiv sugpump
  Gummimanschett för bättre tätning
  Integrerad förbindelsekabel
  Robust sinterfilter för skydd av sensor
  Sinterskydd
  Förskruvningsbara trästavar för förlängning

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

XRS 8612

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer XRS008612
H2-gas [ppm]
  Mätområde min. | H2-gas [ppm] 0,7
  Aktiveringskänslighet | H2-gas [ppm] 0,7
  Aktiveringstid < 1
Pumpsats
  Pumpeffekt standard (L/min.) [L/min] 0,5
  Pumpeffekt max. (l/min.) [l/min] 1
  Pumpeffekt standard (mbar) [mbar] 200
  Pumpeffekt max. (mbar) [mbar] 450
  Pumptyp Membranpump
  Strömförsörjning Batteri
  Batterikapacitet standard ( > 0 °C) [h] 20
  Batterikapacitet vid max. pumpeffekt ( > 0°C) [h] 3
Mått sensorelement
  Längd [mm] 905
  Diameter [mm] 24
Materialutförande sensorelement
  Övrigt
  Aluminium
  Rostfritt stål
  Komposit
  Polykarbonat
Materialutförande handtag
  Materialutförande Plast/metall
  Plast
  Metall
Gränssnitt/ kontaktformat
  Kontaktformat Specialkontakt 5-polig
  SDI-kontakt
Omgivningsvillkor (mätelektronik handtag)
  Drifttemperatur min. [°C] -20
  Drifttemperatur max. [°C] 50
  Lagringstemperatur min. [°C] -30
  Lagringstemperatur max. [°C] 50
Funktioner och utrustning
  Robust sinterfilter för skydd av sensor
  Funktionell handtagsknopp med ansluten aktiv sugpump
  Gummimanschett för bättre tätning
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 1,8
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  H2-vätgas [Digits]
Funktioner och utrustning
  Robust sinterfilter för skydd av sensor
  Funktionell handtagsknopp med ansluten aktiv sugpump
  Gummimanschett för bättre tätning
  Flexibel svanhals
  Skyddad sensorspets för istickning i mjuk undergrund
  Integrerad förbindelsekabel
  Sinterskydd
  Förskruvningsbara trästavar för förlängning

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativprodukter

Hämtar...