Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Termografi
 3. Infrarödtermografi för stålproduktionen

Upptäcka skador i tid Infrarödtermografi för stålproduktionen

Vid termografiska undersökningar med en värmekamera kan ytbeskaffenheten på råstål exakt bestämmas.

Där mycket kraft krävs kommer stål in i bilden: inom anläggnings- och maskintekniken, fordonsindustrin och vid järnvägsbygge samt tillbehör. Efterfrågan på stål ökar ständigt. För att tillverkarna av produkter där stål ingår ska kunna erbjuda bästa kvalitet, är kraven på råstål extremt höga. Värmekameror möjliggör en tillförlitlig och icke-destruktiv kontroll av kvaliteten. Infrarödtermografin gör skador på råstålets yta synliga. Högkvalitativa värmebildkameror från Trotec lämpar sig optimalt för dessa användningar.

Övervakningen och kontrollen av råstålets beskaffenhet är en tidskrävande och påkostad uppgift. I regel genomförs dessa inspektioner manuellt och visuellt. En sådan visuell kontroll betyder, även vid färdiga stålprodukter, att möjligheten till en intensiv inspektion är begränsad. Med blotta ögat kan man enbart upptäcka större brottställen och sprickor i materialets yta. Hur ingående och detaljerad en feldetektering är, beror alltså på den ansvarige medarbetarens synförmåga och kompetens. Ytterligare ett problem är att detta inte kan dokumenteras och spåras. Av denna anledning tilltar inom fordons- och järnvägsindustrin efterfrågan på en snabbare, tillförlitligare och för medarbetarna säkrare kvalitetskontroll. Infrarödtermografin är en tillgång vid stålproduktionens kvalitetskontroller inom fordons- och järnvägsindustrin. Värmekameror går in på detaljer, även när det gäller stål. Trotec-gruppen har flera värmekameror i programmet som koncentrerar sig detaljerat på materialet.

Kvalitetskontroll: Infraröd sparar tid och pengar

Råstålet eller stålprodukten behöver bara värmas upp till ca 20 grader för att värmekameran ska kunna upptäcka skador på stålet och synliggöra dem. Defekter på ytan visas direkt på bilderna, eftersom de felaktiga ställena är varmare än det övriga materialet.

Termografi i toppklass

Mycket hög geometrisk upplösning i kombination med en effektstark bildsensor och hög termisk känslighet: Så presenterar sig exempelvis värmekameran IC125LV från Trotec. De 110 592 autarka enskilda temperaturmätpunkterna hos den högupplösande infrarödsensorn möjliggör en geometrisk upplösning på 1,1 mrad inom ett temperaturområde mellan -20 °C och +1 500 °C.

Tack vare den extremt höga termiska känsligheten på 0,05 °C kan minsta värmeskillnad och därmed även minsta skada på uppvärmt råstål eller på extremt varma stålprodukter synliggöras. IC125LV är dessutom mycket enkel att hantera. Färgdisplayen på 3,5 tum möjliggör en bekväm, kontaktfri inspektion från alla sidor. För en utförlig och detaljerad dokumentation kan givetvis även realbilder skapas och infraröd-videoinspelningar göras.

Som standard ingår bland annat en integrerad realbild- och DuoVision-funktion för realtidsvisning av överlagrade infraröd- och realbilder med olika visningsalternativ. Tack vare det flyttbara miniSD-minneskortet finns inga minnesproblem, inte heller vid omfattande mätningar, och självklart är IC125LV liksom alla värmekameror i IC-serien, utrustad med ett högeffektivt batteri för längre mätinsatser.

Infrarödtermografi för stålproduktionen

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare tillämpningsexempel för mätteknik inom termografiområdet

 • Indikativ feber-screening vid epidemiska infektionssjukdomar

  Vid epidemiska infektionssjukdomar är det extra betydelsefullt att på ett tidigt stadium kunna identifiera smittade personer. Virus med hög smittrisk så som norovirus, SARS-CoV-2 (corona) eller H5N1 (fågelinfluensan) bryr sig inte om stängda dörrar, landsgränser eller liknande begränsningar. Smittämnena sprids världen över vid en pandemi och den viktigaste åtgärden för att begränsa dem är att...

  Mer information
 • Observationer av vilda djur

  Vid observationerna av vilt är det förutom kikaren, en sak som absolut inte får saknas i utrustningen: en värmekamera. Med hjälp av de infraröda bilderna kan djuren spåras även vid dåliga siktförhållanden och i totalt mörker. Trotec erbjuder med värmekamerorna i IC-serien tillförlitliga apparater för observationer. Lätt att hantera, exakt och motståndskraftig – och det till ett lågt pris.

