Luftfuktare för ett angenämt rumsklimat
Home Comfort
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Fuktning
  4. Avdunstningsluftfuktare

Luftfuktare för ett angenämt rumsklimat

Andas fritt i slutna rum – med luftfuktare från Trotec

Verdunstungs-Luftbefeuchter B-Serie
Optimale Raumluftfeuchte
Verdunstungs-Luftbefeuchter B 400

Avdunstningsluftfuktare från Trotec

Vårt sortiment erbjuder ett stort urval av elektriska luftfuktare med olika funktioner och modern design. Från en kompakt första apparat till modeller som även lämpar sig för stora rum eller med vilka du kan parfymera rumsluften genom att tillsätta doftoljor – här finns passande avdunstningsluftfuktare för alla behov.

Den optimala luftfuktigheten

Speciellt på vintern är luften i bostaden ofta för torr. Det beror på flera faktorer: Dels kan den kalla luften som kommer in när du vädrar ta upp mindre fukt. Dels har vi uppvärmningen som på vintern ofta löper på högsta nivå. Därigenom värms den redan torra luften upp ytterligare och försätts i rörelse och därmed även det besvärliga husdammet. 

Sjunker luftfuktigheten under 30 procent kan det påverka vår hälsa.

Framför allt astmatiker och allergiker lider av följderna som en för torr rumsluft kan ha. Den idealiska luftfuktigheten ligger enligt Umweltbundesamt (tyska miljövårdsmyndigheten) mellan 40 och 60 procent. Det är enligt studier även det område där de flesta människor trivs bäst. Astmatiker och allergiker står där högst på den listan.

Men fuktigheten i rumsluften bör inte ligga över 60 procent, eftersom fukten annars lägger sig på väggar och möbler och orsakar mögelbilding, speciellt på vintern.

Andas fritt med en avdunstningsluftfuktare

 

Andas fritt med en avdunstningsluftfuktare

För torr eller för fuktig luft i bostaden är inte bara skadlig för oss människor, utan även våra kära ägodelar som antikviteter eller böcker kan skadas.

Speciellt torr luft kan leda till ögonirritationer, förkylningar, torr hosta eller irriterade slemhinnor. 

En avdunstningsluftfuktare förbättrar rumsluften till en optimal nivå för att du äntligen ska kunna andas fritt igen. Men hur hög ska den optimala luftfuktigheten i rummet vara och hur fungerar en elektrisk avdunstningsfuktare egentligen? 

Kallavdunstningsprincipen för luftfuktare

Många luftfuktare värmer vattnet det innehåller och skapar därmed oavsiktligt den perfekta grogrunden för bakterier. Det är inte fallet med kallavdunstningsprincipen som vi använder oss av för våra avdunstningsluftfuktare. Vattnet förblir kallt och ger bakterier ingen chans att växa.

Vi skiljer mellan två alternativ: avdunstaren med bikakefilter och avdunstaren med roterande fuktningstrumma. Bikakefiltret har en speciell bikakestruktur via vilken luften dras in i det fuktade filtret och ”laddas” med fukt.

På luftfuktaren med roterande fuktningstrumma sugs luften in via en fläkt och transporteras genom en roterande trumma med en speciell, fuktad filterduk.

Därmed anrikas luften inte bara till den perfekta halten luftfuktighet utan rengörs samtidigt.

Behaglighetsdiagrammet visar vid vilken temperatur och vid vilken luftfuktighet vi trivs bäst.
Behaglighetsdiagram
Minskning av virus och föroreningar genom optimal luftfuktighet
Slemhinnorna måste fuktas väl
Optimal fuktighet dödar virus

Optimalt fuktad rumsluft skyddar mot virus och patogena bakterier

Vetenskapliga studier bevisar den dubbelt så höga skyddseffekten av optimalt reglerad inomhusluftkvalitet vid infektionsförebyggande. Virus som orsakar sjukdom, såsom influensa eller SARS-CoV-2-virus, släpps ut med andning och när man talar via så kallade aerosoler och om det finns otillräcklig ventilation kan de flyta i rummet i upp till flera timmar. Osynlig, men fortfarande mycket smittsam.

Vid en optimal luftfuktighet inaktiveras mellan 40 - 60% procent luftburna virus inom några sekunder

Infektionsförmågan hos virusbelastade aerosoler beror i hög grad på den rådande luftfuktigheten. Aerosoler krymper i alltför torr rumsluft, flyter längre i rumsluften på grund av sin låga vikt - och inhaleras obemärkt. Optimalt fuktad luft ändrar å andra sidan saltkoncentrationen av aerosolpartiklarna så att patogenerna däri blir ofarliga omedelbart efter att ha kommit i kontakt med luften.

Optimalt fuktade slemhinnor är det bästa och mest naturliga skyddet mot infektion mot patogena bakterier i luften

Kroppen är inte försvarslös mot farorna med virus och bakterier. Den har kroppens egna försvarsmekanismer för att skydda sig från patogener i luften. Slemhinnorna i munnen, näsan och halsen i våra luftvägar är en central komponent i kroppens eget immunsystem och, när de är optimalt fuktade, ger de ett mycket effektivt skydd mot patogener i luften. För torr rumsluft avlägsnar å andra sidan det nödvändiga vattnet från slemskiktet, så att det tidigare skyddande slemskiktet blir hårt och smittsamma patogener kan tränga in i kroppen nästan obehindrat.

Att höja luftfuktigheten inomhus till cirka 50% minimerar risken för infektion från luftburna patogener, dvs. flera gånger i privata och professionella miljöer.

Ett angenämt rumsklimat med luftfuktare från Trotec

Luftfuktare, avdunstare eller lufttvättare – med apparaterna från Trotec kan du på kort tid äntligen andas fritt igen! Med båda varianterna förbättras luftfuktigheten i rummet till en optimal nivå, inte bara för en sundare rumsluft utan även för att skydda möbler, böcker, bilder och antikviteter mot skador genom för torr eller för fuktig luft.

Avdunstningsluftfuktare

Alla Avdunstningsluftfuktare i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Avdunstningsluftfuktare, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Avdunstningsluftfuktare från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig