Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Uppvärmning
  3. Avisning och torkning av tåg

För att trafiken ska fortsätta gå: Avisning och torkning av tåg

Värmeaggregat och oljevärmecentraler befriar på kort tid boggier och drivmotorer från snö och is

Inom logistiken måste framför allt en sak stämma: Transporten måste fortsätta gå. Det gäller för alla branscher. Men inom tågtrafiken hotar minustemperaturer med stillestånd. Därför satsar många företag på mobila avisningsenheter. Med de kraftfulla värmeaggregaten från Trotec tinas inom kort tid boggier och drivmotorer upp och är redo för underhåll. Trotec erbjuder ett stort urval värmeaggregat. Där finns det en passande apparat för varje behov.

När det blir vinter hotas tågtrafiken av kaos. Framför allt på undersidorna av tågen bildas det snabbt is- och snöklumpar. För boggierna, där även drivmotorerna ofta finns monterade, är särskilt utsatta för is och snö. Axlarna, bromsanläggningarna och kopplingarna måste snabbt avisas så att tåg och vagnar inte står stilla onödigt länge. Det gäller även vid töväder. Då fryser nämligen snömodden som rinner ner från tågen av den isiga fartvinden och bildar snöblock som är svåra att få bort. För en pålitlig avisning och torkning av tåg måste logistiken använda sig av värmeaggregat som arbetar effektivt. På så sätt kan operatörerna genom att helt enkelt trycka på en knapp avisa, torka och åter se sina tåg rulla.

Kraftfulla värmeaggregat för varje behov

Om snö och is lägger ner hela tågtrafiken under en längre tid, innebär det inte bara en fara för medarbetarna, som utsätts för de risker som uppstår med isig teknik. Genom de stopp som blir nödvändiga vid underhållsarbeten och transport utsätts hela företaget snabbt för enorma ekonomiska skador. Med ett smart och kraftfullt avisningssystem som består av mobila värmeaggregat kan varje flotta snabbt tas upp i arbetet igen. Sådana system erbjuder Trotec Group med sina värmeaggregat och värmecentraler av hög kvalitet "made in Germany". Perfekt för avisning och torkning av tåg och vagnar är elvärmeaggregaten i TEH-serien och oljevärmecentralerna i ID-serien från Trotec.

Elvärmeaggregat med topprestanda

De kraftfulla elvärmeaggregaten i TEH-serien är riktiga allrounder. Med effekter upp till 120 kW klarar de inom en mycket kort tid av att frigöra isblock och snöblock från boggier, bromsanläggningar och kopplingar. Per timme producerar de med radialfläkten upp till 9 000 m³ varmluft. Genom den höga verkningsgraden kan lufttransportslangar anslutas till värmeaggregaten i TEH-serien. På så sätt kan varm luft ledas över en sträcka på hundra meter till en nedisad boggi. De robusta apparaterna i TEH-serien kännetecknas av högsta värmeeffekt – även under kontinuerlig användning.

Oljevärmecentraler – när behovet ökar

Den omtyckta proffslösningen för mobil uppvärmning av stora områden med högt kapacitetsbehov har ett namn: Oljevärmecentral ID 2000! Överhuvudtaget: Om stora kapaciteter behövs rekommenderar vi oljevärmecentraler i ID-serien. De fortsätter att arbeta, till och med i temperaturer på minus 20 grader Celsius! Enbart oljevärmecentral ID 2000 ger en värmeeffekt på starka 345 kW med en verkningsgrad på 92 procent. ID-värmecentralerna är tillverkade av rostfritt stål – en extremt robust lösning! Varmluftfördelningen kan till och med ske över förgrenade luftslangar. På så sätt kan inte bara tågdelar tinas upp punktuellt, utan även hela industrihallar värmas upp till en jämn temperatur och hållas tempererade.

Vilken modell för vilken insats? Industriservice hjälper till

Vilket värmeaggregat lämpar sig bäst för din logistik? Frågan vilken apparat som krävs för dina avisnings- och torkningsinsatser, besvarar våra experter i Trotec-industriservice. Våra experter hjälper dig gärna att beräkna kapcitetsbehov och välja modell.

Temporärt behov? Vi har hyrapparater för varenda mål.

Behöver du mobila värmare och oljevärmecentraler för temporär avfrostning? I så fall kan du hyra dessa. I vår TKL-hyrportal hittar du apparater med olika effekt till förmånligt pris!

Fler lösningar