  Mer information
 • Hälsocheck av träd

  För säkerheten i parkanläggningar, på vägar och i skogen svarar antingen ägarna eller den offentliga förvaltningen, som måste ta hand om dessa ytor. Till trafiksäkerhetsansvaret hör också en professionell bedömning av trädens hälsotillstånd för att kunna vidta eventuella skötselåtgärder. När det konstateras att ett träd är mycket sjukt, måste det så snabbt som möjligt avlägnas för att skydda...

  Mer information
 • Hästtermografi

  I Tyskland är hästen ett av de mest omtyckta djuren. Behandlingskostnaderna kan bli höga om hästen insjuknar eller råkar ut för en akut skada. Ju senare en kroppsskada upptäcks, desto längre och dyrare blir läkningsprocessen. Därför används termografi allt oftare för profylax, akut-diagnostik och rehabilitering.

  Mer information
 • Infrarödtermografi för att skydda gränser

  Övervakningen av skyddsutrymmen och gränser är en ansvarsfull uppgift. Här handlar allting om säkerhet. Gränsbevakningspersonalens uppgift är att spåra upp och stoppa obehöriga. Eftersom inkräktare förlitar sig på dåliga siktförhållanden som skydd, måste gränsbevakare vara optimalt utrustade, framför allt om nätterna och vid tjock dimma. Här krävs en utrustning med modernaste teknik. Och då...

  Mer information
 • Infrarödtermografi inom djuruppfödning

  Värmekameror är sedan många år en beprövad metod inom industriell djuruppfödning av nötkreatur, gris, får, get och fågel. De utgör en kostnadsvänlig och mycket tidig temperaturmätningsmetod som ger både djuruppfödare och veterinärer viktiga uppgifter om tillståndet på uppfödningsdjuret. Trotec har ett stort antal apparater för användning inom infrarödtermografi.

  Mer information
 • Elektrotermografi

  I vilket tillstånd befinner sig strömledningarna som döljer sig bakom en vägg eller i en apparat? Har plastkåpan börjat bli spröd? Finns det fel i anslutningarna? Om en strömkabel eller en anslutning börjar lösas upp eller om en isolering börjar spricka, är steget inte långt till en större skada. För att förhindra kabelbrand och att det elektriska systemet slutar fungera måste sådana fel tidigt...

  Mer information
 • Termografi i vattenverket

  Ett vattenföretags kunder måste kunna lita på en kontinuerlig, felfri drift. Och vattenföretagen garanterar en avbrottsfri tillgång. För att kunna lokalisera tekniska problem så snabbt som möjligt och för att underhållspersonalens insats ska bli så effektiv som möjligt, används värmekameror vid inspektionen av elektroniken. De detaljerade infrarödbilderna som värmekamerorna från Trotec levererar,...

  Mer information
 • Termografi i vindkraftanläggningar

  I en vindkraftanläggning omsätter rotorbladen vindkraft till elektrisk energi. Eftersom komponenterna som är tillverkade av kompositmaterial både under tillverkningen och driften utsätts för en enorm belastning, måste de vara i felfritt skick för att förbli stabila. Tillverkare och bedrivare av en vindturbin kan med hjälp av infrarödtermografi få en detaljerad bild på liksom i rotorbladen, för att...

  Mer information
 • Kontroll av solcellsanläggningar

  Solcellsanläggningar måste befinna sig i ett optimalt tillstånd så att privatpersoner och kunder får ut mesta möjliga av dem. Då är det viktigt att inte bara planeringen och installationen stämmer. Kontroller av solcellerna och hela anläggningen är minst lika viktig. Dolda fel eller till och med defekter kan utan problem spåras med en värmekamera i IC-serien från Trotec. Bästa hjälp vid...

  Mer information
 • Lokalisering i vatten

  God sikt på öppna havet är extremt viktig, speciellt under natten. Det vet alla båtsmän som en gång har varit ute med en båt under natten. Fritidsbåtsägare och räddningstjänster som vill styra sina båtar säkert och måste lokalisera andra båtar och personer i vattnet, använder sig av infrarödteknik. Värmekameror från Trotec levererar detaljerade och informativa värmebilder och visar var det finns...

  Mer information
 • Jakten efter oljebälten

  Om ett oljebälte når kusten blir skadan speciellt omfattande. Hela djurpopulationer hotas och floran förstörs. Beroende på storlek kallar man det till och med för "oljepesten". Därför arbetar naturvårdare och insatspersonal alltid med full kraft, för att så snabbt som möjligt hitta oljan och avlägsna den. Speciellt om siktförhållandena är dåliga och vågorna går höga måste utrustningen vara extra...

  Mer information
 • Djurdokumentärer

  Hur jagar lejon i öknen på natten? Var håller sig anakondan gömd? Vart tar antiloper sin tillflykt när de blir skrämda i mörker? Dessa och många andra frågor kan filmmakare besvara med hjälp av modernaste teknik. För just inom djurdokumentation blir det allt vanligare att man använder sig av värmekameror. De detaljerade inspelningarna visar upp händelseförlopp som sker i det fördolda och ger...

  Mer information