Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Lagring och logistik avfuktning
 3. Lagring av råtobak

Bevara kvalitet och arom: Lagring av råtobak

För att skydda produkten optimalt används luftavfuktare i råtobaklagret.

Bevara traditionerna

Förädlingen av råtobak är en konst. Långt bort från den stora tobaksindustrin tillverkas i små manufakturer speciella blandningar med olika arom. Men råtobaken, som kommer från alla herrans länder, måste i regel köpas containervis av företagen. Och eftersom produkten ofta inte kan vidarebearbetas direkt, måste bladen omsorgsfullt lagras. Endast så kan den utmärkta kvaliteten och den speciella aromen bevaras. Ett optimalt, professionellt förvaringsklimat kan till och med gynna mognaden och aromutvecklingen. Dessa optimala klimatförhållanden skapas genom användningen av industritorkarna i DH-serien från Trotec.

Medan den konventionella cigaretten allt mer försvinner, gäller för högvärdiga cigarrer och speciell tobak fortfarande: statussymbol och en högklassig tobaksupplevelse. De mest kända och omtyckta cigarrerna kommer från Kuba, Brasilien och den Dominikanska republiken. Tobaksbladen plockas för hand. Därefter torkas plantorna i upp till 50 dagar – omväxlande i solen och i skuggan. Det subtropiska klimatet gynnar aromutvecklingen. Men även speciella lagerhus med ventilation används. Där börjar mognadsprocessen, eftersom vattenhalten i bladen reduceras vid lagringen. Denna torkning leder till fermentering. Under fermenteringen, som kan ta flera månader beroende på tobakssort, utvecklas tobakens arom.

Naturligtvis bearbetas delar av råtobaken i länderna där den odlas. Men råtobaken exporteras även för vidarebearbetning i våra företag. Tobakstillverkarnas traditioner i ursprungsländerna bör under alla omständigheter bevaras – för att säkra kvaliteten och för att skydda den speciella tobaksaromen. Eftersom tobakstillverkare i regel måste köpa produkterna containervis, men inte kan bearbeta dem direkt, blir det särskilt viktigt hur råtobaken lagras. Råtobak är extremt känslig och beroende av klimatet. Är luftfuktigheten i lagret för låg, torkar bladen snabbt ut, de blir spröda och förlorar sin arom. Är luftfuktigheten för hög, kan mögel och fuktfläckar uppstå. Både det ena och det andra kan inom mycket kort tid förinta hela lagret. Sann fingertoppskänsla vid lagringen av råtobak visar tillverkare med en avancerad klimatisering i lagerutrymmena. Trotec garanterar med industritorkarna i DH-serien optimala klimatförhållanden för lagring av råtobak.

Effektivt mot för hög luftfuktighet

Kyligt, torrt och väl ventilerat: ett sådant klimat bör råda i ett lager för råtobak. För optimala förhållanden lämpar sig de professionella luftavfuktarna i DH-serien i stationär, kontinuerlig drift. Torkarna arbetar enligt kondensationsprincipen och garanterar en speciellt hög avfuktningseffekt. De är tillverkade av högklassiga och extremt motståndskraftiga komponenter, kräver speciellt lite underhåll och avfuktar optimalt även i aggressiva, industriella omgivningar. Modellerna är dessutom mycket ekonomiska. Med några få handgrepp är DH-industritorkarna installerade och är optimalt skalbara för alla omgivningskrav. Ett plus: Några apparater är förberedda för väggmontering och kan alternativt erhållas med kondenspump.

Fördelarna med luftavfuktarna i DH-serien från Trotec

 • mycket hög avfuktningseffekt
 • slutna torkningssystem
 • tillförlitlig, kontinuerlig användning även i tuffa miljöer
 • helautomatisk drift, kräver lite underhåll
 • korrosionsskyddad konstruktion
 • optimalt skalbara för varje omgivningskrav
 • energikostnadssänkning genom värmeåtervinning eller processvärmestödd luftuppvärmning

En passande modell för varje behov

Oavsett om det handlar om små lagerutrymmen eller stora hallar: Råtobak förtjänar ett optimalt lagerklimat. Vid utrustningen av alla rum med ett optimalt klimatsystem, hjälper experterna på Trotecs industriservice till att planera den kapacitet som krävs och att välja modell.

