Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Lagring och logistik avfuktning
 3. Luftavfuktning Försändelse och transport

Luftavfuktning i lager, vid försändelse och transport.

Professionellt koncept för luftavfuktning skyddar godset

Inom kemi- och läkemedelsindustrin är luftfuktighet ett hot mot hygroskopiskt bulkmaterial i silon och vid transport. Fuktighet fortsätter att vara ett problem efter produktionen eftersom produkterna oftast förpackas i känsliga pappkartonger med pappersinlägg. Professionell luftavfuktning spelar en avgörande roll i lager, vid försändelse och transport.

Läkemedel, dragéer eller pulver – luftfuktighet hotar kemiska produkter och läkemedelsprodukter redan i materiallagret eller silon: Om fuktighet tränger in i detta skede kan varan klumpa sig, få en skorpa eller förstöras. Till och med när den torkas, lagras och produceras på rätt sätt finns det risk för att produkten fuktskadas under förpackningen. Förpackningarna består oftast av pappkartonger som mjuknar redan vid en luftfuktighet på 55 procent. Inklusive etiketterna. I värsta fall suger förpackningen till sig vatten redan i lagret hos tillverkaren eller under transporten, långt innan den når apoteket.

Sömlöst luftavfuktningskoncept från materiallagret till transporten

För att kunna leverera förpackningarna i i bästa tillstånd är ett sömlöst system för luftavfuktning en nödvändighet, vilket även inkluderar iordningställandet och transporten. Hos Trotec utvecklar vi ett helhetskoncept åt dig för avfuktning med adsorptionstorkar.

Adsorptionstorkar i TTR-serien som mobila och stationära avfuktare

För att garantera konstant luftavfuktning i lager, vid försändelse och transport använder vi ofta adsorptionstorkar i TTR-serien för våra kunder inom kemi- och läkemedelsindustrin. Dessa luftavfuktare finns tillgängliga i många olika modeller och kännetecknas med två separata luftöppningar (TTR-Trisorp-Dual-arbetsprincipen) av mycket enkel reglering. Dessutom hör de tack vare den interna värmeåtervinningen liksom specialrotorernas höga belastbarhet och prestationsförmåga till de mest ekonomiska i sitt slag. De båda adsorptionsavfuktarna av typ "D", TTR 400 D und TTR 500 D, är som standard utrustade med den innovativa Duoventic-luftmängdsregleringen. TTR-serien inkluderar både stationära liksom mobila adsorptionstorkar. De stationära apparaterna identifieras i produktöversikten (se nedan) av det 4-siffriga modellnumret, de mobila har 3 siffror.

Utformning och testkörning: Dra fördel av vår industriservice

För kemi- och läkemedelsindustrin levererar Trotec Group inte bara de apparater som krävs för luftavfuktning i samband med hygroskopiskt bulkmaterial och förpackningar. Tillsammans med dig utvecklar vi dessutom ett avfuktningskoncept för lagerutrymmena, försändelsedelen och transporten. Utöver detta ställer industriservice mobila luftavfuktare till förfogande, för att i förväg testa konceptet i provdrift. Först när mätningar har bevisat att luftfuktigheten styrs på ett perfekt sätt sammanställs den slutliga lösningen.

Fler lösningar för kemiindustrin

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …