Luftavfuktning vid lagring av råtobak

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Lagring och logistik avfuktning
 3. Lagring av råtobak

Bevara kvalitet och arom: Lagring av råtobak

För att skydda produkten optimalt används luftavfuktare i råtobaklagret.

Förädlingen av råtobak är en konst. Långt bort från den stora tobaksindustrin tillverkas i små manufakturer speciella blandningar med olika arom. Men råtobaken, som kommer från alla herrans länder, måste i regel köpas containervis av företagen. Och eftersom produkten ofta inte kan vidarebearbetas direkt, måste bladen omsorgsfullt lagras. Endast så kan den utmärkta kvaliteten och den speciella aromen bevaras. Ett optimalt, professionellt förvaringsklimat kan till och med gynna mognaden och aromutvecklingen. Dessa optimala klimatförhållanden skapas genom användningen av industritorkarna i DH-serien från Trotec.

Medan den konventionella cigaretten allt mer försvinner, gäller för högvärdiga cigarrer och speciell tobak fortfarande: statussymbol och en högklassig tobaksupplevelse. De mest kända och omtyckta cigarrerna kommer från Kuba, Brasilien och den Dominikanska republiken. Tobaksbladen plockas för hand. Därefter torkas plantorna i upp till 50 dagar – omväxlande i solen och i skuggan. Det subtropiska klimatet gynnar aromutvecklingen. Men även speciella lagerhus med ventilation används. Där börjar mognadsprocessen, eftersom vattenhalten i bladen reduceras vid lagringen. Denna torkning leder till fermentering. Under fermenteringen, som kan ta flera månader beroende på tobakssort, utvecklas tobakens arom.

Bevara traditionerna

Naturligtvis bearbetas delar av råtobaken i länderna där den odlas. Men råtobaken exporteras även för vidarebearbetning i våra företag. Tobakstillverkarnas traditioner i ursprungsländerna bör under alla omständigheter bevaras – för att säkra kvaliteten och för att skydda den speciella tobaksaromen. Eftersom tobakstillverkare i regel måste köpa produkterna containervis, men inte kan bearbeta dem direkt, blir det särskilt viktigt hur råtobaken lagras. Råtobak är extremt känslig och beroende av klimatet. Är luftfuktigheten i lagret för låg, torkar bladen snabbt ut, de blir spröda och förlorar sin arom. Är luftfuktigheten för hög, kan mögel och fuktfläckar uppstå. Både det ena och det andra kan inom mycket kort tid förinta hela lagret. Sann fingertoppskänsla vid lagringen av råtobak visar tillverkare med en avancerad klimatisering i lagerutrymmena. Trotec garanterar med industritorkarna i DH-serien optimala klimatförhållanden för lagring av råtobak.

Effektivt mot för hög luftfuktighet

Kyligt, torrt och väl ventilerat: ett sådant klimat bör råda i ett lager för råtobak. För optimala förhållanden lämpar sig de professionella luftavfuktarna i DH-serien i stationär, kontinuerlig drift. Torkarna arbetar enligt kondensationsprincipen och garanterar en speciellt hög avfuktningseffekt. De är tillverkade av högklassiga och extremt motståndskraftiga komponenter, kräver speciellt lite underhåll och avfuktar optimalt även i aggressiva, industriella omgivningar. Modellerna är dessutom mycket ekonomiska. Med några få handgrepp är DH-industritorkarna installerade och är optimalt skalbara för alla omgivningskrav. Ett plus: Några apparater är förberedda för väggmontering och kan alternativt erhållas med kondenspump.

Fördelarna med luftavfuktarna i DH-serien från Trotec

 • mycket hög avfuktningseffekt
 • slutna torkningssystem
 • tillförlitlig, kontinuerlig användning även i tuffa miljöer
 • helautomatisk drift, kräver lite underhåll
 • korrosionsskyddad konstruktion
 • optimalt skalbara för varje omgivningskrav
 • energikostnadssänkning genom värmeåtervinning eller processvärmestödd luftuppvärmning

En passande modell för varje behov

Oavsett om det handlar om små lagerutrymmen eller stora hallar: Råtobak förtjänar ett optimalt lagerklimat. Vid utrustningen av alla rum med ett optimalt klimatsystem, hjälper experterna på Trotecs industriservice till att planera den kapacitet som krävs och att välja modell.

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …