Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Arbetstält, mobil integritet
  3. Evakueringsövning i flygplan

Orientering i nödsituationer: Evakueringsövning i flygplan

Med en dim- och rökgasmaskin kan en brand inuti ett flygplan simuleras på ett professionellt sätt.

Även om trafikflygplan tillverkas enligt modernaste standarder är maskinerna inte immuna mot tekniska problem. Om det skulle uppstå en allvarlig situation måste därför besättningen veta exakt vad den ska göra för att skydda passagerarna och sig själva. För sådana nödsituationer förbereds personalen genom särskilda övningar. Det innebär också att vid brand kunna få ut passagerare ur ett rökfyllt flygplan. Med en dim- och rökgassimulator kan en sådan evakuering efterliknas på ett professionellt sätt. Den bästa utrustningen för detta är dim- och rökgassimulator FS200 från Trotec.

Behålla lugnet, inleda evakueringsstegen och öppna flygplanets utgångar för att kunna ta utrymningsrutschbanor i drift: Det är reglerna om det inom flygtrafiken skulle uppstå en nödsituation. Även om modern teknik och högprofessionell tillverkning gör att resor med flygplan anses vara mycket säkra, måste personalen ombord vara förberedd för alla eventualiteter. Framför allt om det börjar brinna ombord måste man hålla sig lugn och följa föreskrifterna. Och det är inte det lättaste. I ett flygplan befinner sig ett stort antal människor i ett mycket trångt utrymme. Vid rökutveckling förhindrar den tjocka röken på mycket kort tid sikten. Trots nödbelysning krävs det under sådana förhållanden stor koncentration och ansträngning för att hitta vägen till nödutgångarna.

Bästa utrustning för dåliga siktförhållanden

För att personalen ombord ska vara förberedd för en sådan svår insats måste situationen simuleras inom ramen för en evakueringsövning dim- och rökgassimulator FS200 från Trotec är till stor hjälp vid sådana brandskyddsövningar. Det tar bara några få minuter att ta apparaten in i flygplanet och ställa upp och ansluta den. Tack vare den starka turbineffekten och den steglöst reglerbara fluidpumpen producerar den på några få minuter tät rök, som till och med klarar av att fylla stora passagerarflygplan med ofarlig dimma och på så sätt simulera dåliga siktförhållanden. På så sätt kan besättningen öva på en nödsituation under realistiska förhållanden. För FS200 avger till och med under längre perioder en konstant tät, vit rök.

Enkel hantering

Den som använder dim- och rökgassimulator FS200 från Trotec för en evakueringsövning kan vara säker på att insatsens tyngdpunkt under brandskyddsövningen ligger på själva brandskyddsövningen och inte på uppbyggnaden av scenariot. För apparaten är redo för användning efter mycket kort tid och arbetar pålitligt. En person kan på egen hand bygga upp FS200 och ansluta en dunk med dimkoncentrat. Genom att helt enkelt trycka på en knapp börjar tät, vit rök produceras, vars volym tack vare steglös reglering kan anpassas till storleken på utrymmet. Med hjälp av den intuitiva menystyrningen är apparaten lätt att manövrera.

Ett plus: Dim- och rökgassimulator FS200 kan även användas för brandskyddsövningar utanför flygplan, exempelvis för att simulera en brand i motorn.

Dim- och rökgassimulator FS200 vid evakueringsövningar i flygplan

  • Proffskvalitet "made in Germany" – självklart från Trotec
  • Konstant, tät dimutveckling för realistiska brandscenarier
  • Snabb preparering av insidan av flygplanet
  • Problemlös transport tack vare kompakt mått
  • Steglöst inställbar för optimal anpassning till användningsplatsen

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig