Datorcentraler

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Branschlösningar
  2. Branschöversikt
  3. Datorcentraler

Störningsfri drift i datorcentraler

Optimal klimatisering och exakta mätinstrument i serverrummet

En optimal klimatisering är det viktigaste för en störningsfri drift i datorcentraler. Temperaturerna måste hållas relativt låga så att den tekniska utrustningen inte överhettas. Speciell uppmärksamhet ska dock riktas mot en passande luftfuktning, för att stegra effektiviteten och säkra extra kylning. För fellokaliseringen på IT-ledningar satsar proffsen också på värmekameror. Trotec erbjuder branschspecifika lösningar även inom dessa områden. Och: För en exakt kontroll av systemet används med fördel även klimatdatalogger från Trotec.

Kraftfull och extrem belastbar: Detta är kraven på tekniken i en datorcentral. De ansvariga lägger därför stor vikt vid en störningsfri drift dygnet runt och naturligtvis vid energibesparingar. För att uppnå detta måste framför allt serverrummens klimatisering vara optimal. Trotec erbjuder effektiva lösningar för låga temperaturer och en skonsam luftfuktighet. För klimatvärdenas övervakning används exakt arbetande klimatdatalogger. Och skulle det ändå uppstå tekniska problem någon gång, satsar de ansvariga för datorcentralerna på den effektiva fellokaliseringen med hjälp av värmebildsteknik. Även här har Trotec passande apparater i sortimentet.

Mobila luftkonditioneringssystem för professionellt arbete

Där mycket elektronik arbetar i trånga utrymmen, måste en tillförlitlig och robust klimatteknik användas för att kunna garantera en kontinuerlig kylning. De effektstarka och flexibla aggregaten i PortaTemp-serien från Trotec sätter nya riktlinjer. De professionella, industriella luftkonditioneringarna utmärker sig genom en enkel, snabb och framför allt tillförlitlig drift. Även stora rum kan inom kort tid kylas ner till 10 grader Celsius.

Extra kylning och skydd mot elektrostatik

Förutom höga temperaturer är även en för låg luftfuktighet extremt skadlig för den tekniska utrustningen i serverrum och datorcentraler. För låg luftfuktighet leder till höga elektrostatiska spänningar som skadar komponenterna enormt. En effektiv luftfuktning motverkar detta. Därför satsar proffsen på effektstarka, mobila avdunstnings-luftfuktare från Trotec. De är lösningen när det gäller optimala klimatförhållanden i datorcentraler och serverrum. Rumsluften sugs in av de hygrostatstyrda skivluftfuktarna och leds över en fuktningstrumma, som är försedd med en avdunstningsfiberduk och roterar genom ett vattenbad. Den permanenta rotationen sörjer för att luften anrikas med fukt innan den blåses ut igen jämnt och utan kondensbildning. Denna process kyler rummet ytterligare!

Alltid koll på klimatvärdena

Alltid koll på luftfuktigheten: Det fungerar med exakta klimatdatalogger i DL-serien från Trotec. Högkänsliga sensorer registrerar den relativa och den absoluta luftfuktigheten och ger ytterligare klimatdata som lufttemperatur och daggpunkt.

Perfekt fellokalisering

Överbelastning och defekter på IT-anläggningar kan spåras i tid – med en exakt värmebildinspektion. Genom användningen av värmekameror från Trotec övervakas temperaturutvecklingen i serverrum och felkällor lokaliseras tillförlitligt.

Kompetent rådgivning

Vilken luftfuktare lämpar sig bäst för din datorcentral? Vilken luftkonditionering och vilken värmekamera ska användas? Detta och alla övriga frågor kring den optimala utrustningen för en datorcentral besvarar våra experter på Trotec:s industriservice.

Hyra istället för att köpa

För kortvariga och temporära användningar och även för provkörning lämpar sig de högvärdiga apparaterna från Trotec som går att hitta i vår TKL-uthyrningsportal. Här finns modern Trotec-teknik att hyra till ett förmånligt pris.

Användningsexempel för datorcentraler

Trotec:s produkter för datorcentraler