Fler lösningar

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Ytterligare tillämpningsexempel för luftavfuktning

 • Avfuktning och luftrengöring i lagret

  För luftavfuktning erbjuder Trotec Group olika lösningar – kondensationsavfuktare i DH-serien till adsorptionstorkar i TTR-serien. Båda finns som mobila och stationära varianter. Hos oss hittar du rätt avfuktningsteknik för varje varulager och lagerlokal. Innovativa mätdon och datalogger avrundar luftavfuktningskonceptet för lagerhallar och transportområden.   Mer information
 • Luftavfuktning i lager för gödselmedel

  Tillverkningen av hygroskopiska ämnen inom den kemiska industrin kräver fingertoppskänsla. Dessa ämnen älskar vatten och tar gärna upp fukt ur omgivningsluften. Och det kan ha enorma ekonomiska konsekvenser. Genom att vattnet binds, klibbar och klumpar sig materialet och i värsta fall blir det obrukbart. Ett exempel är gödselmedel. Är luftfuktigheten för hög i lagret för gödselmedel, tas den upp...

  Mer information
 • Avfuktning i vindkraftdellager

  I ett vindkraftverks byggfas förvaras anläggningsdelarna ofta direkt på plats i stora lager eller hallar eller tillfälliga monteringstält i flera månader innan de monteras. För att undvika lagerskador genom korrosion och frost är ett genomtänkt system för fuktreglering nödvändigt.

  Mer information
 • Luftavfuktning i redskapshus

  En felfri skyddsutrustning och perfekt fungerande apparater är avgörande när brandkårer och nödhjälpsorganisationer rycker ut. Skyddsdräkter, slangar och rör måste vara helt täta. Verktyg som tänger och bultkapare måste befinna sig i ett felfritt tillstånd, på samma sätt som teknisk utrustning som kraftfulla fläktar, skärbrännare och strålkastare. För att all utrustning ska kunna lagras skyddat...

  Mer information
 • Luftavfuktning i torkrum

  Vid produktion av elektronik och halvledare kan luftfuktigheten leda till elektrisk laddning. Därför sker känsliga bearbetningssteg i ren- och torkrum. För dessa höga krav på luftavfuktningen är de mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien perfekta.

  Mer information
 • Luftavfuktning i lastutrymmen i fartyg

  Mot mögel, bakteriebildning och korrosion på transportgodset och fartyget hjälper bara en sak: lastutrymmen med konstant torr luft och en luftfuktighet anpassad efter lasten. Detta lyckas man med genom att använda ett professionellt planerat system för luftavfuktning:

  Mer information
 • Luftavfuktning kortlager

  När kretskort lagras kan luftfuktighet leda till elektrisk uppladdning och att patina/korrosion bildas. För luftavfuktning av kortlagret lämpar sig de mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien – precis som för andra verksamhetsområden inom elektronik- och halvledarproduktion.

  Mer information
 • Luftavfuktning Försändelse och transport

  Inom kemi- och läkemedelsindustrin är luftfuktighet ett hot mot hygroskopiskt bulkmaterial i silon och vid transport. Fuktighet fortsätter att vara ett problem efter produktionen eftersom produkterna oftast förpackas i känsliga pappkartonger med pappersinlägg. Professionell luftavfuktning spelar en avgörande roll i lager, vid försändelse och transport.

  Mer information
 • Torrluftlager

  Kraven på ett torrluftlager är samma inom många branscher: Bakterietillväxt på livsmedel, pulver som klumpar sig och korrosion på metalldelar undviks om den relativa luftfuktigheten konstant hålls under 50 %. Som mögelskydd räcker redan 70 % r.h. Med luftavfuktarna i TTR-serien liksom lämpliga datalogger står system för luftavfuktning till förfogande som på ett pålitligt sätt når målen som ställs...

  Mer information
 • Luftavfuktning i trälager

  Vid lagring av trä är det en utmaning att lyckas hålla den konstanta träfuktigheten under exempelvis 9 procent för möbelträ. Utan luftavfuktare sörjer årstidsbetingade temperaturskillnader och variationer i luftfuktigheten för att träfuktigheten stiger. Detta har allvarliga negativa följder för träkvaliteten – från problem vid bearbetningen till att virke måste kasseras.

  Mer information
 • Luftavfuktning i vinkällare

  De olika temperaturerna som vinerna ska jäsa i ställer vinodlaren vanligen in via de termostater som finns inbyggda i tankarna. Men användningen av luftavfuktare är nödvändig. Vid låg luftfuktighet kan rödviner utvecklas på bästa sätt. Dessutom arbetar torkningsaggregat direkt mot kondens. Trotec har en rad kraftfulla torkningsaggregat i sitt program som kan användas för olika behov. Framför allt...

  Mer information
 • Mattrengöring - luftavfuktning i torkrummet

  Därför är det viktigt vid rengöringen av mattorna, att rengörings- och torkningsprocessen är avstämd till mattans individuella fibrer och materialegenskaper. Redan en felaktig torktemperatur kan angripa materialet:

  Mer information