Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Allmänna avfuktningslösningar
 3. Avfuktning och luftrengöring lackering

Luftavfuktning och luftrengöring vid lackering

Modern volymströmsreglering för konstant luftmängd

När fordonsdelar lackeras måste speciellt följande parametrar kontrolleras: rumstemperatur, luftfuktighet och dammhalt. För detta produktionssteg inom fordonsindustrin erbjuder vi förutom luftavfuktare och värmeaggregat även framtidsorienterade luftrengörare med särskild volymströmsreglering.

För luftavfuktning vid lackering lämpar sig särskilt högprestationsapparater i TTR-serien. Dessa adsorptionsluftavfuktare finns i flera mobila och stationära varianter. Förutom detta sörjer olika värmaggregat ur Trotecs program för rätt bearbetningstemperatur. En särskild utmatning utgör luftrengöringen: För att filtrera bort damm och skadliga ämnen och hålla riktlinjerna för luftväxelvärdet, krävs en exakt styrning av luftvolymen. Här stöder våra mobila apparater det befintliga systemet.

Mobila TAC-luftrengörare med Flowmatic-styrning

De mobila professionella luftrengörarna TAC 5000 och TAC 6500 ur TAC-serien är utmärkta tillägg till de stationära anläggningarna för luftrengöring av arbetsområden i ingångs- och utgångsområdet, vid försändelse och vid torkning av lackerade delar. Med en specialstyrning löser man ett välkänt problem: Under filtreringsproceduren täpps filtret i luftrengörare igen av damm och uppslammade ämnen – volymströmmen minskas. För att ändå garantera en kontinuerlig luftkvalitet har Trotec Group utvecklat en modern styrning för TAC 5000 och TAC 6500. Denna sensorstyrda Flowmatic-styrning är unik: Sensorerna registrerar värdena för luftgenomflöde inom hela filterkedjan och anpassar fortlöpande systemets prestation dynamiskt. På så sätt hålls målvärdet för luftmängden som definierats i förväg konstant även vid belastade filter och luftväxelspecifikationerna uppfylls på rätt sätt. Kvaliteten på lackeringen förblir konstant och belastningen av skadliga ämnen för medarbetare hålls under kontroll.

Utformning och testkörning: Dra fördel av vår industriservice

Trotec Group levererar inte bara apparater, utan även lösningar. Vi utformar luftkonditionering för lackeringsavdelningar, torkrum och försändelseområden inom fordonsindustrin och kontrollerar systemet i provdrift med mobila enheter innan den slutgiltiga lösningen installeras. Först när mätningar har bevisat att luftfuktigheten styrs på ett perfekt sätt sammanställs den slutliga lösningen.

Fler lösningar för fordonsindustrin

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …